Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Sociālo pakalpojumu centrs “Tilts”

 

Liepājas iela 14, Kuldīga, Kuldīgas novads

Sociālo pakalpojumu centra “Tilts” speciālisti

LĪGA KURŠINSKA
Sociālo pakalpojumu centra “Tilts” vadītāja

Tel. 26226595
liga.kursinska@kuldigasnovads.lv

Ineta Engele

Ineta Enģele

Sociālā darbiniece darbā ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem,
tajā skaitā, deinstitucionalizācijas (DI) pakalpojumi
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Liepājas iela 14, Kuldīga un Kuldīgas novads

Tel. 27020733
ineta.engele@kuldigasnovads.lv

Ilona Balode

Sociālā rehabilitētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Liepājas iela 14, Kuldīga

Evita Vīgante

Sociālā rehabilitētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Liepājas iela 14, Kuldīga

Vita Treilone

Aprūpētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Liepājas iela 14, Kuldīga

Gunta Kreicberga

Aprūpētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Liepājas iela 14, Kuldīga

Aija Silarāja

Dežurants
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Liepājas iela 14, Kuldīga