Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Klientu pieņemšana notiek „Vīgneri”, Renda, Rendas pagasts

 

 

 

 

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Dina Šimpermane (Pr., O., P.)

Tel. 28368352; dina.simpermane@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Gita Remesa (T.)

Tel. 27864780; gita.remesa@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Aivija Blinde (C.)

Tel. 29404212; aivija.blinde@kuldiga.lv