Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

JAUNUMI

BIEDRĪBA “MINI SD” 10. FEBRUĀRĪ RĪKOS PAPILDPASĀKUMU

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.      

BĒRNU SLIMNĪCA SNIEDZ ILGSTOŠU EMOCIONĀLU, SOCIĀLU UN GARĪGU ATBALSTU BĒRNIEM AR SMAGĀM SLIMĪBĀM UN VIŅU ĢIMENĒM

  Bērnu slimnīca uzsākusi vērienīgu projektu, kas sniedz iespējas līdz 2027. gada vidum ne tikai Bērnu slimnīcā, bet arī bērna dzīvesvietā, sadarbojoties ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, nodrošināt ģimenēm ilgstošu emocionālu, sociālu un garīgu atbalstu. Atbalsta veidus un apjomu bērniem ar smagām slimībām un viņu ģimenēm rekomendē, nodrošina un koordinē Bērnu slimnīcas speciālisti. Tagad bērniem ar smagām slimībām vai funkcionāliem traucējumiem,…

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM IR PIEEJAMAS BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS

  Laika posmā no 2023. gada janvāra līdz decembrim Latvijas iedzīvotāji varēs saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas, zvanot uz biedrības Skalbes atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 116006 divas reizes mēnesī, iepriekš izziņotos datumos. Šobrīd ir zināmas konsultāciju dienas janvārī un februārī – 20.01., 31.02., 10.02., 24.02. Bezmaksas konsultācijas būs pieejamas zvanot 116006 no plkst.16.00 – 20.00. Par citām akcijas dienām varēs uzzināt…

PAAUGSTINĀTS IENĀKUMU SLIEKSNIS MAZNODROŠINĀTĀM MĀJSAIMNIECĪBĀM EIROPAS ATBALSTA FONDA VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM ATBALSTA

  No 2023. gada 1. janvāra paaugstināts ienākumu slieksnis maznodrošinātām mājsaimniecībām Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta (turpmāk – pārtikas un higiēnas pakas) saņemšanai. Pārtikas un higiēnas pakas ir tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst: trūcīgas mājsaimniecības statusam; krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam; maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 376 euro (iepriekš 327 euro) pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro (iepriekš…

PAR IZMAIŅĀM AA SAPULČU NORISES VIETĀ

  No 2023. gada 10. janvāra Anonīmo alkoholiķu (AA) sapulces notiks Kuldīgas Annas baznīcas draudzes mājā Dzirnavu ielā 12. Tikšanās notiek katru otrdienu no plkst. 18.30. Katra mēneša pēdējā otrdienā notiek atklātā AA sapulce. Aicināti visi interesenti. Informācija: Normunds, tel. 28620882

IZSLUDINĀTA IEDZĪVOTĀJU BALSOŠANA KONKURSĀ “GADA BALVA SOCIĀLAJĀ DARBĀ 2022”

  Labklājības ministrija ik gadu izsludina konkursu ar mērķi apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā; pagodināt…

PAR FIZISKO AKTIVITĀŠU NODROŠINĀŠANU CILVĒKIEM AR GRT KULDĪGAS NOVADĀ

  Katram cilvēkam ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes (FA), lai varētu normāli funkcionēt. Mēs bieži runājam par fizisko aktivitāšu nepieciešamību bērniem, jo tieši pateicoties fiziskām kustībām bērni aug un attīstās. Tomēr samērā reti tiek runāts par fizisko aktivitāšu svarīgumu un atbilstību katra indivīda veselības stāvoklim un viņa fiziskajai sagatavotībai visos dzīves periodos. Organizētajām fiziskajām aktivitātēm jābūt pozitīvai ietekmei, lai uzlabotu katra…

AICINA PIETEIKTIES FINANSĒJUMAM SOCIĀLĀS JOMAS BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU DARBĪBAS ATBALSTAM

  Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu pašvaldības finansējuma saņemšanai 2023. gadā biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība ir saistīta ar sociālo jomu. Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām. Tāpat iespējams saņemt pašvaldības finansējumu sociālās jomas biedrību un nodibinājumu rīkotiem pasākumiem. Konkursa nolikums un…

PAR SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMIEM BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN TO ĢIMENĒM KULDĪGAS NOVADĀ

  No 2022. gada 1. novembra biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” Kuldīgā 27 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, aizbildņiem vai audžuvecākiem 12 mēnešu garumā nodrošinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Rehabilitācijas pakalpojumus sniegs starpdisciplināra speciālistu komanda saskaņā ar individuāli bērnam izstrādātu atbalsta plānu. Projektā bērni, atbilstoši vajadzību un spēju novērtējumam, var piedalīties speciālā pedagoga nodarbībās ar Barboletas, Dabas…

KULDĪGĀ UZSĀKTS PROJEKTS PILNGADĪGU PERSONU AR GRT ATBALSTAM

  No 2022. gada 1. novembra biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” Kuldīgā 11 vai vairāk pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 12 mēnešu garumā nodrošinās speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu un grupu nodarbības. Saskaņā ar individuāli personai izstrādātu pakalpojuma plānu starpdisciplināra speciālistu komanda projektā sniegs šādus sociālā atbalsta pakalpojumus: sociālo prasmju un Dabas vides estētikas nodarbības speciālā pedagoga vadībā,…

VALSTS NODROŠINĀTĀ JURIDISKĀ PALĪDZĪBA NOTEIKTĀM IEDZĪVOTĀJU GRUPĀM IR PIEEJAMA BEZ MAKSAS

  Fiziskām personām, kuras ir iesaistītas juridiskā strīdā un tām trūkst līdzekļu jurista pakalpojumu saņemšanai, Juridiskās palīdzības administrācijā var vērsties valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai. Administrācija norīko juridiskās palīdzības sniedzēju un apmaksā sniegto juridisko palīdzību noteiktajā apjomā. Juridiskās palīdzības sniedzējs ir persona, ar kuru administrācija, atbilstot noteiktiem profesionālajiem kritērijiem, noslēdz juridiskās palīdzības līgumu un kas tiek norīkots juridiskās palīdzības saņēmējam…

AICINĀM DARBĀ UZ NOTEIKTU LAIKU SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR ĢIMENI AR BĒRNIEM PELČU UN KURMĀLES PAGASTOS

  Kuldīgas novada sociālais dienests ir mūsdienīgas pašvaldības aģentūra, kuras mērķis ir atbalstīt un palīdzēt cilvēkiem. Tādēļ mūsu darbiniekiem jāspēj pielāgoties dažādiem apstākļiem, palīdzēt grūtībās nonākušajiem, saredzēt un sadzirdēt to, kas ne vienmēr ir redzams, paredzēt un novērst sekas un cēloņus. AICINĀM DARBĀ UZ NOTEIKTU LAIKU SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR ĢIMENI AR BĒRNIEM PELČU UN KURMĀLES PAGASTOS   Prasības: 2.…

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKI PIEDALĀS KONFERENCĒ “NO VARDARBĪBAS BRĪVA RĪTDIENAS SABIEDRĪBA”

  24. novembrī Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Pakalpojumu nodaļas vadītāja Sarmīte Embrika, sociāla darbiniece Maira Baumane, sociālās palīdzības organizatore darbā ar ukraiņiem Baiba Kaminska-Freiberga un sociālā darbiniece Ilze Balode piedalījās starptautiskā konferencē “No vardarbības brīva rītdienas sabiedrība”. Konferences atklāšanas runu teica Diāna Jakaite, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece, Andris Zellis, Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Īmera Frīla, Īrijas vēstniece,…

BIEDRĪBA”MINI SD” AICINA UZ PASĀKUMU NĪKRĀCĒ

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.

IESPĒJA KULDĪGĀ VEIKT HIV, SIFILISA, HEPATĪTA B UN C EKSPRESTESTUS

  Kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem, kad tika atklāts jauns, neārstējams vīruss, kas lēni, taču mērķtiecīgi sagrauj cilvēka organisma imūnsistēmu, ir pagājuši vairāk nekā četrdesmit gadu. Vīrusam tika dots nosaukums HIV – cilvēka imūndeficīta vīruss, bet infekcijas beigu stadijai – AIDS – iegūtais imūndeficīta sindroms. AIDS aizvien ik gadu atņem dzīvību vairāk nekā miljonam cilvēku visā pasaulē. Lai vīruss neizplatītos…

PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERI PĀRRUNĀ AKTUALITĀTES UN IEPAZĪST PRIEKULĒ IZVEIDOTOS SABIEDRĪBĀ BALSTĪTOS SOCIĀLOS PAKLAPOJUMUS

  2022. gada 2.novembrī Priekulē uz šogad jau otro tikšanos pulcējās projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību, to bērnu aprūpes centru un valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” pārstāvji. Tikšanās laikā klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar Labklājības ministrijas sagatavoto informāciju par 2021. – 2027. gada fondu plānošanas periodā iecerētajiem ar DI saistītiem vai līdzīgiem pasākumiem, kuros atbalsta saņēmēji…

KURZEMĒ AICINA CILVĒKUS AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM IZMANTOT ARVIEN PLAŠĀK PIEEJAMOS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS

  Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izvērtētajiem Kurzemes reģiona pašvaldībās dzīvojošajiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) ir pieejamas bezmaksas konsultācijas pie speciālistiem,  individuāls atbalsts un citi sociālie pakalpojumi, tai skaitā arī Kurzemes pašvaldību jaunizveidotajā infrastruktūrā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Lai tos saņemtu, nepieciešams pieteikties savas pašvaldības sociālajā dienestā. “Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” kopīgi…

AICINĀM IZTEIKT VIEDOKLI PAR SOCIĀLĀ DIENESTA DARBU

  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” ik gadu veic iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot sabiedrības viedokli par sociālā dienesta darba kvalitāti un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī veicināt iedzīvotāju iesaisti, izsakot ieteikumus turpmāka darba uzlabošanai. Aicinām aizpildīt aptauju, atzīmējot Jūsuprāt atbilstošāko atbilžu variantu (vēršam uzmanību, ka dažos jautājumos iespējamas vairākas atbildes) un izteikt savu viedokli brīvā formā tam paredzētajā vietā.…

SOCIĀLAIS DIENESTS PIEDALĀS PROJEKTĀ PAR MEDIĀCIJAS UN JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS PAKALPOJUMU UZLABOŠANU

  No šā gada oktobra līdz nākamā gada septembrim trīs Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbinieki piedalās Tieslietu ministrijas projektā “Stiprināt pieeju tiesiskumam Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus”. Projektā, kuru īsteno dažādu valstu juristi, Tieslietu ministrija un Juridiskās palīdzības administrācija, no Latvijas piedalās divu pašvaldību sociālie dienesti, tas ir – Kuldīgas un Siguldas. Projekta mērķis…

SOCIĀLAIS DIENESTS IZSAKA PATEICĪBU PAR IEGULDĪTO DARBU

  Šogad aprit apaļi 20 gadi, kopš sociālā darbiniece darbā ar cilvēkiem ar fukcionāliem traucējumiem Ineta Enģele strādā Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests”.   Kādēļ strādājat šajā nozarē? Kā notika profesijas izvēle? Bija kādas alternatīvas? Darbu uzsāku 2002. gada 2.maijā par sociālo darbinieci pašvaldībā, kas strādā ar personām ar invaliditāti. Sākums bija ļoti interesants, jo pirms manis nebija bijis šāds…

