Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

RENDAS PAGASTS

Klientu pieņemšana notiek „Illītes”, Renda

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Dina Šimpermane (Pr., O., P.)

Tel. 28368352; dina.simpermane@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Iveta Gaspare (T.)

Tel. 27864780; iveta.gaspare@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Aivija Blinde (C.)

Tel. 29404212; aivija.blinde@kuldigasnovads.lv