Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

JAUNUMI

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ NOTIKS AIDS DIENAI VELTĪTS INFORMATĪVS SEMINĀRS

  Tavai veselībai un sirdsmieram! Kā ziņo Baltijas HIV asociācija, Latvijā ir viens no augstākajiem jauno HIV inficēšanās gadījumu rādītājiem Eiropas Savienībā. Kopš pirmā ziņojuma par slimību, ko tagad zinām kā HIV/AIDS, ir pagājuši 42 gadi. Šī slimība ir atnesusi neiedomājami daudz ciešanu un izmisuma, izraisot vairāk nekā 35 miljonus nāves gadījumu, ieskaitot latviešus, kuri katru gadu mirst no AIDS…

Sociālajā dienestā tiks organizētas atbalsta grupas sērojošajiem.

  CIEŠANAS, KURAS IR IZRAISĪJIS ZAUDĒJUMS Nodarbībās būs iespējams saņemt atbalstu vientulības mazināšanai, nākotnes stiprināšanai (iekšējā spēka meklējumi) izdzīvojot dziļās skumjas un spēcīgās alkas būt atkal kopā ar zaudēto personu.   Programmas mērķis: informēt interesentus par sociālā darbinieka kompetenci un atbalstu klientu dzīves labklājības pilnveidošanā ciešanu periodā, kuras ir izraisījis zaudējums, par sevis pilnveidošanu, krīzes situācijas pārvarēšanu. Programmas uzdevumi: Skaidrot…

BIEDRĪBA “MINI SD” AICINA UZ PAPILDPASĀKUMU NĪKRĀCĒ

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.  

BIEDRĪBA “MINI SD” AICINA UZ PAPILDPASĀKUMU SKRUNDĀ

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.  

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “SOCIĀLAIS DIENESTS” UZ NENOTEIKTU LAIKU AICINA DARBĀ SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORU DARBAM KULDĪGAS NOVADĀ

  Galvenie darba pienākumi: informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, sniegt konsultācijas par problēmu risināšanas veidiem; organizēt sociālās palīdzības sniegšanu Kuldīgas novada iedzīvotājiem; novērtēt mājsaimniecības sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem; klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus; datu un informācijas apstrāde programmā SOPA. Prasības pretendentam: iegūta augstākā izglītība.…

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS IZSLUDINA IESPĒJU ĢIMENĒM PIETEIKTIES DIVĀM BEZMAKSAS INTEGRATĪVAJĀM NOMETNĒM SKOLĒNU RUDENS BRĪVLAIKĀ

  Šajā rudenī – skolēnu rudens brīvlaikā – Kurzemes reģionā dzīvojošajām ģimenēm ar 7 – 16 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja pieteikties dalībai divās bezmaksas integrējošās nometnēs. Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu un nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizē divas aizraujošas trīs dienu (divu diennakšu) integratīvās rudens nometnes: 21.- 23. oktobrī…

IESPĒJA CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI UZLABOT PIEKĻŪSTAMĪBU SAVĀ DZĪVESVIETĀ

  Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā” ietvaros tiek plānots nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu. Kuldīgas novadā deklarētās personas vecumā no 18 līdz 63 gadiem ar I vai II invaliditātes grupu…

SOCIĀLO PRASMJU NODARBĪBAS SIEVIETĒM

  Sveikas rudenī! Kuldīgas novadā dzīvo pašaizliedzīgas, radošas, drosmīgas Latvijas sievietes. Mēs pamanām, novērtējam un ļoti lepojamies ar Jums. Lauku darbi apdarīti un tuvojas rudens tumšie vakari! Ko darīt? Lai tikai kāds pasaka, ka Latvijā “nekas nenotiek”! Pie mums notiek! Ja ir vēlēšanās ārpus mājām kaut ko jaunu iemācīties, satikt citus radošus cilvēkus un interesanti pavadīt laiku, tad ar 2023.…

KULDĪGAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM PIEEJAMAS BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS JURIDISKOS JAUTĀJUMOS

  Septiņās Latvijas pašvaldībās tiks īstenots pilotprojekts, sniedzot bezmaksas konsultācijas juridiskos jautājumos Septiņās Latvijas pašvaldībās – Aucē, Madonā, Kuldīgā, Liepājā, Ogrē, Rīgā un Siguldā, kā arī Mālpilī – no 2.oktobra līdz 8.decembrim tiks īstenots bezmaksas juridisko konsultāciju pilotprojekts. Tieslietu ministrijas, Eiropas Padomes komisijas tiesu efektivitātei (CEPEJ) un Juridiskās palīdzības administrācijas kopīgi īstenotā projekta ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas saņemt…

VĒL MĒNESI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM IESPĒJAMS SAŅEMT SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMUS PROJEKTĀ

  Projektā “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Kuldīgas novadā” no 2022. gada 1. novembra līdz šim ir jau iesaistīta visa plānotā mērķa grupa – 27 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecāki, aizbildņi. Nepilnos 11 mēnešos projektā notikušas 300 speciālā pedagoga nodarbības, 275 Montesori pedagoga prasmju attīstošas nodarbības, 88 logopēda konsultācijas, 267 fizioterapijas nodarbības, 89…

VĒL MĒNESI CILVĒKIEM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM IESPĒJAMS SAŅEMT SABIEDRĪBĀ BALSTĪTUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS PROJEKTĀ

  Projektā “Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT Kuldīgas novadā” no 2022. gada 1. novembra līdz šim ir iesaistīta visa plānotā mērķa grupa – 11 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem. Nepilnos 11 mēnešos projektā notikušas 66 sociālo prasmju un Dabas vides estētikas nodarbības speciālā pedagoga vadībā, 66 Montesori nodarbības, 190 fizioterapijas konsultācijas, 53 Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciālista konsultācijas, 96…

AICINĀM PIETEIKTIES ATBALSTA GRUPAI PERSONĀM AR VEĢETATĪVO DISTONIJU

   “Es Tevi saprotu. Tu nemirsi – viss ir tikai galvā” – tipisks teiciens no tiem, kuriem veģetatīvās distonijas nav. It kā apkārtējie Tevi saprot, bet Tevi nepārņem sajūta, ka tas ir pilnīgi un patiesi. Tev ir neērti dalīties ar tuviniekiem par savām sajūtām, jo tās regulāri atkārtojas. Savā iekšienē Tu jūties viens…. Lai uzlabotu dzīves kvalitāti, daži no priekšnosacījumiem…

AICINĀM DARBĀ DIENAS APRŪPES CENTRA VADĪTĀJU UZ NENOTEIKTU LAIKU

    Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina darbā Dienas aprūpes centra vadītāju uz nenoteiktu laiku   Prasības: augstākā izglītība sociālajā darbā, speciālajā pedagoģijā vai vadību zinībās; vismaz divu gadu pieredze sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem; vismaz divu gadu pieredze vadītāja amatā; izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;…

AICINĀM PIETEIKTIES VECĀKUS, KURI AUDZINA BĒRNUS VECUMĀ NO DZIMŠANAS LĪDZ 2 GADU VECUMAM!

  ”Sargeņģelis” – atbalsta grupa jaunajiem vecākiem! “Sargeņģeļa” programmu un  nodarbību saturu ir izstrādājis centrs “Dardedze”. Nodarbībās vecāki darbojas kopā ar saviem bērniem, un paralēli tiek pārrunātas dažādas aktuālas tēmas – par bērna attīstību konkrētā vecumposmā, par aprūpi, par drošu piesaisti, par barošanu, zobu nākšanu, par midzināšanas paņēmieniem, bērna drošību, podiņmācību, higiēnu un citiem tematiem. Kopā rotaļāsimies un, atbalstot viens…

APTAUJA PAR ATBALSTA GRUPU SENIORU TUVINIEKIEM UN APRŪPĒTĀJIEM

  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālā dienests” plāno organizēt atbalsta grupas nodarbības “Senioru tuviniekiem un aprūpētājiem”, lai tiktos ar sociālās aprūpes speciālistiem un  darbojoties kopā, katrs dalītos savā aprūpes pieredzē, gūtu jaunu pieredzi, saņemtu noderīgu informāciju sociālajā aprūpē, gūtu stiprinošu un emocionālu atbalstu, lai pārvarētu grūtības. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli un vēlmi piedalīties atbalsta grupas “Senioru tuviniekiem un…

BIEDRĪBA “MINI SD” AICINA UZ PAPILDPASĀKUMU

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.  

GADA BALVA CILVĒKU AR INVALIDITĀTI ATBALSTAM

  Īstais brīdis teikt “Paldies!” un pieteikt labo darbu darītājus konkursā “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” Tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku jau devīto gadu aicina iedzīvotājus būt vērīgiem, pamanīt un novērtēt mūsu līdzcilvēku nozīmīgo ieguldījumu, piesakot viņus konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. To iespējams paveikt līdz 2. oktobrim. Konkursa balvu…

NOSLĒGUSIES DIVU NEDĒĻU ILGA NOMETNE “MANS MANTOJUMS”

  No 14. līdz 25. augustam notika Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” organizēta dienas nometne “Mans mantojums”, vadītāja – Daiga Zemke, audzinātājas – Jana Aņišina, Līna Speciusa- Andersone. Nometnē piedalījās 17 jaunieši vecumā no 11 līdz 14 gadiem. 11 jaunieši bija no ģimenēm, kurām ir trūcīgas ģimenes statuss. Ņemot vērā, ka Covid-19 laikā jaunieši palikuši noslēgtāki, dalība nometnē bija…

IZSTRĀDĀ SOCIĀLĀ DIENESTA PAŠNOVĒRTĒJUMA STANDARTU

  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Sarmīte Segliņa piedalās Labklājības ministrijas īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Vadības kvalitātes modeļa” pilotprojektā, kura rezultāts ir izstrādāts Sociālā dienesta pašnovērtējuma standarts. Pilotprojektā, kurš ilgst no 1. maija līdz 30. novembrim, piedalās 18 sociālo dienestu vadītāji no visas Latvijas. Pilotprojekta mērķis ir izstrādāt vadības kvalitātes modeli, kas paredz…

SOCIĀLAIS DIENESTS ATGĀDINA PAR IESPĒJU SAŅEMT PABALSTUS SKOLĒNIEM UN STUDENTIEM

  Tuvojoties mācību gada sākumam, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” atgādina par iespēju saņemt šādus pabalstus:    Pabalsts pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē Pabalstu pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē piešķir bērnam, kurš apmeklē Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādi līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai (līdz piecgadnieku programmas uzsākšanai), ja bērna likumiskais pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Kuldīgas novada administratīvajā…

DIENAS CENTRS UN SPECIALIZĒTĀS DARBNĪCAS DZELDĀ

  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 313 Kuldīgas novada pašvaldība īsteno projektu “Kurzeme visiem”, deinstitucionālizācijas pasākumu ietvaros nodrošinot dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumus mērķa grupām – pilngadīgām personām ar garīga vai funkcionāla rakstura traucējumiem. Lai nodrošinātu iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, vajadzībām atbilstošus pakalpojumus un veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem reintegrāciju sabiedrībā, 2023. gada…

IESPĒJA BEZ MAKSAS IEGŪT APRŪPĒTĀJA IZGLĪTĪBU

  LU Rīgas 1. Medicīnas koledža piedāvā iespēju mācīties arodizglītības programmā –  Aprūpētājs. Apmācības plānotas Skrundā ceturtdienās un piektdienās. MĀCĪBAS IR PILNĪGI BEZ MAKSAS!!!  