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS NEDĒĻA 10.-13.10.2022

  No 2022. gada 10. līdz 13. oktobra Latvijā norisināsies ikgadējā Labklājības Ministrijas organizētā Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa.   10. oktobrī aicinām uz Olgas Kotovas (Latvija) tiešsaistes meistarklasi “Konkurētspēja caur sadarbību”. Darba valoda: Latviešu. Vietu skaits ierobežots. Facebook pasākums: https://fb.me/e/29aBFhgps Pietiekšanās: https://forms.gle/xiyaQuxMzpNyXGCAA   11. oktobrī aicinām uz Stīva Savidesa (Apvienotā Karaliste) tiešsaistes meistarklasi “Uzticības loma sabiedrībā”. Darba valoda: angļu. Vietu skaits ierobežots.…

AICINĀM SIEVIETES PIETEIKTIES SOCIĀLO PRASMJU PILNVEIDES GRUPAS NODARBĪBĀM

  No šā gada oktobra Liepājas ielā 37, Kuldīgā tiks organizētas sociālo prasmju pilnveides grupu nodarbības sievietēm. Grupu nodarbību mērķis ir  mazināt sociālo personas izolētību, gūt motivāciju un attīstīt personas resursus, saņemot grupas atbalstu un iemācīties jaunas prasmes. Nodarbību dalībniecēm būs iespēja tikties reizi nedēļā (nodarbības garums – 2 stundas). Pirmā nodarbība paredzēta šā gada 5. oktobrī, plkst. 17.00. Pieteikties…

IESPĒJA KULDĪGĀ SAŅEMT SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA KONSULTĀCIJU UN PIETEIKT GODA ĢIMENES APLIECĪBU

  21. septembrī plānots Sabiedrības integrācijas fonda izbraukums uz Kuldīgu, lai pilsētas iedzīvotāji varētu saņemt konsultāciju un pieteikt Goda ģimenes apliecību.  Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Pilsētas laukumā 2 no plkst. 12.30 līdz 17.00.   Informācijai: apliecība “Goda ģimene” ir valsts veidota atbalsta programma: • daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā…

BIEDRĪBA “MINI SD” 23. SEPTEMBRĪ RĪKOS PAPILDPASĀKUMU

    Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu.  “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Šā gada 23. septembrī plkst. 15.00 Raņķu pagastā “Sākumskola” notiks “Mini SD”…

KOPĀBŪŠANAS PRIEKS, PIEDZĪVOJUMI UN VASARAS SAULE – KURZEMĒ NOTIKUŠAS 3 INTEGRATĪVĀS NOMETNES

    Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros šī gada vasarā organizēja trīs integratīvās nometnes ģimenēm ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem. Piecu dienu nometnes “Kur tu – tur es”, “Piedzīvojumi priekam” un “Kurzemes piedzīvojums” ļāva izbaudīt patiesu kopā būšanu, dažādās aizraujošās aktivitātēs pilnveidot savas sociālās un komunikācijas prasmes kopumā 31 ģimenei jeb 90…

KULDĪGĀ DARBĪBU ATSĀKS ANONĪMO ALKOHOLIĶU GRUPU SANĀKSMES

  Pēc ilgāka pārtraukuma Kuldīgā darbību atsāks Anonīmo Alkoholiķu (AA) atklātās grupu sanāksmes. AA sapulcēs kopā sanāk cilvēki, kuri zaudējuši spēju kontrolēt savu dzīvi, notikumus, zaudējuši saikni ar ģimeni, kuri vēlas mainīties. Lai dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi bez alkohola, AA dalībnieki sniedz viens otram palīdzību un atbalstu, nenosodot un pieņemot vienam otru. Pirmā tikšanās paredzēta šā gada 30. augustā plkst.18.30 Kuldīgā,…

SOCIĀLAIS DIENESTS IELŪDZ UZ INFORMATĪVU LEKCIJU PAR ALKOHOLA ATKARĪBAS PROBLĒMĀM

    2022. gada 29. jūlijā plkst. 16.00 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests” (Dzirnavu iela, 9, Kuldīga) norisināsies informatīva lekcija, kurā Latvijas Anonīmo alkoholiķu biedrības pārstāvji no Ventspils un Liepājas dalīsies pieredzē, kā pārvarēt alkohola atkarības problēmas ar 12 soļu atveseļošanās programmas palīdzību.   Laipni aicināti visi interesenti. Pirms ierašanās, lūdzam aizpildīt anonīmu aptauju, tādējādi apliecinot dalību lekcijā. Aptauju…

KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS IZSLUDINA PIETEIKŠANOS “SOCIĀLĀ MENTORA PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA”

    Darba apraksts Pakalpojums tiek sniegts projekta “Kurzeme visiem” (projekta nr. 9.2.2.1./15/I/004) ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”.   Plānots, ka 16 pilngadīgas personas ar Garīga…

KULDĪGAS NOVADĀ PILOTPROJEKTS “ĢIMENES ASISTENTA PAKALPOJUMA APROBĒŠANA”

    Kuldīgas novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotajā pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”. Pilotprojekta īstenošanas laiks no 2020. gada 2. novembra līdz 2023. gada 31. oktobrim.   No 2020. gada novembra mēneša Kuldīgas novada Sociālais dienests nodrošina šo sociālo pakalpojumu. Pakalpojums tika piešķirts vienai  ģimenei ar bērnu, kurai nav pietiekamu prasmju…

SKRUNDĀ “MINI SD” ORGANIZĒS PASĀKUMU “LĪGO SVĒTKI LATVIJĀ”

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu.  “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Arī 2022. gadā tiek rīkoti sociālie projekti ar aktivitātēm, lai veicinātu vietējās kopienas…

AICINĀM JAUNOS VECĀKUS UZ ATBALSTA GRUPU “SARGEŅĢELIS”

    “Sargeņģelis” ir jauno vecāku atbalsta programma, kuru izstrādājis centrs “Dardedze”. Programma sastāv no 12 nodarbībām par noteiktām tēmām. Nodarbībās vecāki darbojas kopā ar saviem bērniem, un paralēli tiek pārrunātas dažādas aktuālas tēmas – par bērna attīstību konkrētā vecumposmā, par aprūpi, par drošu piesaisti, par barošanu, zobu nākšanu, par midzināšanas paņēmieniem, bērna drošību, podiņmācību, higiēnu un citiem tematiem.  …

AICINĀM KURZEMĒ DZĪVOJOŠĀS ĢIMENES PIETEIKTIES BEZMAKSAS INTEGRATĪVAJĀM NOMETNĒM

  Šovasar Kurzemes reģionā dzīvojošajām ģimenēm ar 9-15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja pieteikties dalībai bezmaksas integrējošās nometnēs. Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu, biedrību “Latvijas Mazpulki” un nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūlijā un augustā organizē trīs aizraujošas piecu dienu (diennakts) integratīvās vasaras nometnes:    “Kur tu – tur es!!!”, 5.…

AR VIDEO SKAIDRO JAUNIZVEIDOTO, SABIEDRĪBĀ BALSTĪTO SOCIĀLO PAKALPOJUMU NOZĪMI KURZEMES REĢIONĀ

      Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sagatavojis trīs informatīvus video, lai stāstītu par jauniem sociālajiem pakalpojumiem Dienvidkurzemes un Saldus novados un Ventspils valstspilsētā. Ar video palīdzību ikvienam būs iespēja ielūkoties grupu dzīvoklī, specializētajās darbnīcās, dienas aprūpes centros, iepazīstot šos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus gan no to sniedzēju puses, gan arī to saņēmēju acīm. Kurzemes reģionā deinstitucionalizācijas…

AICINĀM DARBĀ SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM NĪKRĀCĒ, RUDBĀRŽOS UN RAŅĶOS

    Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar pilngadīgām personām Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastos.   Prasības: 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā vai arī studijas sociālajā darbā; izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu; izpratne par personu un dažādu grupu sociālajām vajadzībām; iemaņas darbā ar MS Office programmām; B kategorijas transportlīdzekļa…

PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERI PĀRRUNĀ AKTUALITĀTES UN IEPAZĪST REHABILITĀCIJAS IESPĒJAS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM AIZPUTĒ

    Šī gada 27.aprīlī uz tikšanos klātienē Aizputē sanāca deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, Kurzemes pašvaldību un Valsts sociālā centra “Kurzeme” pārstāvji –, lai pārrunātu projekta aktualitātes.   Tikšanos atklāja Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava, kura pastāstīja par projekta ietvaros plānoto darbību īstenošanas gaitu. S.Miķelsone – Slava norādīja, ka…

UKRAINAS IEDZĪVOTĀJI AR KULDĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA IZSNIEGTU KRĪZES IZZIŅU VAR SAŅEMT MATERIĀLO ATBALSTU

    Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros sniedz pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, kas ir saņēmuši pašvaldības Sociālā dienesta izsniegto krīzes izziņu.   Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības Sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, ir tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros. Viena persona trīs…

UZTURLĪDZEKĻU PARĀDU DĒĻ NEVARĒS SAŅEMT ELEKTRĪBAS MAKSĀJUMU ATBALSTU

    Šī gada 1. februārī spēkā stājās grozījumi normatīvajā regulējumā, kas nosaka atbalsta nepiemērošanu norēķiniem par elektroenerģiju gadījumos, kad aizsargātais lietotājs reģistrēts Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā kā parādnieks. Saskaņā ar Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) pieejamajiem datiem aplēsts, ka aptuveni 2100 aizsargāto lietotāju netiek piemērots atbalsts elektroenerģijas rēķinam nenokārtoto saistību dēļ.   Jau iepriekš vēstīts, ka…

8. MARTA KULDĪGAS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ LEMJ PAR ATBALSTU BĒGĻIEM NO UKRAINAS

    8. martā sasauktajā Kuldīgas novada Domes ārkārtas sēdē sprieda par atbalstu bēgļiem, kuri no Ukrainas karadarbības zonām ierodas Kuldīgas novadā. Kuldīgas novada Sociālā dienesta direktore Sarmīte Segliņa pastāstīja, ka Kuldīgas novadā jau ieradušies 10 bēgļi – četri pieaugušie un seši dažāda vecuma bērni. Viņiem tiek sniegta nepieciešamā palīdzība un atbalsts. Daļa uz laiku izmitināta sporta skolas dienesta viesnīcā,…

AICINĀM PIETEIKTIES PROJEKTĀ “SOLIS UZ PRIEKŠU: ATTĪSTOT PERSONĪGOS RESURSUS UN NODARBINĀTĪBAI NEPIECIĒŠAMĀS PRASMES”

    Kuldīgas novadā tiek plānots projekts “Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes”, kurā var pieteikties personas darbspējīgā vecumā un, kurām noteikta invaliditāte. Projekta gaitā aktivitātes varēs izmantot arī personas ģimenes locekļi. Projekta mērķis ir veicināt izpratni par cilvēku ar invaliditāti spēju iesaistīties darba tirgū, būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem.   Projektā tiks nodrošināti šādi pakalpojumi :…

RUDBĀRŽOS BIEDRĪBA “MINI SD” RĪKOS LIELDIENU SAGAIDĪŠANAI VELTĪTU PASĀKUMU

    Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu.  “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Arī 2022. gadā tiks rīkoti sociālie projekti ar aktivitātēm, lai veicinātu vietējās…

ONKOLOĢIJAS PACIENTI AICINĀTI PIETEIKTIES PSIHOSOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMĀ “SPĒKA AVOTS”

