RUDBĀRŽOS BIEDRĪBA “MINI SD” RĪKOS LIELDIENU SAGAIDĪŠANAI VELTĪTU PASĀKUMU

 

 

Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu.  “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Arī 2022. gadā tiks rīkoti sociālie projekti ar aktivitātēm, lai veicinātu vietējās kopienas labklājību un sociālo integrāciju.

 

Šī gada 25. martā plkst. 15:00, “Pagasta padome”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, notiks “Mini SD” rīkotais projekta papildpasākums “Lieldienu gaidās”.