AICINĀM DARBĀ UZ NENOTEIKTU LAIKU SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR PILNGADĪGAJIEM UN PERSONĀM AR INVALIDITĀTI ALSUNGĀ, GUDENIEKOS UN ĒDOLĒ

  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” uz nenoteiktu laiku aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Alsungā, Gudeniekos un Ēdolē. Prasības: 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā, vai arī studijas sociālajā darbā; izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu; izpratne par personu un dažādu grupu sociālajām vajadzībām; iemaņas darbā ar MS Office…

APTAUJA PAR SNIEGTO ATBALSTU ENERGORESURSU CENU PIEAUGUMA KOMPENSĒŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀM

  Labklājības ministrija aicina piedalīties aptaujā par sniegto atbalstu energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām. Aptaujas mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par 2022./ 2023.gada apkures sezonā ieviestajiem atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai. Aptaujas aizpildīšanas laiks ir aptuveni 5 minūtes. Aptauja ir anonīma.Aptauja pieejama šeit.   Liels paldies par sniegto viedokli!

AICINĀM DARBĀ UZ NENOTEIKTU LAIKU SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR PILNGADĪGAJIEM UN PERSONĀM AR INVALIDITĀTI SKRUNDAS PILSĒTĀ

  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” uz nenoteiktu laiku aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar pilngadīgajiem un personām ar invaliditāti Skrundas pilsētā. Prasības: 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā, vai arī studijas sociālajā darbā; izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu; izpratne par personu un dažādu grupu sociālajām vajadzībām; iemaņas darbā ar MS Office programmām; patstāvīgi spēt…

GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMA, TRŪCĪGAS UN MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS IENĀKUMA SLIEKŠŅI KULDĪGAS NOVADĀ

  No šā gada 1. jūlija stājas spēkā jaunie maksimālo ienākumu sliekšņu apmēri, kas attiecas uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, minimālo vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem un sociālās palīdzības pašvaldībā saņēmējiem. Iedzīvotāju materiālo situāciju ir ietekmējuši valsts atbalsta mehānismi: paaugstināta minimālā alga, indeksētas vecuma pensijas. Bet, ņemot vērā preču un pakalpojumu sadārdzinājumu, nemainot ienākumu slieksni, netiktu saglabāta…

SPECIĀLĀS OLIMPIĀDES PASAULES SPĒLES BERLĪNĒ

  22. Latvijas Speciālās Olimpiādes (LSO) sportisti 11. jūnijā devās uz Vāciju, lai piedalītos Speciālās Olimpiādes Pasaules spēlēs Berlīnē. Vācija šādā mērogā Speciālās Olimpiādes spēles rīko pirmo reizi. Speciālās Olimpiādes spēles ir pasaulē lielākais iekļaujošais sporta pasākums, kur tūkstošiem sportistu ar intelektuālās attīstības traucējumiem kopā sacenšas 26 sporta veidos. Deviņas dienas noritēja aizraujošas un iedvesmojošas sacensības, kurās starp 7000 sportistiem…

PAR SABIEDRĪBĀ BALSTĪTIEM SOCIĀLIEM PAKALPOJUMIEM PERSONĀM AR GRT KULDĪGAS NOVADĀ

  Vēl nepilnus piecus mēnešus 11 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projektā “Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT Kuldīgas novadā”. Līdz š. g. 31. oktobrim projektā strādās sociālais darbinieks, speciālais pedagogs, Montesori speciālists, psihoterapeits un jurists, līdz ar to vēl piecus mēnešus būs iespējams piedalīties speciālā pedagoga un Montesori pedagoga prasmju attīstošās nodarbībās, saņemt…

VĒL NEPILNUS PIECUS MĒNEŠUS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM IESPĒJAMS SAŅEMT SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

  Vēl nepilnus piecus mēnešus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, aizbildņiem ir iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Kuldīgas novadā”, lai uzlabotu bērnu prasmes, sociālo situāciju un dzīves kvalitāti kopumā. Līdz š. g. 31. oktobrim bērniem ir iespēja piedalīties speciālā pedagoga un Montesori pedagoga prasmju attīstošās nodarbībās, fizioterapijas…

IEDZĪVOTĀJI TIEK AICINĀTI BEZ MAKSAS, ANONĪMI UN KONFIDENCIĀLI VEIKT HIV, B UN C HEPATĪTA EKSPRESTESTUS HIV PROFILAKSES PUNKTOS.

  Latvija HIV saslimšanas gadījumu skaita ziņā, attiecinot pret iedzīvotāju skaitu, ieņem pirmo vietu Eiropas Savienībā. Cilvēki, kuri ir pakļauti paaugstinātam inficēšanās riskam ar HIV, hepatītu un STI, nereti cieš arī no sociālās atstumtības un ir pakļauti dažādiem sociālajiem riskiem. Tādēļ šai sabiedrības daļai ir grūti saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, kā rezultātā slimības tiek atklātas novēlotā stadijā, tiek novēloti ārstētas vai cilvēki…

BIEDRĪBA “MINI SD” AICINA UZ LĪGO PASĀKUMU

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.  

SVĒTKU PABALSTS POLITISKI REPRESĒTAI PERSONAI

  Šā gada 25. maija Kuldīgas novada domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi “Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti”. Saistošajos noteikumos tiek saglabāti esošie pabalsti – pabalsts jaundzimušajam,  pabalsts senioram nozīmīgā jubilejā, pabalsts nozīmīgā laulības jubilejā un ieviests jauns pabalsts – svētku pabalsts politiski represētai personai vienu reizi gadā 50 EUR apmērā. Tiesības saņemt šo pabalstu būs personām, kurām piešķirts politiski represētas…

STARPTAUTISKĀ BĒRNU AIZSARDZĪBA DIENA

    Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas sociālie darbinieki un ģimenes asistenti sveic STARPTAUTISKAJĀ BĒRNU AIZSARDZĪBAS DIENĀ! Viktors Māris Igo ir teicis, ka “Bērns ir nākotne”, bet ko par bērniem saka cilvēki, kuri ikdienā strādā ar ģimenēm un bērniem?  Bērns dzīvo katrā vecāka sirdspukstā!  Bērns ir tas, ar kura ienākšanu pasaulē sākas jauns ceļš viņa vecākiem, jaunas pieredzes, klupieni, celšanās,…

PAR ASISTENTA PAKALPOJUMA PIEŠĶIRŠANU

  Dažādu pašvaldības un valsts nodrošionāto pakalpojumu piešķiršanā arvien notiek izmaiņas – piešķiršanas kārtība tiek pilnveidota, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu. Pēdējās veiktās izmaiņas paredz asistenta pakalpojuma pieejamību lielākā apjomā.  Asistenta pakalpojuma piešķiršanas soļi pilngadīgām personām   Asistenta pakalpojums bērnam ar invaliditāti   Kuldīgas novadā asistenta pakalpojuma piešķiršanu koordinē Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Pilngadīgo un personu ar invaliditāti…

DZELDĀ PĀRRUNĀ PROJEKTĀ “KURZEME VISIEM” PAVEIKTO UN APLŪKO JAUNIZVEIDOTOS GRUPU DZĪVOKĻUS CILVĒKIEM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

  2023. gada 24.maijā uz vienu no pēdējām tikšanās reizēm pulcējās projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona projekta komanda, pārstāvji no Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils novadu pašvaldībām, Liepājas un Ventspils valstspilsētām, kā arī no Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” un tā filiālēm. Tikšanos atklāja Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava, kura…

JAUNIEŠIEM PIEEJAMAS BEZMAKSAS KOUČINGA SESIJAS

  Straujiem soļiem tuvojas mācību gada noslēgums, un līdztekus darbam, hobijiem un citām aktivitātēm ir svarīgi ieplānot laiku arī savai izaugsmei.  Fonds “Tavs atbalsts” ir izveidojis projektu “Laiks izaugsmei!”, kurā Latvijas jauniešiem vecumā no 17 līdz 21 gadam ir iespēja pieteikties bezmaksas individuālām koučinga sesijām. Katram vasaras periodā tiks sniegtas 4 – 6 sesijas. Sertificēti kouči palīdzēs iegūt atbildes uz…

SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA “VIENAS PIETURAS AĢENTŪRA” LIEPĀJAS FILIĀLES ATKLĀŠANA

  19. maijā Liepājā tika atklāta Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) “Vienas pieturas aģentūra ārzemniekiem”.  SIF no šī gada sniedz jaunu pakalpojumu – ”Vienas pieturas aģentūra ārzemniekiem”. Tās mērķis ir nodrošināt informāciju un pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem, kas Latvijā ieradušies pēc patvēruma. Aģentūra nodrošina individuālās konsultācijas, kurās var saņemt informāciju par uzņemšanu, sociālo aizsardzību, nodarbinātību, un citiem jautājumiem. Tās notiek gan…

AICINĀM KURZEMĒ DZĪVOJOŠĀS ĢIMENES PIETEIKTIES BEZMAKSAS INTEGRATĪVAJĀM NOMETNĒM

  Šovasar Kurzemes reģionā dzīvojošajām ģimenēm ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja pieteikties dalībai bezmaksas integrējošās nometnēs. Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu, biedrību “Latvijas Mazpulki” un nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūlija beigās un augustā organizēs trīs aizraujošas piecu dienu (diennakts) integratīvās vasaras nometnes: “Veselīgie piedzīvojumi Uguņos” ,…

AICINĀM DARBĀ SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORU RUDBĀRŽOS, NĪKRĀCĒ UN RAŅĶOS

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” uz noteiktu laiku aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru darbam Rudbāržu, Nīkrāces un Raņķu pagastos. Galvenie darba pienākumi: informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, sniegt konsultācijas par problēmu risināšanas veidiem; organizēt sociālās palīdzības sniegšanu Kuldīgas novada iedzīvotājiem; novērtēt mājsaimniecības sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem…

BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM SAŅEM SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS

  Līdz 2023. gada 1. martam projektā “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Kuldīgas novadā” sociālās rehabilitācijas pakalpojumus uzsākuši saņemt 23 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecāki, aizbildņi. Bērni jau no projekta pirmā mēneša saņem speciālā pedagoga, logopēdijas – Montesori pedagoga, fizioterapijas nodarbības un logopēda konsultācijas, bet no šā gada janvāra arī psihoterapijas speciālista un…

