Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Projekta numurs: 9.2.2.3/22/A/011

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Kuldīgas novadā

 

Projekta īstenotājs: biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra”

 

Projekta mērķis: nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 27 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, lai pilnveidotu bērnu sociālās prasmes un funkcionālās spējas un uzlabotu viņu vecāku, aizbildņu vai audžuvecāku prasmes bērnu aprūpē un audzināšanā.

 

Projekta īstenošanas laiks: 2022. gada novembris – 2023. gada oktobris