Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Sociālā rehabilitācija institūcijā no prettiesiskām darbībām cietušam bērnam

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā (krīzes centrā) no prettiesiskām darbībām cietušam bērnam tiek sniegts, lai no prettiesiskām darbībām cietis bērns atjaunotu sociālās funkcionēšanas spējas un integrētos sabiedrībā.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtība:

Pakalpojumu piešķir bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, emocionālas, fiziskas vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris.

Pakalpojums ietver sociālās rehabilitācijas kursu institūcijā līdz 30 dienām vai kompleksu rehabilitācijas kursu līdz 60 dienām.  

 

 

Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek piešķirts gadījumos, kad pakalpojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem nenodrošina valsts.

 

Informācija par pakalpojuma saņemšanu ŠEIT