PILNGADĪGAS PERSONAS AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM SAŅEM SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS

  Līdz 2023. gada 1. martam projektā “Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT Kuldīgas novadā” sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņem 11 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta pirmajos divos mēnešos pakalpojumus saņēma 10 personas ar GRT, bet ar š.g. janvāri projektā iesaistītas visas personas, kuras bija plānojušas piedalīties projektā. Pilngadīgas personas ar GRT piedalās sociālo prasmju un Dabas vides estētikas…

IZSTRĀDĀ METODIKU DARBAM AR SENIORIEM

  Labklājības ministrijas ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001 ietvaros tiek īstenotas aktivitātes metodiku izstrādei pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar dažādām klientu mērķa grupām un sociālā darba metodēm. Viena no šīm mērķa grupām ir seniori. Pašlaik norit mācības “Par metodikas sociālajam darbam ar senioriem izstrādi”, kurās piedalās Kuldīgas novada pašvaldības…

AICINĀM DARBĀ SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM ĪVANDĒ, PADURĒ UN RUMBĀ

  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar pilngadīgām personām Īvandes, Padures un Rumbas pagastos. Prasības: 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā vai arī studijas sociālajā darbā; izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu; izpratne par personu un dažādu grupu sociālajām vajadzībām; iemaņas darbā ar MS Office programmām; B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;…

KRĪZES INTERVENCE SOCIĀLAJĀ DARBĀ UN PSIHOSOCIĀLĀ KONSULTĒŠANA KRĪZĒ

  Janvārī Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” sociālās darbinieces Inga Eikina un Laila Kudiņa uzsāka dalību projektā, kura laikā tiek īstenotas aktivitātes metodiku izstrādei ”Krīzes intervence sociālajā darbā un psihosociālā konsultēšana krīzē”. Metodikas izstrādes laikā tiek īstenots pilotprojekts, lai sociālā darba praksē aprobētu izstrādāto metodisko materiālu un klātienes mācību programmu. Pēc pilotprojekta beigām ekspertu komanda veic nepieciešamos metodikas pilnveidojumus,…

24. MARTS – PASAULES TUBERKOLOZES DIENA

  Tuberkoloze joprojām ir viena no nāvējošākajām infekcijas slimībām. Katru dienu pasaulē vidēji 4400 cilvēku zaudē dzīvību dēļ tuberkolozes un apmēram 30 000 cilvēku saslimst ar šo novēršamo un ārstējamo slimību. COVID-19 pandēmija, karš un konflikti pasaulē, kā arī sociāli ekonomiskā nevienlīdzība ir būtiski faktori, kas ir ietekmējuši gadu gaitā sasniegto progresu cīņā par tuberkolozes izskaušanu un radījuši vēl lielāku…

TOPOŠIE ĢIMENES ASISTENTI UZSĀK SADARBĪBU AR KULDĪGAS NOVADA ĢIMENĒM

  Janvāra beigās 26 (6 no Kuldīgas novada) topošie ģimenes asistenti uzsāka “Mācību programmas ģimenes asistentiem” apguvi. Šobrīd visi seši topošie ģimenes asistenti uzsākuši sadarbību ar Kuldīgas novadā dzīvojošām ģimenēm. Plānots, ka pakāpeniski katrs ģimenes asistents varētu sadarboties ar līdz piecām/ sešām ģimenēm. Kā atzina topošā ģimenes asistente Rasma, “ļoti novērtēju iespēju palīdzēt, ar cerību, ka ģimene vēlāk varēs patstāvīgi…

BIEDRĪBA “MINI SD” 10. FEBRUĀRĪ RĪKOS PAPILDPASĀKUMU

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.      

BĒRNU SLIMNĪCA SNIEDZ ILGSTOŠU EMOCIONĀLU, SOCIĀLU UN GARĪGU ATBALSTU BĒRNIEM AR SMAGĀM SLIMĪBĀM UN VIŅU ĢIMENĒM

  Bērnu slimnīca uzsākusi vērienīgu projektu, kas sniedz iespējas līdz 2027. gada vidum ne tikai Bērnu slimnīcā, bet arī bērna dzīvesvietā, sadarbojoties ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, nodrošināt ģimenēm ilgstošu emocionālu, sociālu un garīgu atbalstu. Atbalsta veidus un apjomu bērniem ar smagām slimībām un viņu ģimenēm rekomendē, nodrošina un koordinē Bērnu slimnīcas speciālisti. Tagad bērniem ar smagām slimībām vai funkcionāliem traucējumiem,…

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM IR PIEEJAMAS BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS

  Laika posmā no 2023. gada janvāra līdz decembrim Latvijas iedzīvotāji varēs saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas, zvanot uz biedrības Skalbes atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 116006 divas reizes mēnesī, iepriekš izziņotos datumos. Šobrīd ir zināmas konsultāciju dienas janvārī un februārī – 20.01., 31.02., 10.02., 24.02. Bezmaksas konsultācijas būs pieejamas zvanot 116006 no plkst.16.00 – 20.00. Par citām akcijas dienām varēs uzzināt…

PAAUGSTINĀTS IENĀKUMU SLIEKSNIS MAZNODROŠINĀTĀM MĀJSAIMNIECĪBĀM EIROPAS ATBALSTA FONDA VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM ATBALSTA

  No 2023. gada 1. janvāra paaugstināts ienākumu slieksnis maznodrošinātām mājsaimniecībām Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta (turpmāk – pārtikas un higiēnas pakas) saņemšanai. Pārtikas un higiēnas pakas ir tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst: trūcīgas mājsaimniecības statusam; krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam; maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 376 euro (iepriekš 327 euro) pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro (iepriekš…

PAR IZMAIŅĀM AA SAPULČU NORISES VIETĀ

  No 2023. gada 10. janvāra Anonīmo alkoholiķu (AA) sapulces notiks Kuldīgas Annas baznīcas draudzes mājā Dzirnavu ielā 12. Tikšanās notiek katru otrdienu no plkst. 18.30. Katra mēneša pēdējā otrdienā notiek atklātā AA sapulce. Aicināti visi interesenti. Informācija: Normunds, tel. 28620882

IZSLUDINĀTA IEDZĪVOTĀJU BALSOŠANA KONKURSĀ “GADA BALVA SOCIĀLAJĀ DARBĀ 2022”

  Labklājības ministrija ik gadu izsludina konkursu ar mērķi apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā; pagodināt…

PAR FIZISKO AKTIVITĀŠU NODROŠINĀŠANU CILVĒKIEM AR GRT KULDĪGAS NOVADĀ

  Katram cilvēkam ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes (FA), lai varētu normāli funkcionēt. Mēs bieži runājam par fizisko aktivitāšu nepieciešamību bērniem, jo tieši pateicoties fiziskām kustībām bērni aug un attīstās. Tomēr samērā reti tiek runāts par fizisko aktivitāšu svarīgumu un atbilstību katra indivīda veselības stāvoklim un viņa fiziskajai sagatavotībai visos dzīves periodos. Organizētajām fiziskajām aktivitātēm jābūt pozitīvai ietekmei, lai uzlabotu katra…

AICINA PIETEIKTIES FINANSĒJUMAM SOCIĀLĀS JOMAS BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU DARBĪBAS ATBALSTAM

  Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu pašvaldības finansējuma saņemšanai 2023. gadā biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība ir saistīta ar sociālo jomu. Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām. Tāpat iespējams saņemt pašvaldības finansējumu sociālās jomas biedrību un nodibinājumu rīkotiem pasākumiem. Konkursa nolikums un…

PAR SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMIEM BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN TO ĢIMENĒM KULDĪGAS NOVADĀ

  No 2022. gada 1. novembra biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” Kuldīgā 27 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, aizbildņiem vai audžuvecākiem 12 mēnešu garumā nodrošinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Rehabilitācijas pakalpojumus sniegs starpdisciplināra speciālistu komanda saskaņā ar individuāli bērnam izstrādātu atbalsta plānu. Projektā bērni, atbilstoši vajadzību un spēju novērtējumam, var piedalīties speciālā pedagoga nodarbībās ar Barboletas, Dabas…

KULDĪGĀ UZSĀKTS PROJEKTS PILNGADĪGU PERSONU AR GRT ATBALSTAM

  No 2022. gada 1. novembra biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” Kuldīgā 11 vai vairāk pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 12 mēnešu garumā nodrošinās speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu un grupu nodarbības. Saskaņā ar individuāli personai izstrādātu pakalpojuma plānu starpdisciplināra speciālistu komanda projektā sniegs šādus sociālā atbalsta pakalpojumus: sociālo prasmju un Dabas vides estētikas nodarbības speciālā pedagoga vadībā,…

VALSTS NODROŠINĀTĀ JURIDISKĀ PALĪDZĪBA NOTEIKTĀM IEDZĪVOTĀJU GRUPĀM IR PIEEJAMA BEZ MAKSAS

  Fiziskām personām, kuras ir iesaistītas juridiskā strīdā un tām trūkst līdzekļu jurista pakalpojumu saņemšanai, Juridiskās palīdzības administrācijā var vērsties valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai. Administrācija norīko juridiskās palīdzības sniedzēju un apmaksā sniegto juridisko palīdzību noteiktajā apjomā. Juridiskās palīdzības sniedzējs ir persona, ar kuru administrācija, atbilstot noteiktiem profesionālajiem kritērijiem, noslēdz juridiskās palīdzības līgumu un kas tiek norīkots juridiskās palīdzības saņēmējam…

AICINĀM DARBĀ UZ NOTEIKTU LAIKU SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR ĢIMENI AR BĒRNIEM PELČU UN KURMĀLES PAGASTOS

  Kuldīgas novada sociālais dienests ir mūsdienīgas pašvaldības aģentūra, kuras mērķis ir atbalstīt un palīdzēt cilvēkiem. Tādēļ mūsu darbiniekiem jāspēj pielāgoties dažādiem apstākļiem, palīdzēt grūtībās nonākušajiem, saredzēt un sadzirdēt to, kas ne vienmēr ir redzams, paredzēt un novērst sekas un cēloņus. AICINĀM DARBĀ UZ NOTEIKTU LAIKU SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR ĢIMENI AR BĒRNIEM PELČU UN KURMĀLES PAGASTOS   Prasības: 2.…

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKI PIEDALĀS KONFERENCĒ “NO VARDARBĪBAS BRĪVA RĪTDIENAS SABIEDRĪBA”

  24. novembrī Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Pakalpojumu nodaļas vadītāja Sarmīte Embrika, sociāla darbiniece Maira Baumane, sociālās palīdzības organizatore darbā ar ukraiņiem Baiba Kaminska-Freiberga un sociālā darbiniece Ilze Balode piedalījās starptautiskā konferencē “No vardarbības brīva rītdienas sabiedrība”. Konferences atklāšanas runu teica Diāna Jakaite, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece, Andris Zellis, Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Īmera Frīla, Īrijas vēstniece,…

BIEDRĪBA”MINI SD” AICINA UZ PASĀKUMU NĪKRĀCĒ

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.

