Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Mentora pakalpojums

 

Mentora pakalpojums nodrošina atbalstu personai, kura sava dzīvesveida, nepietiekamu sociālo prasmju vai tuvinieku atbalsta trūkuma dēļ nespēj nodrošināt sociālo funkcionēšanu sabiedrībā.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtība:

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegums. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai. Pakalpojums ietver mentora pakalpojumus līdz 24 stundām mēnesī.