Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Krīzes dzīvokļa pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

Krīzes dzīvokļa pakalpojums tiek sniegts vardarbībā cietušām pilngadīgām personām augsta vardarbības riska novēršanai, kad cilvēka dzīvība un veselība ir apdraudēta, un to apliecina sociālā dienesta vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja speciālista veikts novērtējums.

Pakalpojumu piešķir

Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai speciālista veiktu veselībai un dzīvībai bīstamo faktoru novērtējumu, kas norāda uz augstu vardarbības risku un novērtējumā konstatēts vismaz viens augsts risks.

Pakalpojums ietver

izmitināšanu droša patvēruma veidā līdz 30 dienām, ar iespēju pagarināt pakalpojuma saņemšanas laiku līdz 180 dienām;

  • izmitināšanu kopā ar saviem nepilngadīgajiem bērniem un citām personām, ar kurām pirms pakalpojuma saņemšanas bijusi kopdzīve nedalītā mājsaimniecībā.

     

    Pakalpojuma sniegšanas laikā, ja nepieciešams, krīzes dzīvokļa pakalpojuma saņēmējam ir tiesības saņemt:

    • šo saistošo noteikumu 3.2. apakšnodaļā noteikto speciālista pakalpojumu;
    • atbalstu no pakalpojuma saņēmēja brīvi izvēlētas personas, kurai tā uzticas, ar ikdienas dzīves jautājumiem saistītu problēmu risināšanā – ne vairāk par 50 stundām, ja pakalpojuma saņēmējs nesaņem psihologa, jurista speciālistu pakalpojumus.

Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.