IESPĒJA KULDĪGĀ VEIKT HIV, SIFILISA, HEPATĪTA B UN C EKSPRESTESTUS

  Kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem, kad tika atklāts jauns, neārstējams vīruss, kas lēni, taču mērķtiecīgi sagrauj cilvēka organisma imūnsistēmu, ir pagājuši vairāk nekā četrdesmit gadu. Vīrusam tika dots nosaukums HIV – cilvēka imūndeficīta vīruss, bet infekcijas beigu stadijai – AIDS – iegūtais imūndeficīta sindroms. AIDS aizvien ik gadu atņem dzīvību vairāk nekā miljonam cilvēku visā pasaulē. Lai vīruss neizplatītos…

PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERI PĀRRUNĀ AKTUALITĀTES UN IEPAZĪST PRIEKULĒ IZVEIDOTOS SABIEDRĪBĀ BALSTĪTOS SOCIĀLOS PAKLAPOJUMUS

  2022. gada 2.novembrī Priekulē uz šogad jau otro tikšanos pulcējās projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību, to bērnu aprūpes centru un valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” pārstāvji. Tikšanās laikā klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar Labklājības ministrijas sagatavoto informāciju par 2021. – 2027. gada fondu plānošanas periodā iecerētajiem ar DI saistītiem vai līdzīgiem pasākumiem, kuros atbalsta saņēmēji…

KURZEMĒ AICINA CILVĒKUS AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM IZMANTOT ARVIEN PLAŠĀK PIEEJAMOS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS

  Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izvērtētajiem Kurzemes reģiona pašvaldībās dzīvojošajiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) ir pieejamas bezmaksas konsultācijas pie speciālistiem,  individuāls atbalsts un citi sociālie pakalpojumi, tai skaitā arī Kurzemes pašvaldību jaunizveidotajā infrastruktūrā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Lai tos saņemtu, nepieciešams pieteikties savas pašvaldības sociālajā dienestā. “Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” kopīgi…

AICINĀM IZTEIKT VIEDOKLI PAR SOCIĀLĀ DIENESTA DARBU

  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” ik gadu veic iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot sabiedrības viedokli par sociālā dienesta darba kvalitāti un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī veicināt iedzīvotāju iesaisti, izsakot ieteikumus turpmāka darba uzlabošanai. Aicinām aizpildīt aptauju, atzīmējot Jūsuprāt atbilstošāko atbilžu variantu (vēršam uzmanību, ka dažos jautājumos iespējamas vairākas atbildes) un izteikt savu viedokli brīvā formā tam paredzētajā vietā.…

SOCIĀLAIS DIENESTS PIEDALĀS PROJEKTĀ PAR MEDIĀCIJAS UN JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS PAKALPOJUMU UZLABOŠANU

  No šā gada oktobra līdz nākamā gada septembrim trīs Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbinieki piedalās Tieslietu ministrijas projektā “Stiprināt pieeju tiesiskumam Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus”. Projektā, kuru īsteno dažādu valstu juristi, Tieslietu ministrija un Juridiskās palīdzības administrācija, no Latvijas piedalās divu pašvaldību sociālie dienesti, tas ir – Kuldīgas un Siguldas. Projekta mērķis…

SOCIĀLAIS DIENESTS IZSAKA PATEICĪBU PAR IEGULDĪTO DARBU

  Šogad aprit apaļi 20 gadi, kopš sociālā darbiniece darbā ar cilvēkiem ar fukcionāliem traucējumiem Ineta Enģele strādā Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests”.   Kādēļ strādājat šajā nozarē? Kā notika profesijas izvēle? Bija kādas alternatīvas? Darbu uzsāku 2002. gada 2.maijā par sociālo darbinieci pašvaldībā, kas strādā ar personām ar invaliditāti. Sākums bija ļoti interesants, jo pirms manis nebija bijis šāds…

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS NEDĒĻA 10.-13.10.2022

  No 2022. gada 10. līdz 13. oktobra Latvijā norisināsies ikgadējā Labklājības Ministrijas organizētā Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa.   10. oktobrī aicinām uz Olgas Kotovas (Latvija) tiešsaistes meistarklasi “Konkurētspēja caur sadarbību”. Darba valoda: Latviešu. Vietu skaits ierobežots. Facebook pasākums: https://fb.me/e/29aBFhgps Pietiekšanās: https://forms.gle/xiyaQuxMzpNyXGCAA   11. oktobrī aicinām uz Stīva Savidesa (Apvienotā Karaliste) tiešsaistes meistarklasi “Uzticības loma sabiedrībā”. Darba valoda: angļu. Vietu skaits ierobežots.…

AICINĀM SIEVIETES PIETEIKTIES SOCIĀLO PRASMJU PILNVEIDES GRUPAS NODARBĪBĀM

  No šā gada oktobra Liepājas ielā 37, Kuldīgā tiks organizētas sociālo prasmju pilnveides grupu nodarbības sievietēm. Grupu nodarbību mērķis ir  mazināt sociālo personas izolētību, gūt motivāciju un attīstīt personas resursus, saņemot grupas atbalstu un iemācīties jaunas prasmes. Nodarbību dalībniecēm būs iespēja tikties reizi nedēļā (nodarbības garums – 2 stundas). Pirmā nodarbība paredzēta šā gada 5. oktobrī, plkst. 17.00. Pieteikties…

IESPĒJA KULDĪGĀ SAŅEMT SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA KONSULTĀCIJU UN PIETEIKT GODA ĢIMENES APLIECĪBU

  21. septembrī plānots Sabiedrības integrācijas fonda izbraukums uz Kuldīgu, lai pilsētas iedzīvotāji varētu saņemt konsultāciju un pieteikt Goda ģimenes apliecību.  Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Pilsētas laukumā 2 no plkst. 12.30 līdz 17.00.   Informācijai: apliecība “Goda ģimene” ir valsts veidota atbalsta programma: • daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā…

BIEDRĪBA “MINI SD” 23. SEPTEMBRĪ RĪKOS PAPILDPASĀKUMU

    Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu.  “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Šā gada 23. septembrī plkst. 15.00 Raņķu pagastā “Sākumskola” notiks “Mini SD”…

KOPĀBŪŠANAS PRIEKS, PIEDZĪVOJUMI UN VASARAS SAULE – KURZEMĒ NOTIKUŠAS 3 INTEGRATĪVĀS NOMETNES

    Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros šī gada vasarā organizēja trīs integratīvās nometnes ģimenēm ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem. Piecu dienu nometnes “Kur tu – tur es”, “Piedzīvojumi priekam” un “Kurzemes piedzīvojums” ļāva izbaudīt patiesu kopā būšanu, dažādās aizraujošās aktivitātēs pilnveidot savas sociālās un komunikācijas prasmes kopumā 31 ģimenei jeb 90…

KULDĪGĀ DARBĪBU ATSĀKS ANONĪMO ALKOHOLIĶU GRUPU SANĀKSMES

  Pēc ilgāka pārtraukuma Kuldīgā darbību atsāks Anonīmo Alkoholiķu (AA) atklātās grupu sanāksmes. AA sapulcēs kopā sanāk cilvēki, kuri zaudējuši spēju kontrolēt savu dzīvi, notikumus, zaudējuši saikni ar ģimeni, kuri vēlas mainīties. Lai dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi bez alkohola, AA dalībnieki sniedz viens otram palīdzību un atbalstu, nenosodot un pieņemot vienam otru. Pirmā tikšanās paredzēta šā gada 30. augustā plkst.18.30 Kuldīgā,…

SOCIĀLAIS DIENESTS IELŪDZ UZ INFORMATĪVU LEKCIJU PAR ALKOHOLA ATKARĪBAS PROBLĒMĀM

    2022. gada 29. jūlijā plkst. 16.00 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests” (Dzirnavu iela, 9, Kuldīga) norisināsies informatīva lekcija, kurā Latvijas Anonīmo alkoholiķu biedrības pārstāvji no Ventspils un Liepājas dalīsies pieredzē, kā pārvarēt alkohola atkarības problēmas ar 12 soļu atveseļošanās programmas palīdzību.   Laipni aicināti visi interesenti. Pirms ierašanās, lūdzam aizpildīt anonīmu aptauju, tādējādi apliecinot dalību lekcijā. Aptauju…

KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS IZSLUDINA PIETEIKŠANOS “SOCIĀLĀ MENTORA PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA”

    Darba apraksts Pakalpojums tiek sniegts projekta “Kurzeme visiem” (projekta nr. 9.2.2.1./15/I/004) ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”.   Plānots, ka 16 pilngadīgas personas ar Garīga…

KULDĪGAS NOVADĀ PILOTPROJEKTS “ĢIMENES ASISTENTA PAKALPOJUMA APROBĒŠANA”

    Kuldīgas novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotajā pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”. Pilotprojekta īstenošanas laiks no 2020. gada 2. novembra līdz 2023. gada 31. oktobrim.   No 2020. gada novembra mēneša Kuldīgas novada Sociālais dienests nodrošina šo sociālo pakalpojumu. Pakalpojums tika piešķirts vienai  ģimenei ar bērnu, kurai nav pietiekamu prasmju…

SKRUNDĀ “MINI SD” ORGANIZĒS PASĀKUMU “LĪGO SVĒTKI LATVIJĀ”

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu.  “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Arī 2022. gadā tiek rīkoti sociālie projekti ar aktivitātēm, lai veicinātu vietējās kopienas…

AICINĀM JAUNOS VECĀKUS UZ ATBALSTA GRUPU “SARGEŅĢELIS”

    “Sargeņģelis” ir jauno vecāku atbalsta programma, kuru izstrādājis centrs “Dardedze”. Programma sastāv no 12 nodarbībām par noteiktām tēmām. Nodarbībās vecāki darbojas kopā ar saviem bērniem, un paralēli tiek pārrunātas dažādas aktuālas tēmas – par bērna attīstību konkrētā vecumposmā, par aprūpi, par drošu piesaisti, par barošanu, zobu nākšanu, par midzināšanas paņēmieniem, bērna drošību, podiņmācību, higiēnu un citiem tematiem.  …

AICINĀM KURZEMĒ DZĪVOJOŠĀS ĢIMENES PIETEIKTIES BEZMAKSAS INTEGRATĪVAJĀM NOMETNĒM

  Šovasar Kurzemes reģionā dzīvojošajām ģimenēm ar 9-15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja pieteikties dalībai bezmaksas integrējošās nometnēs. Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu, biedrību “Latvijas Mazpulki” un nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūlijā un augustā organizē trīs aizraujošas piecu dienu (diennakts) integratīvās vasaras nometnes:    “Kur tu – tur es!!!”, 5.…