    SPĒKA AVOTS – durvis ir vaļā !   Diagnozi “vēzis” ik gadu izdzird vairāk nekā 11 000 cilvēku, bet salīdzinoši neliels skaits meklē psihosociālo palīdzību. Ja pirms vairākiem gadiem tā vairākumam nebija pieejama, tad kopš 2018. gada psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu onkoloģijas pacientiem un viņu tuviniekiem – programmu SPĒKA AVOTS apmaksā valsts. To ievieš Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības…

SKRUNDĀ, AUGSTĀ ŪDENSLĪMEŅA DĒĻ, SOCIĀLĀ DARBINIECE KOPĀ AR PAŠVALDĪBAS POLICIJU ĢIMENEI NOGĀDĀ PĀRTIKU

    Piektdien, 18. februārī, Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Guna Skrebele kopā ar sociālo darbinieci Ingu Eikinu un pašvaldības policijas inspektoriem palīdzēja kādai ģimenei Skrundā – applūdušās upes dēļ iedzīvotāji bija bija spiesti palikt savā dzīves vietā un netika pēc pārtikas.   Piektdien ģimene sazinājās ar sociālo darbinieci I. Eikinu, lai lūgtu palīdzību nogādāt pārtiku viņu dzīvesvietā, jo…

ARĪ VIDĒJĀS UN VIDĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IZGLĪTOJAMIE AR “3+ ĢIMENES KARTE” VAR SAŅEMT PABALSTU PUSDIENĀM

    No 2022. gada janvāra ir palielināts to personu loks, kuras var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības apmaksātās pusdienas izglītības iestādē. Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/9 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā” nosaka, ka tiesības saņemt pabalstu VIDĒJĀS un VIDĒJĀS PROFESIONĀLĀS izglītības ieguvei ir vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmas izglītojamajiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kura dzīvesvieta…

KĀ TURPMĀK RĪKOTIES TIEM BIJUŠĀ SKRUNDAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM, KURI ĪRĒJA SOCIĀLOS MĀJOKĻUS

  Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” informē un vienlaicīgi lūdz Skrundas, Nīkrāces, Raņķu un Rudbāržu iedzīvotājus, kuri līdz šim īrēja pašvaldības sociālos dzīvokļus un līdz ar to, automātiski varēja saņemt mājokļa komunālo maksājumu atvieglojumus no pašvaldības, turpmāk pēc sociālās palīdzības mājokļa jautājumu risināšanā vērsties Sociālajā dienestā, kur sociālie darbinieki izvērtēs, kāda veida palīdzība Jums pienākas. Izmaiņas saistītas ar agrāko Skrundas…

KO DARĪT, JA TRŪCĪGAS VAI MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS IZZIŅAS TERMIŅŠ BEIDZĀS 31. JANVĀRĪ?

  Sociālais dienests informē, ka tiem iedzīvotājiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas derīguma termiņš beidzās 31. JANVĀRĪ (ārkārtas situācijas laikā), izziņas derīguma termiņš automātiski tiek pagarināts līdz 31. martam (1 mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām). Savukārt, tiem iedzīvotājiem, kuriem izziņas derīguma termiņš beigsies šī gada 28. februārī, MARTĀ jākārto trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss no jauna, t.i., jāpiesakās pie…

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS INFOGRAFIKA PAR APRŪPES PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANU BĒRNIEM AR ĪPAŠAS KOPŠANAS NEPIECIEŠAMĪBU

    Labklājības ministrija ir sagatavojusi informatīvu materiālu par aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumiem bērniem vecumā no 5 – 18 gadiem ar īpašas kopšanas nepieciešamību, skaidrojot, kas pieejams no pašvaldības budžeta un DI projektu finansējuma ietvaros.   Atgādinām: lai saņemtu atbalstu, bērna likumiskajiem pārstāvjiem jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā.   Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un…

NO 1. JANVĀRA IZMAIŅAS MĀJOKĻA PABALSTA SAŅEMŠANĀ. MĀJOKĻA PABALSTA SAŅEMŠANAI NO 1. JANVĀRA – 31. DECEMBRIM LABVĒLĪGĀKI NOSACĪJUMI !

      Saistībā ar veiktajiem papildinājumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (turpmāk – Likums), daļa mājsaimniecību, kuras saistībā ar 2021. gada 1. jūlijā Latvijā ieviesto vienoto mājokļa pabalsta saņemšanas un aprēķināšanas kārtību zaudējuši mājokļa pabalstu, no 2022. gada 1. janvāra atkal var tam kvalificēties.   No 2022. gada 1. janvāra  tiek palielināts mājokļa pabalsta saņēmēju loks, sekojošām iedzīvotāju…

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS TRŪCĪGĀS UN MAZNODROŠINĀTĀS MĀJSAIMNIECĪBAS VAR SAŅEMT MEDICĪNISKĀS MASKAS

    Katra mājsaimniecības persona, kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, bez maksas saņems vienu iepakojumu, kurā ir 50 medicīniskās maskas. Lai saņemtu maskas, nepieciešams uzrādīt personas apliecinošu dokumentu un izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.        Kuldīgas pilsētas iedzīvotāji maskas var saņemt sociālajā dienestā Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā.  Skrundas pilsētas un pagasta iedzīvotāji maskas var…

KULDĪGAS NOVADĀ ATSĀKUŠĀS NODARBĪBAS PUSAUDŽU VECĀKIEM “CEĻVEDIS, AUDZINOT PUSAUDZI”

    Tikko sācies jauns gads un Kuldīgas novada Sociālais dienests 6. janvārī atsāka organizēt pusaudžu vecāku izglītojošās grupas “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”. Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai…

ARĪ 2022. GADĀ KULDĪGAS NOVADĀ ATBALSTĪS SOCIĀLĀS JOMAS BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMUS

Kuldīgas novada pašvaldība izsludinājusi konkursu pašvaldības finansējuma saņemšanai 2022. gadā biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība ir saistīta ar sociālo jomu. Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām.   Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas…

BIEDRĪBA “MINI SD” 17. DECEMBRĪ ORGANIZĒS PROJEKTA PAPILDPASĀKUMU

    Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu.  “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.   Šī gada 17. decembrī, plkst. 15:00, “Pagasta padome”, Dzelda, Nīkrāces pagasts…

KAS VAR SAŅEMT “PAĒDUŠAI LATVIJAI” PĀRTIKAS BANKAS PAKAS?

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” Latvijā organizē pārtikas bankas projektu “Paēdušai Latvijai” un atgādina, ka Ziemassvētki jau pavisam tuvu! Lai izvairītos no pirmssvētku stresa, “Paēdušai Latvijai” aicina laicīgi pieteikties atbalstam pārtikas pakas saņemšanai: aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/D1tYT4FZKZP6B6hJ8 sazinoties ar sev tuvāko izdales punktu http://paedusailatvijai.lv/kontakti Kuldīgas novadā “Paēdušai Latvijai” projektu koordinē “Mamma mammai fonds”, Ventspils ielā 15,  tel. 27733950, e-pasts: mammufonds@inbox.lv Atgādinām,…

VECĀKI PATEICĪGI PAR JAUNIEGŪTAJĀM ZINĀŠANĀM BĒRNU AUDZINĀŠANĀ

      2021. gada oktobrī noslēdzās Sociālā dienesta organizētās vecāku apmācību grupas “Sarunas par bērnu audzināšanu”, kuras pēc ilgāka laika perioda šovasar atkal atsākās. Mācības balstītas Latvijā jau zināmajā vecāku apmācību programmā “Bērna emocionālā audzināšana” ( BEA), taču Sociālā dienesta piedāvāto nodarbību saturs tomēr atšķīrās no līdz šim vecākiem piedāvātajām nodarbībām.   Vecāku mācību programmu Sociālajā dienestā pirmo reizi…

NO ŠĪ GADA 1. OKTOBRA – PALIELINĀTS BRĪVPUSDIENU SAŅĒMĒJU LOKS

No 2021. gada oktobra palielināts to bērnu un jauniešu skaits, kuri var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības apmaksātās brīvpusdienas. Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi nosaka, ka pabalstu var saņemt par pusdienām tie bērni, kuri apmeklē Kuldīgas novada Pirmsskolas izglītības iestādes (PII) līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai, ja bērna likumiskais pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Nosacījums…

SKAIDROJUMS PAR VAKCINĒŠANAS NOSACĪJUMIEM ASISTENTA, PAVADOŅA UN APRŪPES PAKALPOJUMA SNIEDZĒJIEM UN SAŅĒMĒJIEM

Šodien, 28. oktobrī Labklājības ministrija ir izdevusi skaidrojumu par vakcinēšanas nosacījumiem ASISTENTA, PAVADOŅA un ES finansētā APRŪPES pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem https://www.lm.gov.lv/lv/socialajiem-dienestiem Vakcinēšanās nepieciešamību un nosacījumus sociālo pakalpojumu jomā nosaka Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 3.5.apakšsadaļa un noslēguma jautājumi. Skaidrojums attiecas uz personām, kuras saņem vai sniedz valsts finansētu…

PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IETVAROS PIEAUG PIEEJAMAIS ATBALSTS UN TĀ SAŅEMŠANAS IESPĒJAS

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros mainījušies nosacījumi un paplašinātas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas gan cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu vecākiem. Tādējādi Kurzemes reģiona pašvaldības varēs saviem projektā iesaistītajiem iedzīvotājiem nodrošināt vēl plašākas atbalsta iespējas līdz pat projekta noslēgumam 2023. gadā.   Projektā izvērtētie cilvēki ar GRT turpmāk līdz pat projekta…

ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ AUTOMĀTISKI PAGARINĀS TRŪCĪGO UN MAZNODROŠINĀTO MĀJSAIMNIECĪBU IZZIŅU TERMIŅU

    Sociālais dienests informē, ka uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku, klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beigsies 2021. gada 31. oktobrī vai vēlāk, piešķirtais statuss AUTOMĀTISKI tiks pagarināts bez klienta klātbūtnes un iesnieguma. Līdz ar to, izsniegtā IZZIŅA, kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, nav jāatjauno, jo izziņas derīguma termiņu Sociālais dienests pagarinās automātiski, izmantojot…

MAZAIZSARGĀTĀS MĀJSAIMNIECĪBAS VARĒS SAŅEMT PAPILDU PĀRTIKAS KOMPLEKTUS

Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros līdz gada beigām mazaizsargātajām mājsaimniecībām būs iespējams saņemt papildu pārtikas komplektu. Tas darīts ar mērķi, lai elastīgi un bez kavēšanās sniegtu papildu pārtikas atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām situācijā, kad palielinās patēriņa cenas, it īpaši pārtikai. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektus varēs saņemt tikai ģimene vai persona, kurai…

PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERI TIEŠSAISTĒ PĀRRUNĀ AKTUALITĀTES, IEPAZĪST “ATELPAS BRĪŽA” PAKALPOJUMU DOBELES NOVADĀ UN KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA CĪRAVAS TERITORIĀLO STRUKTŪRVIENĪBU

22. septembrī uz šogad otro tikšanos tiešsaistē pulcējas projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra  (VSAC) pārstāvji. Tikšanās laikā tika pārrunātas projekta ieviešanas aktualitātes, kā arī iepazītas “Atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanas iespējas Dobeles novadā un izglītības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā.   Tikšanos atklāja un par projekta ieviešanas…

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJA BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VIDUSKURZEMĒ

  2021. gada septembra mēnesis ir pēdējais, kad bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā Nr.9.2.2.3/20/A/004 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē”.   Vēl septembra mēnesī vairāki bērni piedalās fizioterapeita, sporta trenera, logopēda un speciālā pedagoga nodarbībās un konsultācijās, bet vecāki – bērnu neirologa un speciālā pedagoga nodarbībās,…

