Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

KABILES PAGASTS

Klientu pieņemšana notiek „Spārītes”, Kabile

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Aivija Blinde (Pr., O., P.)

Tel. 29404212; aivija.blinde@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Dina Šimpermane (T.)

Tel. 28368352; dina.simpermane@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Iveta Gaspare (C.)

Tel. 27864780; iveta.gaspare@kuldigasnovads.lv