AR VIDEO SKAIDRO JAUNIZVEIDOTO, SABIEDRĪBĀ BALSTĪTO SOCIĀLO PAKALPOJUMU NOZĪMI KURZEMES REĢIONĀ

      Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sagatavojis trīs informatīvus video, lai stāstītu par jauniem sociālajiem pakalpojumiem Dienvidkurzemes un Saldus novados un Ventspils valstspilsētā. Ar video palīdzību ikvienam būs iespēja ielūkoties grupu dzīvoklī, specializētajās darbnīcās, dienas aprūpes centros, iepazīstot šos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus gan no to sniedzēju puses, gan arī to saņēmēju acīm. Kurzemes reģionā deinstitucionalizācijas…

AICINĀM DARBĀ SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM NĪKRĀCĒ, RUDBĀRŽOS UN RAŅĶOS

    Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar pilngadīgām personām Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastos.   Prasības: 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā vai arī studijas sociālajā darbā; izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu; izpratne par personu un dažādu grupu sociālajām vajadzībām; iemaņas darbā ar MS Office programmām; B kategorijas transportlīdzekļa…

PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERI PĀRRUNĀ AKTUALITĀTES UN IEPAZĪST REHABILITĀCIJAS IESPĒJAS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM AIZPUTĒ

    Šī gada 27.aprīlī uz tikšanos klātienē Aizputē sanāca deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, Kurzemes pašvaldību un Valsts sociālā centra “Kurzeme” pārstāvji –, lai pārrunātu projekta aktualitātes.   Tikšanos atklāja Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava, kura pastāstīja par projekta ietvaros plānoto darbību īstenošanas gaitu. S.Miķelsone – Slava norādīja, ka…

UKRAINAS IEDZĪVOTĀJI AR KULDĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA IZSNIEGTU KRĪZES IZZIŅU VAR SAŅEMT MATERIĀLO ATBALSTU

    Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros sniedz pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, kas ir saņēmuši pašvaldības Sociālā dienesta izsniegto krīzes izziņu.   Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības Sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, ir tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros. Viena persona trīs…

UZTURLĪDZEKĻU PARĀDU DĒĻ NEVARĒS SAŅEMT ELEKTRĪBAS MAKSĀJUMU ATBALSTU

    Šī gada 1. februārī spēkā stājās grozījumi normatīvajā regulējumā, kas nosaka atbalsta nepiemērošanu norēķiniem par elektroenerģiju gadījumos, kad aizsargātais lietotājs reģistrēts Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā kā parādnieks. Saskaņā ar Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) pieejamajiem datiem aplēsts, ka aptuveni 2100 aizsargāto lietotāju netiek piemērots atbalsts elektroenerģijas rēķinam nenokārtoto saistību dēļ.   Jau iepriekš vēstīts, ka…

8. MARTA KULDĪGAS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ LEMJ PAR ATBALSTU BĒGĻIEM NO UKRAINAS

    8. martā sasauktajā Kuldīgas novada Domes ārkārtas sēdē sprieda par atbalstu bēgļiem, kuri no Ukrainas karadarbības zonām ierodas Kuldīgas novadā. Kuldīgas novada Sociālā dienesta direktore Sarmīte Segliņa pastāstīja, ka Kuldīgas novadā jau ieradušies 10 bēgļi – četri pieaugušie un seši dažāda vecuma bērni. Viņiem tiek sniegta nepieciešamā palīdzība un atbalsts. Daļa uz laiku izmitināta sporta skolas dienesta viesnīcā,…

AICINĀM PIETEIKTIES PROJEKTĀ “SOLIS UZ PRIEKŠU: ATTĪSTOT PERSONĪGOS RESURSUS UN NODARBINĀTĪBAI NEPIECIĒŠAMĀS PRASMES”

    Kuldīgas novadā tiek plānots projekts “Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes”, kurā var pieteikties personas darbspējīgā vecumā un, kurām noteikta invaliditāte. Projekta gaitā aktivitātes varēs izmantot arī personas ģimenes locekļi. Projekta mērķis ir veicināt izpratni par cilvēku ar invaliditāti spēju iesaistīties darba tirgū, būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem.   Projektā tiks nodrošināti šādi pakalpojumi :…

RUDBĀRŽOS BIEDRĪBA “MINI SD” RĪKOS LIELDIENU SAGAIDĪŠANAI VELTĪTU PASĀKUMU

    Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu.  “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Arī 2022. gadā tiks rīkoti sociālie projekti ar aktivitātēm, lai veicinātu vietējās…

ONKOLOĢIJAS PACIENTI AICINĀTI PIETEIKTIES PSIHOSOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMĀ “SPĒKA AVOTS”

    SPĒKA AVOTS – durvis ir vaļā !   Diagnozi “vēzis” ik gadu izdzird vairāk nekā 11 000 cilvēku, bet salīdzinoši neliels skaits meklē psihosociālo palīdzību. Ja pirms vairākiem gadiem tā vairākumam nebija pieejama, tad kopš 2018. gada psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu onkoloģijas pacientiem un viņu tuviniekiem – programmu SPĒKA AVOTS apmaksā valsts. To ievieš Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības…

SKRUNDĀ, AUGSTĀ ŪDENSLĪMEŅA DĒĻ, SOCIĀLĀ DARBINIECE KOPĀ AR PAŠVALDĪBAS POLICIJU ĢIMENEI NOGĀDĀ PĀRTIKU

    Piektdien, 18. februārī, Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Guna Skrebele kopā ar sociālo darbinieci Ingu Eikinu un pašvaldības policijas inspektoriem palīdzēja kādai ģimenei Skrundā – applūdušās upes dēļ iedzīvotāji bija bija spiesti palikt savā dzīves vietā un netika pēc pārtikas.   Piektdien ģimene sazinājās ar sociālo darbinieci I. Eikinu, lai lūgtu palīdzību nogādāt pārtiku viņu dzīvesvietā, jo…

ARĪ VIDĒJĀS UN VIDĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IZGLĪTOJAMIE AR “3+ ĢIMENES KARTE” VAR SAŅEMT PABALSTU PUSDIENĀM

    No 2022. gada janvāra ir palielināts to personu loks, kuras var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības apmaksātās pusdienas izglītības iestādē. Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/9 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā” nosaka, ka tiesības saņemt pabalstu VIDĒJĀS un VIDĒJĀS PROFESIONĀLĀS izglītības ieguvei ir vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmas izglītojamajiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kura dzīvesvieta…

KĀ TURPMĀK RĪKOTIES TIEM BIJUŠĀ SKRUNDAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM, KURI ĪRĒJA SOCIĀLOS MĀJOKĻUS

  Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” informē un vienlaicīgi lūdz Skrundas, Nīkrāces, Raņķu un Rudbāržu iedzīvotājus, kuri līdz šim īrēja pašvaldības sociālos dzīvokļus un līdz ar to, automātiski varēja saņemt mājokļa komunālo maksājumu atvieglojumus no pašvaldības, turpmāk pēc sociālās palīdzības mājokļa jautājumu risināšanā vērsties Sociālajā dienestā, kur sociālie darbinieki izvērtēs, kāda veida palīdzība Jums pienākas. Izmaiņas saistītas ar agrāko Skrundas…

KO DARĪT, JA TRŪCĪGAS VAI MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS IZZIŅAS TERMIŅŠ BEIDZĀS 31. JANVĀRĪ?

  Sociālais dienests informē, ka tiem iedzīvotājiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas derīguma termiņš beidzās 31. JANVĀRĪ (ārkārtas situācijas laikā), izziņas derīguma termiņš automātiski tiek pagarināts līdz 31. martam (1 mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām). Savukārt, tiem iedzīvotājiem, kuriem izziņas derīguma termiņš beigsies šī gada 28. februārī, MARTĀ jākārto trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss no jauna, t.i., jāpiesakās pie…

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS INFOGRAFIKA PAR APRŪPES PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANU BĒRNIEM AR ĪPAŠAS KOPŠANAS NEPIECIEŠAMĪBU

    Labklājības ministrija ir sagatavojusi informatīvu materiālu par aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumiem bērniem vecumā no 5 – 18 gadiem ar īpašas kopšanas nepieciešamību, skaidrojot, kas pieejams no pašvaldības budžeta un DI projektu finansējuma ietvaros.   Atgādinām: lai saņemtu atbalstu, bērna likumiskajiem pārstāvjiem jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā.   Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un…

NO 1. JANVĀRA IZMAIŅAS MĀJOKĻA PABALSTA SAŅEMŠANĀ. MĀJOKĻA PABALSTA SAŅEMŠANAI NO 1. JANVĀRA – 31. DECEMBRIM LABVĒLĪGĀKI NOSACĪJUMI !

      Saistībā ar veiktajiem papildinājumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (turpmāk – Likums), daļa mājsaimniecību, kuras saistībā ar 2021. gada 1. jūlijā Latvijā ieviesto vienoto mājokļa pabalsta saņemšanas un aprēķināšanas kārtību zaudējuši mājokļa pabalstu, no 2022. gada 1. janvāra atkal var tam kvalificēties.   No 2022. gada 1. janvāra  tiek palielināts mājokļa pabalsta saņēmēju loks, sekojošām iedzīvotāju…

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS TRŪCĪGĀS UN MAZNODROŠINĀTĀS MĀJSAIMNIECĪBAS VAR SAŅEMT MEDICĪNISKĀS MASKAS

    Katra mājsaimniecības persona, kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, bez maksas saņems vienu iepakojumu, kurā ir 50 medicīniskās maskas. Lai saņemtu maskas, nepieciešams uzrādīt personas apliecinošu dokumentu un izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.        Kuldīgas pilsētas iedzīvotāji maskas var saņemt sociālajā dienestā Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā.  Skrundas pilsētas un pagasta iedzīvotāji maskas var…

KULDĪGAS NOVADĀ ATSĀKUŠĀS NODARBĪBAS PUSAUDŽU VECĀKIEM “CEĻVEDIS, AUDZINOT PUSAUDZI”

    Tikko sācies jauns gads un Kuldīgas novada Sociālais dienests 6. janvārī atsāka organizēt pusaudžu vecāku izglītojošās grupas “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”. Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai…

ARĪ 2022. GADĀ KULDĪGAS NOVADĀ ATBALSTĪS SOCIĀLĀS JOMAS BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMUS

Kuldīgas novada pašvaldība izsludinājusi konkursu pašvaldības finansējuma saņemšanai 2022. gadā biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība ir saistīta ar sociālo jomu. Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām.   Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas…

BIEDRĪBA “MINI SD” 17. DECEMBRĪ ORGANIZĒS PROJEKTA PAPILDPASĀKUMU

    Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu.  “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.   Šī gada 17. decembrī, plkst. 15:00, “Pagasta padome”, Dzelda, Nīkrāces pagasts…

KAS VAR SAŅEMT “PAĒDUŠAI LATVIJAI” PĀRTIKAS BANKAS PAKAS?