2021. GADA 1. OKTOBRĪ SPĒKĀ STĀJĀS IEVĒROJAMAS IZMAIŅAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS JOMĀ KULDĪGAS NOVADĀ

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” informē, ka 2021. gada 26. augusta Kuldīgas novada domes sēdē tika apstiprināti jaunie Kuldīgas novada saistošie noteikumi par “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā”, “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā”, “Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti” un “Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes…

NO ŠĪ GADA OKTOBRA KULDĪGAS NOVADĀ SOCIĀLĀ JOMA TIEK DALĪTA SPECIALIZĀCIJĀS

No 2021. gada 1. oktobra Kuldīgas novada Sociālais dienests ir veicis izmaiņas, jo sociālā joma tagad tiek dalīta specializācijās, kas nozīmē, ka pārmaiņas pozitīvi ietekmē un ietekmēs mūsu iedzīvotājus, jo iedzīvotāju problēmsituācijas palīdzēs risināt konkrēts speciālists.   Latvijā sociālais darbs attīstās, aug sociālā darba prasības gan darba veicējiem, gan klientiem, un ir pienācis laiks arī Kuldīgas novadā ieviest pārmaiņas. Varbūt…

KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLIE DARBINIEKI SNIEGS KONSULTĀCIJAS, LAI ZTI NEVEIKTU PIEDZIŅAS PROCESU NO 500 EIRO ĢIMENES VALSTS PABALSTA

Sociālā dienesta klienti nereti pie sociālā darbinieka vēršas ar lūgumu palīdzēt, jo no kredītiestāžu kontiem Zvērinātie tiesu izpildītāji (turpmāk – ZTI) ikmēnesi atvelk noteiktu naudas summu, kā rezultātā rodas gadījumi, kad atvilkums tiek veikts no ģimenes valsts pabalsta, uzturlīdzekļiem vai arī pašvaldības piešķirtajiem pabalstiem.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA KULDĪGAS NOVADĀ, JA ESI NONĀCIS COVID-19 KRĪZĒ

Laikā, kamēr valstī izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19 izplatību Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” piešķir pabalstu krīzes situācijā iedzīvotājiem, kuri dēļ Covid-19 ietekmes ir palikuši bez iztikas līdzekļiem vai tie būtiski ir samazinājušies. Uz pabalstu var pretendēt TIKAI tie iedzīvotāji, kuri faktiski dzīvo un IR deklarēti Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.   KRĪZE ārkārtas situācijas kontekstā nenozīmē tikai saslimšanu ar…

VAR SAŅEMT SOCIĀLO PABALSTU PAR DŪMVADU TĪRĪŠANU

Lai arī ik gadu tiek runāts, ka apkures sezona jāsagaida ar iztīrītiem dūmvadiem, pieredze rāda, ka tā ne vienmēr notiek. Arī šoziem Kuldīgas novadā ugunsdzēsēji saņēmuši izsaukumus uz vietām, kur nelaimi izraisījis dūmvads vai apkures ierīces.   Sociālais dienests informē, ka Kuldīgas novadā mājsaimniecībām, kurām sociālais dienests piešķīris trūcīgu vai maznodrošinātu statusu, ir iespēja saņemt sociālo palīdzību par dūmvadu tīrīšanu.…

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS SAŅEMT VALSTS FINANSĒTĀS, VAIRĀKKĀRT LIETOJAMAJĀM SEJAS UN DEGUNA AIZSARGMASKAS

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina iedzīvotājus saņemt valsts finansētās mutes un deguna aizsargmaskas. Lai pieteiktos sejas un deguna aizsargmasku saņemšanai, Kuldīgas Sociālais dienests ir izstrādājis noteiktu kārtību, lai izdales process noritētu ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības. → Kuldīgas pilsētā dzīvojošie iedzīvotāji aicināti iepriekš pieteikt vizīti sociālajā dienestā pa tālruni 63350107, lai vienotos par konkrētu datumu un laiku, lai…

PROJEKTĀ “KURZEME VISIEM” IZVĒRTĒTAJIEM BĒRNIEM – VĒL VAIRĀK SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

Lai sniegtu atbalstu Kurzemes bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Kurzeme visiem” palielināts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb FT pieejamo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjoms līdz 100 reizēm.  Tas nozīmē, ka projekta ietvaros izvērtēto bērnu vecākiem nepieciešams sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu, lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.   “Atgādinām, ka Kurzemes reģionā dzīvojošajam 331…

2021. GADĀ IZMAIŅAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS JOMĀ

No 2021. gada 1. janvāra ir stājušās spēkā vairākas izmaiņas sociālajā jomā. Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” iepazīstina ar dažām no šīm izmaiņām, kuras jāņem vērā arī Kuldīgas novada iedzīvotājiem.   No 1. janvāra valstī ir palielināts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) slieksnis, kas līdzšinējo 64 eiro vietā nu ir 109 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, kā arī 76…

PAGARINĀTS TRŪCĪGO UN MAZNODROŠINĀTO IZZIŅU TERMIŅŠ

Kuldīgas novada Sociālais dienests informē, ka uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku, klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beidzies 2020. gada novembrī vai vēlāk, piešķirtais statuss AUTOMĀTISKI tiek pagarināts bez klienta klātbūtnes un iesnieguma.   Līdz ar to, arī izsniegtā izziņa, kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, nav jāatjauno un tā būs derīga līdz 31. martam.  …

KULDĪGAS NOVADĀ ARĪ 2021. GADĀ ATBALSTĪS SOCIĀLĀS JOMAS BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMUS

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība ir saistīta ar sociālo jomu.   Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām.   Konkursa nolikums un pārējie dokumenti atrodami pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.lv vai arī…

NO 2021. GADA JANVĀRA IZMAIŅAS SOCIĀLO DARBINIEKU DARBĀ KULDĪGAS NOVADA PAGASTOS

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” informē, ka no 2021. gada janvāra tiek mainīta kārtība, kādā sociālā darba speciālisti pieņem apmeklētājus un turpmāk sniedz sociālo atbalstu iedzīvotājiem. Turpmāk, Kuldīgas novada pagastos iedzīvotājus pieņems un konsultēs sociālais darbinieks vai sociālās palīdzības organizators par jautājumiem, kuri saistīti ar trūcīgā/maznodrošinātā statusa iegūšanu un materiālo atbalstu (pabalsti) un arī sociālais darbinieks, kurš konsultēs par…

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS NR.10

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc ir būtiski runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras. Šis ir pēdējais – desmitais mīts, ar kuru noslēdzam savu mītu un stereotipu…

BIEDRĪBA KULDĪGĀ „KURZEMES LABKLĀJĪBAS UN MENTĀLĀS PILNVEIDES AĢENTŪRA” ĪSTENO PROJEKTU BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UN VIŅU LIKUMISKAJIEM PĀRSTĀVJIEM

Kuldīgā no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. septembrim biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” īsteno projektu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē” (Nr.9.2.2.3/20/A/004), kuru finansē “ Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds. Projekta ietvaros ne mazāk kā 37 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, aizbildņiem 12 mēnešu garumā biedrības piesaistīti speciālisti…

ATTĀLINĀTI UN TOMĒR VISI KOPĀ! SOCIĀLIE DARBINIEKI SVEIC VIENS OTRU ZOOM PLATFORMĀ

Svētkus varam radīt mēs paši un tad svētku sajūta atnāks.  Pavisam netradicionālā, bet šogad jau ierastā formātā, Kuldīgas Sociālā dienesta darbinieki sanāca kopā ZOOM platformā, lai vismaz tā būtu kopā, teiktu viens otram laba vēlējumus un katrs sev tvertu to īpašo Ziemassvētku gaidīšanas sajūtu. Sociālos darbiniekus sveica mūziķe Laura Lo ar dziesmu, kuras vārdos mēs saklausījām ko tik saprotošu un…

PATVERSMES IEMĪTNIEKI SAŅEMS SILTAS VILNAS ZEĶES

Novada iedzīvotāja Alise Simsone uz sociālo dienestu nogādāja pašas adītas, vilnas zeķes, kuras adījusi vairākus mēnešus ar noteiktu mērķi – noziedot sociāli mazākaizsargātajiem iedzīvotājiem, kuri ziemas pārlaiž patversmē “Kabiles Zilais krusts”. Alise noadījusi un dāvājusi 18 zeķu pārus un cer, ka tās šoziem kādu silti sasildīs. Silto dāvanu sociālā darbiniece Daiga Zemke sasaiņojusi glītos dāvanu sainīšos, kuri nu gatavi doties…

BIJUSĪ KULDĪDZNIECE ZIEDO PAŠDARINĀTAS SEJAS AIZSARGMASKAS

Mums līdzās dzīvo jauki un sirds silti līdzcilvēki, kuru vēlme palīdzēt sava novada sociāli mazākaizsargātajiem iedzīvotājiem ir pašsaprotama lieta. Kuldīgas Sociālais dienests šodien saņēma 20 skaistas, košas sejas aizsargmaskas, kuras darinājusi mūsu novadniece Zane Kļava.   Darinātās sejas aizsargmaskas ir dažāda izmēra un derēs gan bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Zane saka, ka šinī svētku laikā sirdī dzimusi vēlme palīdzēt savas…

KULDĪGĀ IEDZĪVOTĀJI VAR PIETEIKTIES VALSTS FINANSĒTAJĀM, VAIRĀKKĀRT LIETOJAMAJĀM SEJAS UN DEGUNA AIZSARGMASKĀM

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” ir saņēmusi valsts finansētās mutes un deguna aizsargmaskas, kuras iedzīvotāji varēs saņemt ministru kabineta noteikumos paredzētās personu grupas. Lai pieteiktos sejas un deguna aizsargmasku saņemšanai, Kuldīgas Sociālais dienests ir izstrādājis noteiktu kārtību, lai izdales process noritētu ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības. → Kuldīgas pilsētā dzīvojošie iedzīvotāji aicināti iepriekš pieteikt vizīti sociālajā dienestā pa tālruni…

KULDĪDZNIECE NOZIEDO PAŠDARINĀTAS SEJAS AIZSARGMASKAS

Kuldīgas sociālajā dienestā ienāca kāda jauna kuldīdzniece un kā ziedojumu pasniedza pašdarinātas, vairākkārt lietojamās auduma sejas aizsargmaskas. Ziedotāja tās darinājusi ar vislielāko centību un mīlestību, jo vēlējusies šinī, tik saspringtajā laikā, kad visapkārt valda manāms nemiers un neapmierinātība, radīt un dāvāt ko pavisam gaišu.   Nora Bērtulsone saka, ka audumus sejas aizsargmaskām pati saņēmusi kā ziedojumu, tādēļ arī tās nodod…

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS Nr.9

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr.9: viņi visi ir bīstami un agresīvi! Patiesībā cilvēki, kuri piedzimst ar…

SOCIĀLAIS DIENESTS ATBALSTĪS VAIRĀKAS IEDZĪVOTĀJU GRUPAS, NODROŠINOT DEGUNA UN MUTES AIZSEGUS

Viens no pamatprincipiem, kurš saskaņā valstī noteiktajiem drošības pasākumiem ir jāievēro, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir distancēšanās. Distancēšanās un drošības nodrošināšanai iedzīvotāji ir aicināti izmantot arī mutes un deguna aizsegus (maskas). Masku lietošana nu jau ir obligāta prasība gan sabiedriskajā transportlīdzeklī, kultūrvietās un izstāžu norises vietās, tirdzniecības vietās, dievkalpojumu norises vietās, valsts un pašvaldību iestādēs.   Ņemot vērā…

