Iesniegumu veidlapas

Klientu ērtībai Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” piedāvā izmantot attālinātā, jeb E-IESNIEGUMU veidlapas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanai, pašvaldības sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu  pieprasīšanai un no 2021. gada janvāra pieejama e-iesniegumu veidlapa sociālās rehabilitācijas (psihologs vai krīzes centrs) bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām saņemšanai. Šo iespēju var izmantot gadījumos, kad personas personīgā ierašanās sociālajā dienestā ir apgrūtināta vai pat neiespējama.

 

IESNIEGUMI SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PIEPRASĪŠANAI

 

Informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību (iepazīties un parakstīties) INFO PAR DA 

 

Atļauja par materiālā stāvokļa izvērtēšanu (parakstīties visām mājsaimniecībā dzīvojošajām pilngadīgajām personām) → ATĻAUJA_MATERIĀLĀS_SITUĀCIJAS_IZVĒRTĒŠANAI 

 

Iesniegums trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusamtrūcīgs_maznodrošināts statuss

 

PIELIKUMS iesniegumam – apliecinājums par ienākumiem → Apliecinajums_ienakumi

 

Iesniegums dzīvokļa pabalstam (kurināmā iegādei vai centrālās apkures izdevumiem)kurināmā_centrālās apkures iesniegums

 

Iesniegums mācību līdzekļu iegādeimacibu-lidzeklu-iegadei

 

Iesniegums brīvpusdienām izglītības iestādēbrivpusdienas-izglitibas-iestade

 

Iesnieguma veidlapa citiem sociālajiem pabalstiem vai sociālajiem pakalpojumiemiesniegums_citiem-pabalstiem-vai-pakalpojumiem

 

Iesnieguma veidlapa par dūmu detektora izdevumu kompensācijuDumu_detektori

 

 

IESNIEGUMI SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMU PIEPRASĪŠANAI

 

Iesnieguma veidlapa pakalpojumam “Sociālā aprūpe mājās” → IESNIEGUMS_pakalpojumam_sociālā aprūpe mājās

 

Iesnieguma veidlapa saziņas sistēmas pakalpojuma nodrošināšanai mājās “Drošības poga” → IESNIEGUMS_saziņas sistēmas pakalpojumam

 

Iesnieguma veidlapa pakalpojumam “Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā (t.s. pansionāts) → IESNIEGUMS_ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumam institūcijā_SAC 

 

Iesnieguma veidlapa senioru Dienas centra pakalpojumam → IESNIEGUMS_senioru dienas aprūpes centra pakalpojumam

 

 

IESNIEGUMS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMAM BĒRNAM, KURŠ CIETIS NO PRETTIESISKĀM DARBĪBĀM

 

Iesnieguma veidlapa sociālās rehabilitācijas (psihologs/krīzes centrs) pakalpojumam bērnamIESNIEGUMS_soc_rehabilitāciju_bērnam_vardarbibas_gadijuma