Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

ĒDOLES PAGASTS

Klientu pieņemšana notiek Dārza iela 6, Ēdole

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Ligita Bergmane (Pr., O., P.)

Tel. 22013423; ligita.bergmane@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Maira Baumane (T.)

Tel. 27807982; maira.baumane@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Jolanta Dombrovska (C.)

Tel. 27885233; jolanta.dombrovska@kuldiga.lv