PERSONAS AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM KULDĪGAS NOVADĀ AKTĪVI IZMANTO IESPĒJU SAŅEMT DAŽĀDUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS

Kuldīgas novada pašvaldība kopš 2016. gada ir iesaistījusies deinstitucionalizācijas projektā “Kurzeme visiem”, kas sniedz iespēju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši individuāli izstrādātam atbalsta plānam saņemt dažādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” sniegto informāciju Kuldīgas novadā šī gada laikā ir strauji pieaudzis pieprasījums pēc šādiem pakalpojumiem.   Projekta…

PAPILDINA ZINĀŠANAS KOMUNIKĀCIJAI AR UN PAR PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Šī gada 29.septembrī Rīgā, “RB Cafe”  – īpašā vietā īpašiem cilvēkiem –  notika seminārs  Kurzemes plānošanas reģiona  un pašvaldību pārstāvjiem par komunikāciju ar un par personām ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT.  Seminārā tika ne tikai labāk iepazīti cilvēki ar GRT, bet arī papildinātas iemaņas komunikācijas veidošanā par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Semināru atklāja Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme…

LŪDZAM SOCIĀLAJAM DIENESTAM ADRESĒTUS IESNIEGUMUS IESŪTĪT ELEKTRONISKI

Kuldīgas novada sociālais dienests, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības un šī brīža situāciju Kuldīgā un novadā, lūdz sociālā dienesta klientus saziņai ar sociālajiem darbiniekiem izmantot attālinātās kontaktēšanas formas (telefoniski,  e-pastā un citus populāras un klientam pieejamas elektroniskās saziņas vietnes).   Atgādinām, ka IESNIEGUMUS var iesniegt arī elektroniski, tos ieskenējot un sūtot uz soc.dienests@kuldiga.lv . Klientiem saglabājas iespēja dokumentus un sociālās…

KULDĪGĀ IZVEIDOTS COVID-19 INFO TĀLRUNIS 27020731

No 28. septembra Kuldīgas sociālais dienests izveidojis informatīvo tālruni – 27020731, uz kuru zvanot, iedzīvotāji varēs saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem saistībā ar pašvaldības sociālo palīdzību, pakalpojumiem, ieteikumus kā rīkoties kādās noteiktās situācijās, kur vērsties pēc palīdzības, ja sociālais dienests šādu palīdzību nevar piedāvāt. Iedzīvotāji uz mobilā tālruņa Nr. 27020731 var zvanīt no pl. 8:00 rītā līdz pl. 24:00…

COVID-19 PAZIŅOJUMS!

Kuldīgas novadā konstatēti Covid-19 inficēšanās gadījumi, līdz ar to slimība atgriezusies mūsu novadā, taču situācija tiek kontrolēta, pašvaldībā apliecināja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).   Atgādinām, ka iesniegumus var iesniegt arī elektroniski, tos ieskenējot un sūtot uz soc.dienests@kuldiga.lv . Klientiem saglabājas iespēja dokumentus un sociālās palīdzības vai pakalpojumu pieprasījumus atstāt pasta kastītēs Kuldīgā, Dzirnavu ielā 9  vai pagastu pārvaldēs,…

ARĪ KULDĪGĀ PUSAUDŽU VECĀKIEM IR IESPĒJA PILNVEIDOT ZINĀŠANAS SAVU JAUNIEŠU AUDZINĀŠANĀ

Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar…

VALSTS APMAKSĀTĀ SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA NO ATKARĪBĀM CIETUŠAJIEM

Mēs kļūdāmies, ja domājam, ka atkarība ir vienkārši rakstura vājums un izlaidība. Atkarība ir slimība. Kad tā kādu pārņem savā varā, cilvēks zaudē kontroli pār to, ko dara, lieto vai izmanto. Tas brīdis, kad atkarība sasniedz robežu un sāk kļūt kaitīga gan pašam atkarīgajam, gan citiem, piemēram, ģimenei, var pienākt pakāpeniski un nemanāmi. Turklāt – problēmas, ko sev vai citiem…

GUDENIEKU PAGASTĀ TIEK ORGANIZĒTA PUSAUDŽU VECĀKU APMĀCĪBU GRUPA “CEĻVEDIS AUDZINOT PUSAUDZI”

Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar…

ATBALSTS ĢIMENĒM SAGAIDOT JAUNO MĀCĪBU GADU

Ir sācies jaunais skolas gads un sociālais dienests informē, ka ģimenes Kuldīgas novadā var pretendēt uz finansiālu un materiālu atbalstu, kuru paredz Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2015/21 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”. Pabalsts paredzēts obligātās izglītības, vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu audzēkņiem, un tos var saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes.   Pabalsta apmērs mācību līdzekļu iegādei…

USMĀ PĀRRUNĀ PROJEKTA “KURZEME VISIEM” AKTUALITĀTES UN INFRASTRUKTŪRAS TAPŠANU SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI KURZEMES REĢIONĀ

Šī gada 5.augustā Ventspils novada Usmā tikās projekta “Kurzeme visiem” Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un to sociālo dienestu darbinieki, kā arī valsts sociālā aprūpes centra “Kurzeme” pārstāvji. Tikšanās laika tika pārrunātas projekta aktualitātes un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides gaita pašvaldībās.   Tikšanos atklāja projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava, kura informēja par projekta kompensēto sociālo pakalpojumu…

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS NR. 8

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr. 8: cilvēkiem ar GRT labāka dzīve ir slēgta tipa iestādēs, kur…

KABILĒ UN VĀRMĒ NOSLĒGUSIES PUSAUDŽU VECĀKU MĀCĪBU GRUPA “CEĻVEDIS AUDZINOT PUSAUDZI”

17.jūlijā Kuldīgas novada, Vārmes pagastā veiksmīgi noslēgušās vecāku apmācības par pusaudžu audzināšanu. Apmācību programmu kopumā “absolvēja” 10 vecāki un tās ietvaros tika izzināts un diskutēts par tādām tēmām kā pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība, savstarpējās attiecības un komunikācija, veselīgs dzīvesveids, pusaudža seksualitāte, sociālās prasmes un emociju pašregulācija, kā arī disciplinēšanas iespējas pusaudžu vecumā. Vecāku neviltotu interesi radīja nodarbība,…

AICINĀM ĢIMENES PIETEIKTIES NOMETNEI “BEZ AIZSPRIEDUMIEM”

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros aicinām ģimenes ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, pieteikties bezmaksas integrējošai nometnei “Bez aizspriedumiem”. Saliedēsimies, pavadīsim 5 aizraujošas un izglītojošas dienas no  9.  līdz 13. augustam viesu namā “Kurzemes rezidence” Reņģēs, Strazdes pagastā, Talsu  novadā un iegūsim jaunus draugus!   Nometnē darbosimies gan kopā kā ģimenes, gan organizēsim atsevišķas nodarbības bērniem…

SPECIĀLISTI KONSULTĒS PAGASTU IEDZĪVOTĀJUS

Lai uzticētu savas, savas ģimenes, pusaudžu uzvedības vai partneru attiecību, pārciestas vardarbības vai atkarību problēmas otram cilvēkam, ir vajadzīga liela drosme, uzticēšanās un uzdrošināšanās. Tādēļ nereti mēs nemeklējam atbalstu un palīdzību, mēs esam dažādi! Šādos gadījumos jāsper pirmais solis, kas nozīmē atzīt, ka man ir dzīves grūtības un ka pasaulē neesmu viens ar savu problēmu, man ir vajadzīga palīdzība un…

NU SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ KLIENTI VAR BRĪVI PIEKĻŪT DATORAM, LAI IZDRUKĀTU NEPIECIEŠAMOS DOKUMENTUS

Lai Kuldīgas sociālais dienests un tā pakalpojumi kļūtu vēl pieejamāki klientiem, tad Dzirnavu ielā 9, klientu uzgaidāmajā zālē nu ir pieejams dators, lai klienti sev ērtā veidā varētu izdrukāt nepieciešamos dokumentus vai banku kontu pārskatus, kuri paredzēti iesniegšanai sociālās palīdzības (trūcīga vai maznodrošināta statusa, jeb arī pabalstu pieprasīšanai).   Nebaidies jautāt palīdzību darbiniekam, ja ar datoru neproti apieties.   Mēs…

No 1. JŪLIJA KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLO DIENESTU VADA SARMĪTE SEGLIŅA

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” no 1. jūlija vada Sarmīte Segliņa – tā 25. jūnija Domes sēdē lēma Kuldīgas novada Domes deputāti.   S.Segliņai ir otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība iestādes un uzņēmuma vadībā, kā arī Liepājas Universitātē iegūts profesionālais maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības vadībā. Tāpat viņa pilnveidojusi savas zināšanas dažādos kursos un apmācībās.   S. Segliņa pašvaldībā…

KURZEMĒ AUG BĒRNU AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VECĀKU PIEPRASĪJUMS PĒC ATBALSTA UN PAŠVALDĪBU IESPĒJAS TĀ NODROŠINĀŠANAI

Pēdējo 3 gadu laikā audzis gan pašvaldību nodrošināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu apmērs Kurzemē dzīvojošajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb FT un viņu vecākiem, gan arī vecāku pieprasījums pēc pašvaldības atbalsta šo pakalpojumu saņemšanā, liecina Kurzemes plānošanas reģiona apkopotā informācija. 2019.gada beigās gan projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, gan pašu pašvaldību apmaksātus sociālos pakalpojumus kopumā Kurzemē saņēma aptuveni 400 bērni ar…

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBS PĒC ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS BEIGĀM

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbinieki atsāk klientu pieņemšanu klātienē pirmdienās un ceturtdienās, organizējot tās tikai pēc iepriekšēja pieraksta.   Klientus lūdzam stingri ievērot noteiktos laikus un piesardzības pasākumus, kā arī valdības noteiktās fiziskās distancēšanās prasības.   Klientiem saglabājas iespēja dokumentus un sociālās palīdzības vai pakalpojumu pieprasījumus atstāt pasta kastītē Kuldīgā, Dzirnavu ielā 9  vai pagastu pārvaldēs, kā arī…

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS NR.7

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr.7: Visi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ir intelektuāli neattīstīti, dumji un…

LABDARĪBAS ORGANIZĀCIJA “PĒC UGUNSGRĒKA” SNIEDZ ATBALSTU NELAIMĒ

Labdarības fonda “Pēc ugunsgrēka” galvenais darbības virziens ir materiālās un finansiālās palīdzības sniegšana – ugunsgrēkā cietušiem cilvēkiem. Labdarības fonds “Pēc ugunsgrēka” apvieno to cilvēku pūles, kuri nav vienaldzīgi pret grūtā situācijā nokļuvušiem līdzcilvēkiem.   Ziedojumu vākšanā organizācija iesaistās, ja īpašums nav bijis apdrošināts!   Organizācija piedāvā palīdzību ar mantām, drēbēm, ziedojumiem noliktavā Rīgā, Buļļu ielā 45., iepriekš telefoniski sazinoties, bet,…