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” Latvijā organizē pārtikas bankas projektu “Paēdušai Latvijai” un atgādina, ka Ziemassvētki jau pavisam tuvu! Lai izvairītos no pirmssvētku stresa, “Paēdušai Latvijai” aicina laicīgi pieteikties atbalstam pārtikas pakas saņemšanai: aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/D1tYT4FZKZP6B6hJ8 sazinoties ar sev tuvāko izdales punktu http://paedusailatvijai.lv/kontakti Kuldīgas novadā “Paēdušai Latvijai” projektu koordinē “Mamma mammai fonds”, Ventspils ielā 15,  tel. 27733950, e-pasts: mammufonds@inbox.lv Atgādinām,…

VECĀKI PATEICĪGI PAR JAUNIEGŪTAJĀM ZINĀŠANĀM BĒRNU AUDZINĀŠANĀ

      2021. gada oktobrī noslēdzās Sociālā dienesta organizētās vecāku apmācību grupas “Sarunas par bērnu audzināšanu”, kuras pēc ilgāka laika perioda šovasar atkal atsākās. Mācības balstītas Latvijā jau zināmajā vecāku apmācību programmā “Bērna emocionālā audzināšana” ( BEA), taču Sociālā dienesta piedāvāto nodarbību saturs tomēr atšķīrās no līdz šim vecākiem piedāvātajām nodarbībām.   Vecāku mācību programmu Sociālajā dienestā pirmo reizi…

NO ŠĪ GADA 1. OKTOBRA – PALIELINĀTS BRĪVPUSDIENU SAŅĒMĒJU LOKS

No 2021. gada oktobra palielināts to bērnu un jauniešu skaits, kuri var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības apmaksātās brīvpusdienas. Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi nosaka, ka pabalstu var saņemt par pusdienām tie bērni, kuri apmeklē Kuldīgas novada Pirmsskolas izglītības iestādes (PII) līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai, ja bērna likumiskais pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Nosacījums…

SKAIDROJUMS PAR VAKCINĒŠANAS NOSACĪJUMIEM ASISTENTA, PAVADOŅA UN APRŪPES PAKALPOJUMA SNIEDZĒJIEM UN SAŅĒMĒJIEM

Šodien, 28. oktobrī Labklājības ministrija ir izdevusi skaidrojumu par vakcinēšanas nosacījumiem ASISTENTA, PAVADOŅA un ES finansētā APRŪPES pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem https://www.lm.gov.lv/lv/socialajiem-dienestiem Vakcinēšanās nepieciešamību un nosacījumus sociālo pakalpojumu jomā nosaka Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 3.5.apakšsadaļa un noslēguma jautājumi. Skaidrojums attiecas uz personām, kuras saņem vai sniedz valsts finansētu…

PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IETVAROS PIEAUG PIEEJAMAIS ATBALSTS UN TĀ SAŅEMŠANAS IESPĒJAS

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros mainījušies nosacījumi un paplašinātas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas gan cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu vecākiem. Tādējādi Kurzemes reģiona pašvaldības varēs saviem projektā iesaistītajiem iedzīvotājiem nodrošināt vēl plašākas atbalsta iespējas līdz pat projekta noslēgumam 2023. gadā.   Projektā izvērtētie cilvēki ar GRT turpmāk līdz pat projekta…

ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ AUTOMĀTISKI PAGARINĀS TRŪCĪGO UN MAZNODROŠINĀTO MĀJSAIMNIECĪBU IZZIŅU TERMIŅU

    Sociālais dienests informē, ka uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku, klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beigsies 2021. gada 31. oktobrī vai vēlāk, piešķirtais statuss AUTOMĀTISKI tiks pagarināts bez klienta klātbūtnes un iesnieguma. Līdz ar to, izsniegtā IZZIŅA, kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, nav jāatjauno, jo izziņas derīguma termiņu Sociālais dienests pagarinās automātiski, izmantojot…

MAZAIZSARGĀTĀS MĀJSAIMNIECĪBAS VARĒS SAŅEMT PAPILDU PĀRTIKAS KOMPLEKTUS

Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros līdz gada beigām mazaizsargātajām mājsaimniecībām būs iespējams saņemt papildu pārtikas komplektu. Tas darīts ar mērķi, lai elastīgi un bez kavēšanās sniegtu papildu pārtikas atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām situācijā, kad palielinās patēriņa cenas, it īpaši pārtikai. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektus varēs saņemt tikai ģimene vai persona, kurai…

PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERI TIEŠSAISTĒ PĀRRUNĀ AKTUALITĀTES, IEPAZĪST “ATELPAS BRĪŽA” PAKALPOJUMU DOBELES NOVADĀ UN KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA CĪRAVAS TERITORIĀLO STRUKTŪRVIENĪBU

22. septembrī uz šogad otro tikšanos tiešsaistē pulcējas projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra  (VSAC) pārstāvji. Tikšanās laikā tika pārrunātas projekta ieviešanas aktualitātes, kā arī iepazītas “Atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanas iespējas Dobeles novadā un izglītības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā.   Tikšanos atklāja un par projekta ieviešanas…

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJA BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VIDUSKURZEMĒ

  2021. gada septembra mēnesis ir pēdējais, kad bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā Nr.9.2.2.3/20/A/004 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē”.   Vēl septembra mēnesī vairāki bērni piedalās fizioterapeita, sporta trenera, logopēda un speciālā pedagoga nodarbībās un konsultācijās, bet vecāki – bērnu neirologa un speciālā pedagoga nodarbībās,…

2021. GADA 1. OKTOBRĪ SPĒKĀ STĀJĀS IEVĒROJAMAS IZMAIŅAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS JOMĀ KULDĪGAS NOVADĀ

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” informē, ka 2021. gada 26. augusta Kuldīgas novada domes sēdē tika apstiprināti jaunie Kuldīgas novada saistošie noteikumi par “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā”, “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā”, “Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti” un “Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes…

NO ŠĪ GADA OKTOBRA KULDĪGAS NOVADĀ SOCIĀLĀ JOMA TIEK DALĪTA SPECIALIZĀCIJĀS

No 2021. gada 1. oktobra Kuldīgas novada Sociālais dienests ir veicis izmaiņas, jo sociālā joma tagad tiek dalīta specializācijās, kas nozīmē, ka pārmaiņas pozitīvi ietekmē un ietekmēs mūsu iedzīvotājus, jo iedzīvotāju problēmsituācijas palīdzēs risināt konkrēts speciālists.   Latvijā sociālais darbs attīstās, aug sociālā darba prasības gan darba veicējiem, gan klientiem, un ir pienācis laiks arī Kuldīgas novadā ieviest pārmaiņas. Varbūt…

KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLIE DARBINIEKI SNIEGS KONSULTĀCIJAS, LAI ZTI NEVEIKTU PIEDZIŅAS PROCESU NO 500 EIRO ĢIMENES VALSTS PABALSTA

Sociālā dienesta klienti nereti pie sociālā darbinieka vēršas ar lūgumu palīdzēt, jo no kredītiestāžu kontiem Zvērinātie tiesu izpildītāji (turpmāk – ZTI) ikmēnesi atvelk noteiktu naudas summu, kā rezultātā rodas gadījumi, kad atvilkums tiek veikts no ģimenes valsts pabalsta, uzturlīdzekļiem vai arī pašvaldības piešķirtajiem pabalstiem.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA KULDĪGAS NOVADĀ, JA ESI NONĀCIS COVID-19 KRĪZĒ

Laikā, kamēr valstī izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19 izplatību Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” piešķir pabalstu krīzes situācijā iedzīvotājiem, kuri dēļ Covid-19 ietekmes ir palikuši bez iztikas līdzekļiem vai tie būtiski ir samazinājušies. Uz pabalstu var pretendēt TIKAI tie iedzīvotāji, kuri faktiski dzīvo un IR deklarēti Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.   KRĪZE ārkārtas situācijas kontekstā nenozīmē tikai saslimšanu ar…

VAR SAŅEMT SOCIĀLO PABALSTU PAR DŪMVADU TĪRĪŠANU

Lai arī ik gadu tiek runāts, ka apkures sezona jāsagaida ar iztīrītiem dūmvadiem, pieredze rāda, ka tā ne vienmēr notiek. Arī šoziem Kuldīgas novadā ugunsdzēsēji saņēmuši izsaukumus uz vietām, kur nelaimi izraisījis dūmvads vai apkures ierīces.   Sociālais dienests informē, ka Kuldīgas novadā mājsaimniecībām, kurām sociālais dienests piešķīris trūcīgu vai maznodrošinātu statusu, ir iespēja saņemt sociālo palīdzību par dūmvadu tīrīšanu.…

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS SAŅEMT VALSTS FINANSĒTĀS, VAIRĀKKĀRT LIETOJAMAJĀM SEJAS UN DEGUNA AIZSARGMASKAS

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina iedzīvotājus saņemt valsts finansētās mutes un deguna aizsargmaskas. Lai pieteiktos sejas un deguna aizsargmasku saņemšanai, Kuldīgas Sociālais dienests ir izstrādājis noteiktu kārtību, lai izdales process noritētu ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības. → Kuldīgas pilsētā dzīvojošie iedzīvotāji aicināti iepriekš pieteikt vizīti sociālajā dienestā pa tālruni 63350107, lai vienotos par konkrētu datumu un laiku, lai…

PROJEKTĀ “KURZEME VISIEM” IZVĒRTĒTAJIEM BĒRNIEM – VĒL VAIRĀK SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

Lai sniegtu atbalstu Kurzemes bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Kurzeme visiem” palielināts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb FT pieejamo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjoms līdz 100 reizēm.  Tas nozīmē, ka projekta ietvaros izvērtēto bērnu vecākiem nepieciešams sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu, lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.   “Atgādinām, ka Kurzemes reģionā dzīvojošajam 331…

2021. GADĀ IZMAIŅAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS JOMĀ

No 2021. gada 1. janvāra ir stājušās spēkā vairākas izmaiņas sociālajā jomā. Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” iepazīstina ar dažām no šīm izmaiņām, kuras jāņem vērā arī Kuldīgas novada iedzīvotājiem.   No 1. janvāra valstī ir palielināts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) slieksnis, kas līdzšinējo 64 eiro vietā nu ir 109 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, kā arī 76…

PAGARINĀTS TRŪCĪGO UN MAZNODROŠINĀTO IZZIŅU TERMIŅŠ

Kuldīgas novada Sociālais dienests informē, ka uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku, klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beidzies 2020. gada novembrī vai vēlāk, piešķirtais statuss AUTOMĀTISKI tiek pagarināts bez klienta klātbūtnes un iesnieguma.   Līdz ar to, arī izsniegtā izziņa, kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, nav jāatjauno un tā būs derīga līdz 31. martam.  …

KULDĪGAS NOVADĀ ARĪ 2021. GADĀ ATBALSTĪS SOCIĀLĀS JOMAS BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMUS

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība ir saistīta ar sociālo jomu.   Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām.   Konkursa nolikums un pārējie dokumenti atrodami pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.lv vai arī…

