Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Klientu ērtībai Sociālais dienests piedāvā izmantot attālinātā, jeb E-IESNIEGUMU veidlapas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa pieprasīšanai, pašvaldības sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas (psihologs vai krīzes centrs) bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām saņemšanai. Šo iespēju var izmantot gadījumos, kad personas personīgā ierašanās sociālajā dienestā nav neiespējama.

 Informācija par  datu apstrādi

 

DOKUMENTI TRŪCĪGA VAI MAZNODROŠINĀTA STATUSA IEGŪŠANAI

 Iesniegums trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, GMI un mājokļa pabalstam, kā arī materiālās situācijas izvērtēšanai IESNIEGUMS

 

 PIELIKUMS iesniegumam – apliecinājums par ienākumiem APLIECINĀJUMS 

PABALSTU PIEPRASĪŠANAI

  Iesnieguma veidlapa (brīvā formā) IESNIEGUMS

 

 Iesnieguma veidlapa apbedīšanas pabalsta pieprasīšanai IESNIEGUMS

 

 Iesnieguma veidlapa politiski repretētas personas pabalsta pieprasīšanai IESNIEGUMS

 

 Iesniegums  kurināmā iegādei vai centrālās apkures izdevumiem IESNIEGUMS

 

 Iesnieguma veidlapa par dūmu detektora izdevumu kompensāciju IESNIEGUMS

 

 Iesniegums pusdienu apmaksai izglītības iestādē un bērnudārzā IESNIEGUMS

 

 Iesniegums mācību līdzekļu iegādei IESNIEGUMS

SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEPRASĪŠANAI

 Iesnieguma veidlapa (brīvā formā) IESNIEGUMS

 

 Sociālā aprūpe mājās IESNIEGUMS

 

 Saziņas sistēmas pakalpojums “Drošības poga” IESNIEGUMS

 

 Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā (t.s. pansionāts) IESNIEGUMS

 

 Senioru Dienas centra pakalpojums IESNIEGUMS

 

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām (vardarbības) IESNIEGUMS 

 

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušajam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām (vardarbības) IESNIEGUMS I  IESNIEGUMS

 

 Krīzes dzīvokļa pakalpojums IESNIEGUMS 

 

 Iesniegums vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanai IESNIEGUMS 

 

 Ģimenes asistenta pakalpojums IESNIEGUMS

 

 Iesniegums asistenta pakalpojumam pieaugušajam IESNIEGUMS

 

 Speciālista pakalpojums IESNIEGUMS 

 

 Atbalsta un izglītojošas nodarbības vecākiem IESNIEGUMS