SOCIĀLAIS DARBS AR GRUPU

Dažādas grupu aktivitātes, ko organizē sociālais dienests, ir viena no sociālā darba metodēm.  Sociālais dienests piedāvā sociālā atbalsta grupas, organizē sociālo prasmju darbnīcas, apmāca vecākus bērnu emocionālajā audzināšanā, kā arī noteiktām klientu grupām palīdz mainīt ierasto negatīvo uzvedības modeli. Šī metode tiek izmantota paralēli klienta individuālajai konsultēšanai. Sociālie darbinieki grupu aktivitātes organizē, lai palīdzētu personām apzināties un risināt kādas sociālās…

AUG SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS IESPĒJAS KURZEMĒ

Pēdējo trīs gadu laikā kurzemniekiem pieejamais sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) klāsts kļuvis plašāks –  ne tikai izveidotas jaunas pakalpojumu sniegšanas vietas, bet arī sociālie dienesti un atsevišķi pakalpojumu sniedzēji ir dažādojuši pakalpojumu klāstu, liecina Kurzemes plānošanas reģiona veiktais deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums.   “Deinstitucionalizācijas process Kurzemē sekmīgi turpinās, ko apliecina arvien plašākas iespējas  saņemt sev…

PAR ASISTENTU ATSKAITI APRĪLĪ

Kuldīgas novada sociālais dienests informē, ka asistenta atskaites par 2020. gada aprīli NAV jāiesniedz! Asistentiem par sniegtajiem pakalpojumiem tiks aprēķināta vidējā alga ņemot vērā iepriekšējos 3 mēnešus.   → Asistents sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas funkcionēšanas ierobežojumiem aktivitātēm ārpus mājas, kad invaliditātes dēļ cilvēks to nevar patstāvīgi. No valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā…

KULDĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA KONSULTATĪVAIS ATBALSTS (ATTĀLINĀTI)

Lai sniegtu psihoemocionālo atbalstu saviem iedzīvotājiem, Kuldīgas novada sociālais dienests radījis iespēju saņemt attālinātās konsultācijas un atbalstu šādām mērķgrupām: 1. vecākiem, kuri audzina bērnus no 0-11 gadu vecumam; 2. pusaudžu vecākiem; 3. atkarīgām un līdzatkarīgām personām; 4. vardarbību piedzīvojušām personām. 📞 Zvani, jo mēs vēlamies Tev palīdzēt!

KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS PIEDĀVĀ ATTĀLINĀTO ATBALSTU VARDARBĪBAS RISKA MAZINĀŠANAI

Liela daļa gadījumu, kad ģimenē notikusi vardarbība, paliek noklusēti. Lielā mērā tas saistīts ar Latvijā izplatīto priekšstatu par vardarbību kā pieļaujamu normu, turklāt nereti cilvēki neatpazīst vardarbību un uzskata to par pieņemamu komunikācijas formu.   Sociālā dienesta sociālā darbiniece Daiga Zemke  uzklausīs Jūsu stāstu, palīdzēs rast atbildes un sniegs noderīgu informāciju. Katru darba dienu no 13.00 līdz 16.00. pa mobilo…

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS NR. 6

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr. 6: Daži garīga rakstura traucējumu veidi ir lipīgi!   Patiesībā, atšķirībā…

SOCIĀLAIS DIENESTS PIEDĀVĀ ATTĀLINĀTAS KONSULTĀCIJAS UN ATBALSTU ATKARĪGĀM UN LĪDZATKARĪGĀM PERSONĀM

Kuldīgas novada sociālais dienests piedāvā attālinātu atbalstu atkarīgām personām un viņu tuviniekiem.  Atkarīgas personas un viņu tuviniekus pa tālruni 27021901 darba dienās no 09.00 līdz 17.00 uzklausīs sociālā darbiniece Leldi Rozevska – 27021901 .      

ATTĀLINĀTĀS KONSULTĀCIJAS UN ATBALSTS VECĀKIEM, KURI AUDZINA BĒRNUS NO 0 LĪDZ 11 GADU VECUMAM

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” ir uzsācis attālinātā atbalsta sniegšanu vecākiem, kuri audzina  bērnus no dzimšanas līdz 11 gadu vecumam. Nodarbību vadītāja Inga Mālniece, kur ir īpaši apmācīta speciāliste, lai sniegtu psihoemocionālo atbalstu vecākiem nodrošinās atbalstošu sarunu pa tālruni 30 minūšu garumā par dažādiem satraucošiem jautājumiem, kas skar būšanu kopā ar bērniem.  

ATTĀLINĀTĀS KONSULTĀCIJAS UN ATBALSTS PUSAUDŽU VECĀKIEM

Jebkura krīze ievieš jaunu kārtību un liek mainīties. Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” ir ieviesis attālinātās konsultācijas PUSAUDŽU VECĀKIEM, kuras no otrdienas līdz piektdienai, laikā no plkst. 12:00 – 16:00 sniegs Gita Remesa (mob. 20514134).

KULDĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA DARBA ORGANIZĀCIJA DARBĀ AR ATKARĪGĀM PERSONĀM UN VIŅU ĢIMEŅU LOCEKĻIEM SAISTĪBĀ AR COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOJUMIEM UN VALSTĪ IZSLUDINĀTO ĀRKĀRTAS STĀVOKLI

Mēdz teikt, ka atkarība ir emociju slimība, un saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežojumiem un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli ārsti, psihologi un citi speciālisti aicina atcerēties par cilvēku psihisko veselību. Šie apstākļi, kādus mēs esam spiesti piedzīvot, no mums neatkarīgu apstākļu dēļ, var ļoti slikti ietekmēt mūsu emocionālo pašsajūtu un emociju pasauli, liekot mums pārdzīvot daudz un dažādas negatīvas emocijas, piemēram,…

ZVANI VAI RAKSTI UN SAŅEM ATBALSTU

Sociālais dienests ir apkopojis Latvijā pieejamos, galvenos uzticības un konsultatīvos tālruņus, kur zvanot, iedzīvotāji var saņemt psihoemocionālo atbalstu, kā arī praktiskus ieteikumus kā rīkoties konkrētā situācijā. → 25661991 BRĪVPRĀTĪGO PALĪDZĪBAS KUSTĪBA #PALIEC MĀJĀS COVID-19 KRĪZES MAZINĀŠANAI PALĪDZĪBAS TĀLRUNIS. Darba laiks: Visu diennakti; Valodas: latviešu, krievu, angļu.   → Ārkārtējās situācijas laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija īpaši aicina bērnus un…

UZTICĪBAS TĀLRUNIS 116111 PALĪDZ KRĪZES SKARTAJĀM ĢIMENĒM

Ārkārtējās situācijas laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija īpaši aicina bērnus un vecākus izmantot Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 piedāvāto bezmaksas psiholoģisko palīdzību, kas ir pieejama visu diennakti. Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi. Lai izvairītos no tās sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm.   “No 12. marta Uzticības…

HIV PACIENTU INFORMĀCIJAI

SVARĪGI: Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārsti informē un lūdz ņemt vērā, ka plānveida ambulatorie pakalpojumi netiks sniegti pacientiem ar elpceļu slimību simptomiem!     Līdzestības kabinets pacientus klātienē nepieņem.     HIV pacienti poliklīnikā pagaidām tiek pieņemti, bet ārsts katru gadījumu izvērtē atsevišķi, vai pacientam obligāti jāierodas (obligāti ir nelīdzestīgiem pacientiem un tie,…

ATKARĪGAJĀM PERSONĀM COVID-19 KRĪZES LAIKĀ PALĪDZĪBU SNIEDZ ATTĀLINĀTI VAI SAZINOTIES AR SPECIĀLISTIEM UN AR NOSŪTĪJUMU

Kuldīgas novada sociālais dienests ir apzinājis atkarību ārstēšanas un rehabilitācijas iestāžu darbību Latvijā, kas saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežojumiem un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, strādā ar zināmām izmaiņām.   Par kopienu un rehabilitācijas centriem – cilvēkus, kuri vēlās atbrīvoties no atkarību sloga, turpina uzņemt, bet ir stingrāki uzņemšanas noteikumi un par katru gadījumi jāinteresējas individuāli (piemēram, Bruknas muiža, Šķēdes centrs…

KULDĪGAS NOVADĀ GROZA SAISTOŠOS NOTEIKUMUS PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM, PAREDZOT PABALSTUS COVID-19 KRĪZĒ CIETUŠAJĀM ĢIMENĒM

Piektdien, 3. aprīlī, notika Kuldīgas novada Domes ārkārtas sēde, kurā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un 20. martā pieņemtajiem  grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā izdarīja grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem, paredzot pabalstus Covid-19 krīzē cietušajām ģimenēm, to apmērus un saņemšanas nosacījumus.   Pabalstu krīzes situācijā piešķirs ģimenēm (personām), kuras valstī noteiktās, vīrusa Covid-19 izraisītās…

PIEGĀDĀS SILTAS PUSDIENAS BĒRNIEM NO TRŪCĪGĀM, MAZNODROŠINĀTĀM, DAUDZBĒRNU UN KRĪZES SITUĀCIJĀ NONĀKUŠĀM ĢIMENĒM

No 6. aprīļa Kuldīgas novada pašvaldība nodrošinās siltu pusdienu piegādi Kuldīgas novadā deklarētajiem 1.-12. klašu skolēniem un pirmsskolas obligātās sagatavošanas programmas audzēkņiem no daudzbērnu, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kā arī ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā – tā 3. aprīļa ārkārtas Domes sēdē lēma Kuldīgas novada Domes deputāti.Šāds lēmums pieņemts, lai atbalstītu ģimenes ārkārtas situācijas laikā. Pusdienas piegādās ārkārtas situācijas laikā,…

NORĀDES ASISTENTIEM PAR MARTA ATSKAITI

Lai sniegtu atbalstu asistenta pakalpojuma saņēmējiem un pakalpojuma sniedzējiem (asistentiem) asistenta pakalpojuma saņemšanai laikā, kamēr visā Latvijas valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija COVID-19 epidēmijas izplatības ierobežošanai, Labklājības ministrija (turpmāk – Ministrija) ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.…

KĀ TIEK ORGANIZĒTA EIROPAS ATBALSTA FONDA PĀRTIKAS UN HIGIĒNAS PAKU IZDALE PAGASTOS UN PILSĒTĀ

Sakarā ar to, ka Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” savu darbību pilda saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumiem, tad tas skar arī  Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām sniegtās palīdzības saņemšanu.   2020. gada 17. martā valdības sēdē tika pieņemts likumprojekts “Grozījums “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā””, kas paredz,…

SOCIĀLAIS DIENESTS STRĀDĀ ATTĀLINĀTI, PALĪDZOT RISINĀT SITUĀCIJAS

Kuldīgas novada sociālais dienests, tāpat kā vairums valsts un pašvaldības iestāžu, saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežojumiem un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, strādā attālināti. Tas nozīmē, ka sociālā dienesta darbinieki un sociālā darba speciālisti ir pieejami saziņai telefoniski, izmantojot e-pastus un citus populāras elektroniskās saziņas veidus, par to vienojoties ar klientu.   Laikā, kad sociālā darba speciālistu apsekošanas ir ierobežotas, aicinām…

#paliecmājās BRĪVPRĀTĪGO PALĪDZĪBAS KUSTĪBA

Brīvprātīgo palīdzības kustības mērķis ir savest kopā brīvprātīgos ar cilvēkiem, kam palīdzība nepieciešama ir visvairāk – senioriem un citiem cilvēkiem pašizolācijā, kuriem noderētu kāds, kas aiziet uz veikalu vai aptieku. Visi brīvprātīgie un cilvēki, kuriem palīdzība ir nepieciešama, reģistrējas brīvprātīgo palīdzības kustības platformā, līdz ar to saziņa ar starp cilvēkiem ir droša!   #paliecmājās   COVID-19 ierobežojumi var skart visus…