NO 2021. GADA JANVĀRA IZMAIŅAS SOCIĀLO DARBINIEKU DARBĀ KULDĪGAS NOVADA PAGASTOS

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” informē, ka no 2021. gada janvāra tiek mainīta kārtība, kādā sociālā darba speciālisti pieņem apmeklētājus un turpmāk sniedz sociālo atbalstu iedzīvotājiem. Turpmāk, Kuldīgas novada pagastos iedzīvotājus pieņems un konsultēs sociālais darbinieks vai sociālās palīdzības organizators par jautājumiem, kuri saistīti ar trūcīgā/maznodrošinātā statusa iegūšanu un materiālo atbalstu (pabalsti) un arī sociālais darbinieks, kurš konsultēs par…

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS NR.10

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc ir būtiski runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras. Šis ir pēdējais – desmitais mīts, ar kuru noslēdzam savu mītu un stereotipu…

BIEDRĪBA KULDĪGĀ „KURZEMES LABKLĀJĪBAS UN MENTĀLĀS PILNVEIDES AĢENTŪRA” ĪSTENO PROJEKTU BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UN VIŅU LIKUMISKAJIEM PĀRSTĀVJIEM

Kuldīgā no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. septembrim biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” īsteno projektu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē” (Nr.9.2.2.3/20/A/004), kuru finansē “ Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds. Projekta ietvaros ne mazāk kā 37 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, aizbildņiem 12 mēnešu garumā biedrības piesaistīti speciālisti…

ATTĀLINĀTI UN TOMĒR VISI KOPĀ! SOCIĀLIE DARBINIEKI SVEIC VIENS OTRU ZOOM PLATFORMĀ

Svētkus varam radīt mēs paši un tad svētku sajūta atnāks.  Pavisam netradicionālā, bet šogad jau ierastā formātā, Kuldīgas Sociālā dienesta darbinieki sanāca kopā ZOOM platformā, lai vismaz tā būtu kopā, teiktu viens otram laba vēlējumus un katrs sev tvertu to īpašo Ziemassvētku gaidīšanas sajūtu. Sociālos darbiniekus sveica mūziķe Laura Lo ar dziesmu, kuras vārdos mēs saklausījām ko tik saprotošu un…

PATVERSMES IEMĪTNIEKI SAŅEMS SILTAS VILNAS ZEĶES

Novada iedzīvotāja Alise Simsone uz sociālo dienestu nogādāja pašas adītas, vilnas zeķes, kuras adījusi vairākus mēnešus ar noteiktu mērķi – noziedot sociāli mazākaizsargātajiem iedzīvotājiem, kuri ziemas pārlaiž patversmē “Kabiles Zilais krusts”. Alise noadījusi un dāvājusi 18 zeķu pārus un cer, ka tās šoziem kādu silti sasildīs. Silto dāvanu sociālā darbiniece Daiga Zemke sasaiņojusi glītos dāvanu sainīšos, kuri nu gatavi doties…

BIJUSĪ KULDĪDZNIECE ZIEDO PAŠDARINĀTAS SEJAS AIZSARGMASKAS

Mums līdzās dzīvo jauki un sirds silti līdzcilvēki, kuru vēlme palīdzēt sava novada sociāli mazākaizsargātajiem iedzīvotājiem ir pašsaprotama lieta. Kuldīgas Sociālais dienests šodien saņēma 20 skaistas, košas sejas aizsargmaskas, kuras darinājusi mūsu novadniece Zane Kļava.   Darinātās sejas aizsargmaskas ir dažāda izmēra un derēs gan bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Zane saka, ka šinī svētku laikā sirdī dzimusi vēlme palīdzēt savas…

KULDĪGĀ IEDZĪVOTĀJI VAR PIETEIKTIES VALSTS FINANSĒTAJĀM, VAIRĀKKĀRT LIETOJAMAJĀM SEJAS UN DEGUNA AIZSARGMASKĀM

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” ir saņēmusi valsts finansētās mutes un deguna aizsargmaskas, kuras iedzīvotāji varēs saņemt ministru kabineta noteikumos paredzētās personu grupas. Lai pieteiktos sejas un deguna aizsargmasku saņemšanai, Kuldīgas Sociālais dienests ir izstrādājis noteiktu kārtību, lai izdales process noritētu ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības. → Kuldīgas pilsētā dzīvojošie iedzīvotāji aicināti iepriekš pieteikt vizīti sociālajā dienestā pa tālruni…

KULDĪDZNIECE NOZIEDO PAŠDARINĀTAS SEJAS AIZSARGMASKAS

Kuldīgas sociālajā dienestā ienāca kāda jauna kuldīdzniece un kā ziedojumu pasniedza pašdarinātas, vairākkārt lietojamās auduma sejas aizsargmaskas. Ziedotāja tās darinājusi ar vislielāko centību un mīlestību, jo vēlējusies šinī, tik saspringtajā laikā, kad visapkārt valda manāms nemiers un neapmierinātība, radīt un dāvāt ko pavisam gaišu.   Nora Bērtulsone saka, ka audumus sejas aizsargmaskām pati saņēmusi kā ziedojumu, tādēļ arī tās nodod…

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS Nr.9

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr.9: viņi visi ir bīstami un agresīvi! Patiesībā cilvēki, kuri piedzimst ar…

SOCIĀLAIS DIENESTS ATBALSTĪS VAIRĀKAS IEDZĪVOTĀJU GRUPAS, NODROŠINOT DEGUNA UN MUTES AIZSEGUS

Viens no pamatprincipiem, kurš saskaņā valstī noteiktajiem drošības pasākumiem ir jāievēro, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir distancēšanās. Distancēšanās un drošības nodrošināšanai iedzīvotāji ir aicināti izmantot arī mutes un deguna aizsegus (maskas). Masku lietošana nu jau ir obligāta prasība gan sabiedriskajā transportlīdzeklī, kultūrvietās un izstāžu norises vietās, tirdzniecības vietās, dievkalpojumu norises vietās, valsts un pašvaldību iestādēs.   Ņemot vērā…

PERSONAS AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM KULDĪGAS NOVADĀ AKTĪVI IZMANTO IESPĒJU SAŅEMT DAŽĀDUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS

Kuldīgas novada pašvaldība kopš 2016. gada ir iesaistījusies deinstitucionalizācijas projektā “Kurzeme visiem”, kas sniedz iespēju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši individuāli izstrādātam atbalsta plānam saņemt dažādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” sniegto informāciju Kuldīgas novadā šī gada laikā ir strauji pieaudzis pieprasījums pēc šādiem pakalpojumiem.   Projekta…

PAPILDINA ZINĀŠANAS KOMUNIKĀCIJAI AR UN PAR PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Šī gada 29.septembrī Rīgā, “RB Cafe”  – īpašā vietā īpašiem cilvēkiem –  notika seminārs  Kurzemes plānošanas reģiona  un pašvaldību pārstāvjiem par komunikāciju ar un par personām ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT.  Seminārā tika ne tikai labāk iepazīti cilvēki ar GRT, bet arī papildinātas iemaņas komunikācijas veidošanā par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Semināru atklāja Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme…

LŪDZAM SOCIĀLAJAM DIENESTAM ADRESĒTUS IESNIEGUMUS IESŪTĪT ELEKTRONISKI

Kuldīgas novada sociālais dienests, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības un šī brīža situāciju Kuldīgā un novadā, lūdz sociālā dienesta klientus saziņai ar sociālajiem darbiniekiem izmantot attālinātās kontaktēšanas formas (telefoniski,  e-pastā un citus populāras un klientam pieejamas elektroniskās saziņas vietnes).   Atgādinām, ka IESNIEGUMUS var iesniegt arī elektroniski, tos ieskenējot un sūtot uz soc.dienests@kuldiga.lv . Klientiem saglabājas iespēja dokumentus un sociālās…

KULDĪGĀ IZVEIDOTS COVID-19 INFO TĀLRUNIS 27020731

No 28. septembra Kuldīgas sociālais dienests izveidojis informatīvo tālruni – 27020731, uz kuru zvanot, iedzīvotāji varēs saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem saistībā ar pašvaldības sociālo palīdzību, pakalpojumiem, ieteikumus kā rīkoties kādās noteiktās situācijās, kur vērsties pēc palīdzības, ja sociālais dienests šādu palīdzību nevar piedāvāt. Iedzīvotāji uz mobilā tālruņa Nr. 27020731 var zvanīt no pl. 8:00 rītā līdz pl. 24:00…

COVID-19 PAZIŅOJUMS!

Kuldīgas novadā konstatēti Covid-19 inficēšanās gadījumi, līdz ar to slimība atgriezusies mūsu novadā, taču situācija tiek kontrolēta, pašvaldībā apliecināja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).   Atgādinām, ka iesniegumus var iesniegt arī elektroniski, tos ieskenējot un sūtot uz soc.dienests@kuldiga.lv . Klientiem saglabājas iespēja dokumentus un sociālās palīdzības vai pakalpojumu pieprasījumus atstāt pasta kastītēs Kuldīgā, Dzirnavu ielā 9  vai pagastu pārvaldēs,…

ARĪ KULDĪGĀ PUSAUDŽU VECĀKIEM IR IESPĒJA PILNVEIDOT ZINĀŠANAS SAVU JAUNIEŠU AUDZINĀŠANĀ

Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar…

VALSTS APMAKSĀTĀ SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA NO ATKARĪBĀM CIETUŠAJIEM

Mēs kļūdāmies, ja domājam, ka atkarība ir vienkārši rakstura vājums un izlaidība. Atkarība ir slimība. Kad tā kādu pārņem savā varā, cilvēks zaudē kontroli pār to, ko dara, lieto vai izmanto. Tas brīdis, kad atkarība sasniedz robežu un sāk kļūt kaitīga gan pašam atkarīgajam, gan citiem, piemēram, ģimenei, var pienākt pakāpeniski un nemanāmi. Turklāt – problēmas, ko sev vai citiem…

GUDENIEKU PAGASTĀ TIEK ORGANIZĒTA PUSAUDŽU VECĀKU APMĀCĪBU GRUPA “CEĻVEDIS AUDZINOT PUSAUDZI”

Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar…

ATBALSTS ĢIMENĒM SAGAIDOT JAUNO MĀCĪBU GADU

Ir sācies jaunais skolas gads un sociālais dienests informē, ka ģimenes Kuldīgas novadā var pretendēt uz finansiālu un materiālu atbalstu, kuru paredz Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2015/21 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”. Pabalsts paredzēts obligātās izglītības, vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu audzēkņiem, un tos var saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes.   Pabalsta apmērs mācību līdzekļu iegādei…

USMĀ PĀRRUNĀ PROJEKTA “KURZEME VISIEM” AKTUALITĀTES UN INFRASTRUKTŪRAS TAPŠANU SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI KURZEMES REĢIONĀ

