Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

ĒDOLES PAGASTS

Klientu pieņemšana: Dārza iela 6, Ēdole

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Jankovska (Pr.)

Tel. 22013423; laila.jankovska@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem Eva Bērziņa (O., C., P.)

Tel. 29335412; eva.berzina@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Līna Speciusa – Andersone (T.)

Tel. 20293013; lna.speciusa@kuldigasnovads.lv