PAZIŅOJUMS PAR SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBU SAISTĪBĀ AR COVID-19 PREVENCIJU

Informācija uz 19.03.2020. Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” paziņojums   Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” savu darbību pilda saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumiem. Galvenokārt tas attiecas uz pienākumu valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.   KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS APMEKLĒTĀJUS KLĀTIENĒ…

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VĒSTNIECE SAŅEM SERTIFIKĀTU

Vakar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā tika pasniegti sertifikāti sociālās uzņēmējdarbības vēstniekiem, kuru starpā ir arī Kuldīgas sociālā dienesta speciāliste Sarmīte Segliņa.   Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki ir aktīvi un radoši dažādu jomu profesionāļi, kuri Latvijas pilsētu un novadu iedzīvotājiem palīdz labāk iepazīt un izprast sociālās uzņēmējdarbības iespējas un nianses. Kā pastāstīja Sarmīte Segliņa, kura ir Kuldīgas un Talsu reģiona vēstniece, tad…

SKRUNDĀ PĀRRUNĀ ATBALSTA SNIEGŠANU PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM PĀREJAI UZ DZĪVI ĀRPUS INSTITŪCIJAS

26. februārī uz tikšanos Skrundā pulcējās projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kuldīgas, Saldus un Skrundas novadu un Liepājas pilsētas pašvaldības, lai pārrunātu sociālo mentoru piesaisti un atbalsta sniegšanas kārtību personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuras pāries no institūcijas uz dzīvi sabiedrībā šo pašvaldību veidotajos grupu dzīvokļos.   Tikšanās laikā tika pārrunāta atbalsta sistēmas nodrošināšana tām 35 personām ar GRT,…

APMĀCĪBU PROGRAMMA PUSAUDŽU VECĀKIEM “CEĻVEDIS AUDZINOT PUSAUDZI”

„Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (CAP)   Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā…

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr.4: Viņi ir pilnīgi nederīgi darbam! Patiesībā cilvēkiem ar dažādām GRT izpausmēm…

VENTSPILĪ PĀRRUNĀ PROJEKTA “KURZEME VISIEM” AKTUALITĀTES

Šī gada 22.janvārī uz tikšanos Ventspilī pulcējās Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” partneri – pašvaldību, valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” un bērnu sociālās aprūpes centra “Selga” pārstāvji, lai pārrunātu projektā paveikto un darāmo, kā arī iepazītos ar Ventspils pilsētas pieredzi sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Tikšanās laikā arī projekta partneri dalījās līdzšinējā pieredzē par infrastruktūras izveides gaitu atbilstoši Kurzemes plānošanas…

UZSĀK KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA IEVIEŠANAS PROGRESA IZVĒRTĒŠANU

2020.gada 15.janvārī uz tikšanos Kuldīgā pulcējās Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupa. Tās dalībnieki – KPR Administrācijas, Kurzemes pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji (NVO) – pārrunāja projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paveiktās un plānotās aktivitātes, kā arī pieņēma lēmumu par KPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtēšanu.   Tikšanās sākumā projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga kalniņa iepazīstināja ar projektā līdz…

“DZĪVĪBAS KOKS” – PROGRAMMA, KAS SALIEK VISU PA “PLAUKTIŅIEM”

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” izsludina pieteikšanos 2020.gada psihosociālās rehabilitācijas programmai „Spēka Avots”, kas domāta cilvēkiem, kurus skāris vēzis. Programmā var pieteikties gan pacients, kas gājis cauri visam procesam, kas sākas ar diagnozi un ārstēšanu, gan tuvinieks, kurš grib labāk saprast- kā palīdzēt sev tuvajam cilvēkam.   Psihosociālās rehabilitācijas 6 dienu programmā liela uzmanība tiek pievērsta psiholoģiskām konsultācijām un…

IESPĒJA PUSAUDŽU VECĀKIEM – DOMUBIEDRU GRUPA

    Vecāki, kuri audzina pusaudžu vecuma bērnus, tiek laipni aicināti izmantot iespēju būt kopā vienā atbalstošā domubiedru grupā, kurā saņemsiet atbildes uz sev svarīgiem un aktuāliem jautājumiem par sava pusaudža audzināšanu. Informatīvā plakāta DRUKAS versija ŠEIT → Vecāku atbalsta grupa

ČIGĀNAM NAV SVARĪGI, VAI VIŅU SAUC PAR ČIGĀNU VAI ROMU

2019. gadā Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) un pētījumu centrs SKDS veica aptauju, lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju viedokli par etniskajām attiecībām Latvijā. Aptaujas dati liecina, ka vislielāko distanci Latvijas iedzīvotāji ietur ar čigāniem jeb romiem: 33% iedzīvotāju negribētu strādāt kopā ar romiem, 47% negribētu romus savā ģimenē, bet 36% nevēlētos dzīvot romiem kaimiņos. Apmēram 40% atzīst, ka viņiem ar romiem ir…

IESPĒJA SAŅEMT KOMPENSĀCIJU PAR DŪMU DETEKTORA IEGĀDI UN UZSTĀDĪŠANU

No 2020. gada 1. janvāra stājas spēkā likums, kas nosaka, ka katrā mājoklī nepieciešams izvietot dūmu detektoru. Kuldīgas novada pašvaldība sniegs iespēju maznodrošinātām un trūcīgām personām, kā arī daudzbērnu ģimenēm iegādāties detektoru un saņemt kompensāciju par šo pirkumu.   Pašvaldības finansiālais atbalsts būs ne vairāk kā 10 EUR. To piešķirs tikai viena detektora iegādei un uzstādīšanai vienā dzīvesvietā. Šī kompensācija…

AICINA DARBĀ SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTU

  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” AICINA DARBĀ SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTU Prasības pretendentam: vai 2. līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā ar kvalifikāciju sociālās palīdzības organizators vai sociālais darbinieks. Par pretendentiem tiks uzskatīti arī augstākās izglītības programmas “sociālais darbinieks” studenti, tomēr iegūta sociālā darbinieka vai sociālās palīdzības organizatora kvalifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību. Labas komunikācijas prasmes, empātija. Izpratne par Sociālo…

KULDĪGĀ DARBU SĀK AA GRUPA

No 2019. gada 3. decembra Kuldīgā savu darbību sāk jauna Anonīmo Alkoholiķu grupa, jeb AA. Anonīmie Alkoholiķi ir vīriešu un sieviešu sadraudzība, kurā viņi dalās savā pieredzē, spēkā un cerībās, lai atrisinātu savu kopējo problēmu un palīdzētu citiem atveseļoties no alkoholisma.     Vienīgā prasība piederībai ir vēlēšanās atmest dzeršanu. AA nav ne iestāšanās, ne dalības maksas. Biedri paši sevi…

KULDĪGĀ HIV TESTU VARI VEIKT BEZ MAKSAS UN ANONĪMI

No 22. līdz 29. novembrim 18 HIV profilakses punkti visā Latvijā, tajā skaitā arī Kuldīgas, pievienojas Eiropas iniciatīvai un piedalās Eiropas testēšanas nedēļā, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju izpratni par HIV un hepatītu testu veikšanas nepieciešamību un savlaicīgas infekcijas atklāšanas nozīmi.   Jau septīto gadu pēc kārtas, novembra pēdējā nedēļā visā Eiropā tiek atzīmēta Eiropas testēšanas nedēļa. Ar saukli “Testē. Ārstē.…

“PEP” MAMMAS ATBALSTS ĢIMENEI

  Bērniņa piedzimšana parasti ir gaidīts un priecīgs notikums, tomēr neizbēgami tam līdzi nāk arī sava deva grūtību, kas var aizēnot prieku.   – Satraukums, vai manam bērniņam viss ir labi, vai es esmu labs vecāks? – Bailes, vai pareizi viņu aprūpēju un audzinu? – Vilšanās, ka izsapņotais skaistais laiks ar mazo bērniņu reizēm var izrādīties tik ļoti grūts, neziņa,…

AICINĀM PERSONAS AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM IZMANTOT PROJEKTĀ “KURZEME VISIEM” PIEEJAMO ATBALSTU

Aicinām Kurzemē dzīvojošās personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) pieteikties projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejamajiem bezmaksas sociālajiem pakalpojumiem. Atgādinām, ka projekta apmaksāti pakalpojumi ir pieejami, ja ir veikta personas individuālo vajadzību izvērtēšana, saņemts izstrādātais atbalsta plāns un persona ir uzrakstījusi iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu savas dzīvesvietas sociālajā dienestā.   Lai veicinātu personu ar GRT patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, projekta “Kurzeme visiem”…

KULDĪGĀ SĀK ĪSTENOT PROJEKTU INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDEI CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Izprotot deinstitucionalizācijas nozīmi Latvijā un nepieciešamību veidot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, Kuldīgas novada pašvaldība 2016. gadā kā sadarbības partneris iesaistījās Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Kurzeme visiem”. Piedalīšanās projekta pasākumu īstenošanā, t.sk. Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādē, izgaismoja piemērotas infrastruktūras pieejamības problēmu Kuldīgas novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.   Oktobrī Kuldīgas novada pašvaldība…

AICINĀM POTENCIĀLOS AIZBILDŅUS, ADOPTĒTĀJUS UN AUDŽUĢIMENES UZ PIRMO SARUNUVAKARU “IZAUGT ĢIMENĒ” KULDĪGĀ

Šī gada 12.decembrī plkst. 17.15 gaidīsim potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes, kā arī citus interesentus uz pirmo sarunu vakaru “Izaugt ģimenē”, kas notiks “Sociālā atbalsta-resursu centrā”, Liepājas ielā 37, Kuldīga.   Pasākumā ikvienam būs iespēja kopā ar grupas vadītāju uzzināt vairāk par bērna uzņemšanu ģimenē, kā arī  tikties un iepazīt esošas audžuģimenes pieredzi.   Izglītojošos pasākumus “Izaugt ģimenē” organizē Sociālo…

IZMAIŅAS SOCIĀLO DARBINIEKU DARBA LAIKĀ LAIDU UN TURLAVAS PAGASTĀ

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” informē, ka ir izmaiņas sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikos Turlavas un Laidu pagastos. Turpmāk klientu pieņemšanas dienas abos pagastos tiks organizētas vienu reizi nedēļā. Laidos un Sermītē tās būs pirmdienas, bet Turlavā – ceturtdienās. Klientus, saskaņā ar iepriekšējo pierakstu, gaidīs gan sociālās palīdzības organizatore Daiga Korpfa, gan sociālā darbiniece Dina Šimpermane.   Sociālās palīdzības…

VAI TEV IR DAUDZ NESKAIDRI JAUTĀJUMI PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU? PIESAKIES UZ INFO TIKŠANOS!