Šī gada 5.augustā Ventspils novada Usmā tikās projekta “Kurzeme visiem” Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un to sociālo dienestu darbinieki, kā arī valsts sociālā aprūpes centra “Kurzeme” pārstāvji. Tikšanās laika tika pārrunātas projekta aktualitātes un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides gaita pašvaldībās.   Tikšanos atklāja projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava, kura informēja par projekta kompensēto sociālo pakalpojumu…

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS NR. 8

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr. 8: cilvēkiem ar GRT labāka dzīve ir slēgta tipa iestādēs, kur…

KABILĒ UN VĀRMĒ NOSLĒGUSIES PUSAUDŽU VECĀKU MĀCĪBU GRUPA “CEĻVEDIS AUDZINOT PUSAUDZI”

17.jūlijā Kuldīgas novada, Vārmes pagastā veiksmīgi noslēgušās vecāku apmācības par pusaudžu audzināšanu. Apmācību programmu kopumā “absolvēja” 10 vecāki un tās ietvaros tika izzināts un diskutēts par tādām tēmām kā pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība, savstarpējās attiecības un komunikācija, veselīgs dzīvesveids, pusaudža seksualitāte, sociālās prasmes un emociju pašregulācija, kā arī disciplinēšanas iespējas pusaudžu vecumā. Vecāku neviltotu interesi radīja nodarbība,…

AICINĀM ĢIMENES PIETEIKTIES NOMETNEI “BEZ AIZSPRIEDUMIEM”

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros aicinām ģimenes ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, pieteikties bezmaksas integrējošai nometnei “Bez aizspriedumiem”. Saliedēsimies, pavadīsim 5 aizraujošas un izglītojošas dienas no  9.  līdz 13. augustam viesu namā “Kurzemes rezidence” Reņģēs, Strazdes pagastā, Talsu  novadā un iegūsim jaunus draugus!   Nometnē darbosimies gan kopā kā ģimenes, gan organizēsim atsevišķas nodarbības bērniem…

SPECIĀLISTI KONSULTĒS PAGASTU IEDZĪVOTĀJUS

Lai uzticētu savas, savas ģimenes, pusaudžu uzvedības vai partneru attiecību, pārciestas vardarbības vai atkarību problēmas otram cilvēkam, ir vajadzīga liela drosme, uzticēšanās un uzdrošināšanās. Tādēļ nereti mēs nemeklējam atbalstu un palīdzību, mēs esam dažādi! Šādos gadījumos jāsper pirmais solis, kas nozīmē atzīt, ka man ir dzīves grūtības un ka pasaulē neesmu viens ar savu problēmu, man ir vajadzīga palīdzība un…

NU SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ KLIENTI VAR BRĪVI PIEKĻŪT DATORAM, LAI IZDRUKĀTU NEPIECIEŠAMOS DOKUMENTUS

Lai Kuldīgas sociālais dienests un tā pakalpojumi kļūtu vēl pieejamāki klientiem, tad Dzirnavu ielā 9, klientu uzgaidāmajā zālē nu ir pieejams dators, lai klienti sev ērtā veidā varētu izdrukāt nepieciešamos dokumentus vai banku kontu pārskatus, kuri paredzēti iesniegšanai sociālās palīdzības (trūcīga vai maznodrošināta statusa, jeb arī pabalstu pieprasīšanai).   Nebaidies jautāt palīdzību darbiniekam, ja ar datoru neproti apieties.   Mēs…

No 1. JŪLIJA KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLO DIENESTU VADA SARMĪTE SEGLIŅA

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” no 1. jūlija vada Sarmīte Segliņa – tā 25. jūnija Domes sēdē lēma Kuldīgas novada Domes deputāti.   S.Segliņai ir otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība iestādes un uzņēmuma vadībā, kā arī Liepājas Universitātē iegūts profesionālais maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības vadībā. Tāpat viņa pilnveidojusi savas zināšanas dažādos kursos un apmācībās.   S. Segliņa pašvaldībā…

KURZEMĒ AUG BĒRNU AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VECĀKU PIEPRASĪJUMS PĒC ATBALSTA UN PAŠVALDĪBU IESPĒJAS TĀ NODROŠINĀŠANAI

Pēdējo 3 gadu laikā audzis gan pašvaldību nodrošināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu apmērs Kurzemē dzīvojošajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb FT un viņu vecākiem, gan arī vecāku pieprasījums pēc pašvaldības atbalsta šo pakalpojumu saņemšanā, liecina Kurzemes plānošanas reģiona apkopotā informācija. 2019.gada beigās gan projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, gan pašu pašvaldību apmaksātus sociālos pakalpojumus kopumā Kurzemē saņēma aptuveni 400 bērni ar…

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBS PĒC ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS BEIGĀM

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbinieki atsāk klientu pieņemšanu klātienē pirmdienās un ceturtdienās, organizējot tās tikai pēc iepriekšēja pieraksta.   Klientus lūdzam stingri ievērot noteiktos laikus un piesardzības pasākumus, kā arī valdības noteiktās fiziskās distancēšanās prasības.   Klientiem saglabājas iespēja dokumentus un sociālās palīdzības vai pakalpojumu pieprasījumus atstāt pasta kastītē Kuldīgā, Dzirnavu ielā 9  vai pagastu pārvaldēs, kā arī…

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS NR.7

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr.7: Visi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ir intelektuāli neattīstīti, dumji un…

LABDARĪBAS ORGANIZĀCIJA “PĒC UGUNSGRĒKA” SNIEDZ ATBALSTU NELAIMĒ

Labdarības fonda “Pēc ugunsgrēka” galvenais darbības virziens ir materiālās un finansiālās palīdzības sniegšana – ugunsgrēkā cietušiem cilvēkiem. Labdarības fonds “Pēc ugunsgrēka” apvieno to cilvēku pūles, kuri nav vienaldzīgi pret grūtā situācijā nokļuvušiem līdzcilvēkiem.   Ziedojumu vākšanā organizācija iesaistās, ja īpašums nav bijis apdrošināts!   Organizācija piedāvā palīdzību ar mantām, drēbēm, ziedojumiem noliktavā Rīgā, Buļļu ielā 45., iepriekš telefoniski sazinoties, bet,…

SOCIĀLAIS DARBS AR GRUPU

Dažādas grupu aktivitātes, ko organizē sociālais dienests, ir viena no sociālā darba metodēm.  Sociālais dienests piedāvā sociālā atbalsta grupas, organizē sociālo prasmju darbnīcas, apmāca vecākus bērnu emocionālajā audzināšanā, kā arī noteiktām klientu grupām palīdz mainīt ierasto negatīvo uzvedības modeli. Šī metode tiek izmantota paralēli klienta individuālajai konsultēšanai. Sociālie darbinieki grupu aktivitātes organizē, lai palīdzētu personām apzināties un risināt kādas sociālās…

AUG SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS IESPĒJAS KURZEMĒ

Pēdējo trīs gadu laikā kurzemniekiem pieejamais sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) klāsts kļuvis plašāks –  ne tikai izveidotas jaunas pakalpojumu sniegšanas vietas, bet arī sociālie dienesti un atsevišķi pakalpojumu sniedzēji ir dažādojuši pakalpojumu klāstu, liecina Kurzemes plānošanas reģiona veiktais deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums.   “Deinstitucionalizācijas process Kurzemē sekmīgi turpinās, ko apliecina arvien plašākas iespējas  saņemt sev…

PAR ASISTENTU ATSKAITI APRĪLĪ

Kuldīgas novada sociālais dienests informē, ka asistenta atskaites par 2020. gada aprīli NAV jāiesniedz! Asistentiem par sniegtajiem pakalpojumiem tiks aprēķināta vidējā alga ņemot vērā iepriekšējos 3 mēnešus.   → Asistents sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas funkcionēšanas ierobežojumiem aktivitātēm ārpus mājas, kad invaliditātes dēļ cilvēks to nevar patstāvīgi. No valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā…

KULDĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA KONSULTATĪVAIS ATBALSTS (ATTĀLINĀTI)

Lai sniegtu psihoemocionālo atbalstu saviem iedzīvotājiem, Kuldīgas novada sociālais dienests radījis iespēju saņemt attālinātās konsultācijas un atbalstu šādām mērķgrupām: 1. vecākiem, kuri audzina bērnus no 0-11 gadu vecumam; 2. pusaudžu vecākiem; 3. atkarīgām un līdzatkarīgām personām; 4. vardarbību piedzīvojušām personām. 📞 Zvani, jo mēs vēlamies Tev palīdzēt!

KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS PIEDĀVĀ ATTĀLINĀTO ATBALSTU VARDARBĪBAS RISKA MAZINĀŠANAI

Liela daļa gadījumu, kad ģimenē notikusi vardarbība, paliek noklusēti. Lielā mērā tas saistīts ar Latvijā izplatīto priekšstatu par vardarbību kā pieļaujamu normu, turklāt nereti cilvēki neatpazīst vardarbību un uzskata to par pieņemamu komunikācijas formu.   Sociālā dienesta sociālā darbiniece Daiga Zemke  uzklausīs Jūsu stāstu, palīdzēs rast atbildes un sniegs noderīgu informāciju. Katru darba dienu no 13.00 līdz 16.00. pa mobilo…

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS NR. 6

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr. 6: Daži garīga rakstura traucējumu veidi ir lipīgi!   Patiesībā, atšķirībā…

SOCIĀLAIS DIENESTS PIEDĀVĀ ATTĀLINĀTAS KONSULTĀCIJAS UN ATBALSTU ATKARĪGĀM UN LĪDZATKARĪGĀM PERSONĀM

Kuldīgas novada sociālais dienests piedāvā attālinātu atbalstu atkarīgām personām un viņu tuviniekiem.  Atkarīgas personas un viņu tuviniekus pa tālruni 27021901 darba dienās no 09.00 līdz 17.00 uzklausīs sociālā darbiniece Leldi Rozevska – 27021901 .      

ATTĀLINĀTĀS KONSULTĀCIJAS UN ATBALSTS VECĀKIEM, KURI AUDZINA BĒRNUS NO 0 LĪDZ 11 GADU VECUMAM

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” ir uzsācis attālinātā atbalsta sniegšanu vecākiem, kuri audzina  bērnus no dzimšanas līdz 11 gadu vecumam. Nodarbību vadītāja Inga Mālniece, kur ir īpaši apmācīta speciāliste, lai sniegtu psihoemocionālo atbalstu vecākiem nodrošinās atbalstošu sarunu pa tālruni 30 minūšu garumā par dažādiem satraucošiem jautājumiem, kas skar būšanu kopā ar bērniem.  

ATTĀLINĀTĀS KONSULTĀCIJAS UN ATBALSTS PUSAUDŽU VECĀKIEM

Jebkura krīze ievieš jaunu kārtību un liek mainīties. Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” ir ieviesis attālinātās konsultācijas PUSAUDŽU VECĀKIEM, kuras no otrdienas līdz piektdienai, laikā no plkst. 12:00 – 16:00 sniegs Gita Remesa (mob. 20514134).