  Šogad sociālajā dienestā tika ieviesta vēl nebijusi, individuāla pieeja klientu informēšanā par sociālās palīdzības jautājumiem, jo nav noslēpums, ka sabiedrībā valda dažādi mīti un pieņēmumi par sociālās palīdzības sniegšanas mērķiem, kas var saņemt palīdzību, kā izvērtē atbilstību trūcīgam vai maznodrošinātajam statusam. Tāpat, sociālie darbinieki ikdienā novēro, ka iedzīvotājiem nav pilnīgas izpratnes kā atšķiras valsts nodrošinātā sociālā palīdzība, kuru koordinē…

PASĀKUMOS “IZAUGT ĢIMENĒ” KURZEMĒ IZGLĪTO POTENCIĀLOS AIZBILDŅUS, ADOPTĒTĀJUS UN AUDŽUĢIMENES

Lai atbalstītu un motivētu potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros visās Kurzemes pašvaldībās tiks rīkoti vismaz divi izglītojoši pasākumi – sarunu rīti un vakari “Izaugt ģimenē”.  Uz pasākumu tiks gaidīts ikviens interesents, kurš vēlas kļūt par aizbildni, adoptētāju, audžuģimeni, vai viesģimeni, vai interesē jautājumi par bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes.   Pasākumos ikvienam būs iespēja uzzināt…

ĒDOLĒ ATSĀKSIES ATBALSTA GRUPAS JAUNAJIEM VECĀKIEM – “SARGEŅĢELIS”

Pēc neilgas pauzītes, Ēdoles pagastā atsāksies jauno vecāku atbalsta grupa “Sargeņģelis”, kura programmu un  nodarbību saturu ir izstrādājis centrs “Dardedze”. Nodarbībās vecāki darbojas kopā ar saviem bērniem un paralēli tiek pārrunātas dažādas aktuālas tēmas – par bērna attīstību konkrētā vecumposmā, par aprūpi, kā veicināt drošu piesaisti, par barošanu, zobu nākšanu, kā nomierināt mazuli, par midzināšanas paņēmieniem, bērna drošību, podiņmācību, higiēnu…

KLĀT IR RUDENS UN SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ ATSĀKAS PAŠPALĪDZĪBAS GRUPAS SIEVIETĒM

Kā ierasts, ar rudens iestāšanos, Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”  uzsāk pašpalīdzības grupas sievietēm.  Grupu norises laiks un vieta ir nemainīga – katru trešdienu, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, 2. stāva zālē.   Pirmā pašpalīdzības grupas tikšanās notiks 2. oktobrī plkst. 16:00, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, sociālā dienesta 2. stāva zālē.    Tikšanās pašpalīdzības grupā  tiek organizētas vienu reizi nedēļā. Tās dod…

KULDĪGAS DIENAS CENTRĀ ATSĀKAS PROJEKTA “KURZEME VISIEM” GRUPU NODARBĪBAS

Pēc neilga pārtraukuma šodien atkal atsākās grupu nodarbības Kuldīgas sociālā dienesta Dienas centrā, kuras tiek organizētas projekta “Kurzeme visiem” deinstitucionalizācijas procesa ietvaros. Grupas nodarbības no 26. septembra līdz gada nogalei, kopumā 10 nodarbības, vadīs sociālās darbinieces Inese Jaunzeme un Vineta Brūdere-Sedliņa. Grupu nodarbības cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem aizsākās 2018. gadā un kopumā no pirmās nodarbības dienas notikušas jau 20…

MĒRSRAGĀ PĀRRUNĀ PROJEKTA “KURZEME VISIEM” AKTUALITĀTES

Šī gada 17.septembrī uz tikšanos Mērsragā pulcējās projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda un partneri, lai pārrunātu projekta ieviešanas aktualitātes, dalītos pieredzē un labajā praksē dokumentu noformēšanā.   Sanāksmi atklāja projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa, kura informēja par projekta aktualitātēm, paveikto vasaras periodā, kā arī  turpmāk plānoto. Projekta ietvaros nepieciešamo atbalstu un sociālos pakalpojumus turpināja saņemt projekta mērķa grupas –…

APMĀCĪBU PROGRAMMA PUSAUDŽU VECĀKIEM

Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar…

KOPIENAS DĀRZA AKTĪVISTI ATPŪŠAS UN VĀRA DĀRZEŅU ZUPU

Gudenieku pagastā jau visu šo gadu norisinās sociāls projekts “Kopienas dārzs”, kurā aktīvi darbojas čaklie dārza kopēji ar savām vadītājām, sociālajām darbiniecēm Ievu Bērendi un Ligitu Bergmani.  Darbi Gudeniekos nerimst ne mirkli! Visu vasaru dalībnieki čakli ir kopuši savas pavasarī veidotās dobes, pārsējuši nesadīgušās bietes, ravējuši un lolojuši, gatavojuši gardu ogu dzērienu, vārījuši Vīru zapti un cepuši raušus.   Tomēr,…

IZMAIŅAS SOCIĀLO DARBINIEKU DARBĀ KURMĀLES PAGASTĀ

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” informē, ka Kurmāles pagastā no 2019. gada septembra tiek mainīta kārtība, kādā sociālā darba speciālisti pieņem apmeklētājus un turpmāk sniedz sociālo atbalstu iedzīvotājiem.   Turpmāk, ja Priedaines un Vilgāles iedzīvotājiem vajadzēs risināt jautājumus, kas saistīti ar trūcīgā/maznodrošinātā statusa iegūšanu vai materiālo atbalstu (pabalsti), pieņems sociālā darbiniece Gunta Alkšņuzara. Savukārt, ja iedzīvotājiem būs nepieciešami sociālie…

SOCIĀLO INOVĀCIJU HAKATONS ŠOGAD AICINA UZ KULDĪGU

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Daugavpils jauniešu biedrību “D-Juno”, Kurzemes NVO centru un Vācijas  Ārlietu ministrijas atbalstu organizē nu jau otro Sociālo inovāciju hakatonu, kas šoreiz notiks Kuldīgā. Tas būs 48 h garš ideju maratons, kurā profesionālu mentoru – ekspertu vadībā komandām būs iespēja radīt jaunus, dzīvotspējīgus, uz modernajām tehnoloģijām balstītus sociālā biznesa projektus, ko pasākuma noslēgumā vērtēs investori…

CĒSĪS NORISINĀJUSIES VASARAS AKADĒMIJA, KURĀ PIEDALĪJĀS SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VĒSTNIECE NO KULDĪGAS

  Pagājušajā nedēļā aizvadīta Sociālās uzņēmējdarbības vasaras akadēmija Cēsīs, Ruckas muižā, kuras laikā tika iedvesmoti jauniem darbiem  sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki un arī asociācijas biedri. Dalību vasaras akadēmijā ņēma arī Kuldīgas novada sociālā dienesta speciāliste Sarmīte Segliņa, kura papildus savam ikdienas darbam aktīvi darbojas kā sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Kurzemes reģionā. S. Segliņa dalījās iespaidos par vasaras akadēmijā redzēto un dzirdēto:  …

ATBALSTS ĢIMENĒM SAGAIDOT JAUNO MĀCĪBU GADU

Tuvojoties jaunajam skolas gadam, ģimenes Kuldīgas novadā var pretendēt uz finansiālu un materiālu atbalstu, kuru paredz Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2015/21 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”. Pabalsts paredzēts obligātās izglītības, vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu audzēkņiem, un tos var saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes.   Pabalsta apmērs mācību līdzekļu iegādei ir EUR 36.00 vienam skolēnam. Tiesības…

SOCIĀLAIS DIENESTS AICINA UZ TIKŠANOS SENIORU APGĀDNIEKUS UN TUVINIEKUS

Vecu cilvēku aprūpe — ne vienmēr tik viegla, kā gribētos! Lai gan vecāki ir paši tuvākie un mīļākie cilvēki, kuru labā jau neko negribētos žēlot, tomēr vecu cilvēku aprūpe prasa daudz spēka — gan fiziski, gan emocionāli. Vecumā cilvēki mēdz piedzīvot dažādas pārmaiņas. Viņu ķermenis var vairs neklausīt, viņu prāts var nebūt tik skaidrs. Viņu emocijas var nebūt tik pozitīvas,…

APSTIPRINĀTI GROZĪJUMI KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNĀ

2019. gada 16.jūlijā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi grozījumus “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā 2017.–2020.gadam”, kas izstrādāts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Grozījumi bija nepieciešami, lai pašvaldības varētu saskaņot tajās dzīvojošo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) vajadzības ar pašvaldību iespējām un turpinātu iesāktos darbus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai.…

KOPIENAS DĀRZĀ GUDENIEKOS TOP KRĀJUMI ZIEMAI

12. jūlijā Kuldīgas novada Gudenieku pagastā noritēja kārtējā “Kopienas dārzs” nodarbība. Visi dalībnieki čakli pastrādāja. Nodarbība sākās ar dārza ravēšanu un ogu lasīšanu, arī zirņu novākšanu. Pēc tam visi devās uz virtuvīti pagasta kultūras namā, kur tika cepta apgrieztā ogu kūku, gatavots ogu dzēriens ziemai, kā arī visiem bija tas gods nodegustēt vienas no “Kopienas dārzs” vadītājas Ligitas Bergmanes pagājušajā…

VIESLEKCIJA VECĀKIEM „BĒRNA VADĪTA ĒŠANA”

Bērna vadīta ēšana ir metode, kas sagrauj mītu, ka vienīgais veids, kā sākt mazuļa iepazīšanos ar pieaugušo ēdienu, ir biezenīši un ēdināšana ar karotīti.   Tiekamies ar sertificētu dūlu, zīdīšanas konsultanti Ilzi Kuduliņu 11.07. plkst.10.30 – 12.00   Kuldīgas sociālajā dienestā, Dzirnavu iela 9, 2. stāva zālē Piesakies pa tālruni 28325904 pie Ingas Mālnieces   Dalības maksa 12.00 Eur  …

KONSULTĀCIJĀS KURZEMĒ IEDROŠINA POTENCIĀLOS AIZBILDŅUS, ADOPTĒTĀJUS UN AUDŽUĢIMENES

“Kas nepieciešams un kā pēc iespējas ātrāk palīdzēt bērnam labi un komfortabli iejusties ģimenes vidē ?” – ar šādu jautājumu pie speciālistiem bezmaksas konsultācijās 7 Kurzemes pašvaldībās vērsušies potenciālie aizbildņi, adoptētāji un audžuģimenes. Lai veicinātu bērnu skaita samazināšanos institūcijās un to nonākšanu ģimenēs, iespēja saņemt apmaksātas psihologa, jurista un sociālā darbinieka konsultācijas tika nodrošināta Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme…

PAPLAŠINOT PAKALPOJUMU KLĀSTU, AICINĀM PIETEIKTIES PĒDU APRŪPES SPECIĀLISTU

Aicinām pakalpojumu sniedzējus sadarboties ar Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” pēdu aprūpes pakalpojuma nodrošināšanā personām, kuras noteiktas diagnozes, funkcionālo traucējumu vai sociālo apstākļu dēļ nespēj pašas saviem spēkiem veikt pēdu aprūpi. *** Ar pakalpojuma specifikāciju varat iepazīties šeit⇒ pedu aprupe_tehniska specifikacija. Piedāvājumu aicinām iesniegt līdz 15.07.2019.,izmantojot šādu pakalpojuma piedāvājuma formu⇒ piedavajuma veidlapa_pedu aprupes pakalpojumam. *** Piedāvājumi iesniedzami personīgi vai ar…

AICINĀM DARBĀ SOCIĀLO DARBINIEKU

  Prasības pretendentam: • 2. līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā ar kvalifikāciju sociālais darbinieks. • Labas komunikācijas prasmes, empātija. • Izpratne par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem Latvijā; • Izpratne par ģimeņu, personu, dažādu sociālo grupu sociālajām vajadzībām. • Prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas. • Izpratne par resursu veidošanu un piesaisti sociālo…