Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Drošības pogas pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

Drošības pogas pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu attālinātu personas diennakts uzraudzību, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ var nonākt bezpalīdzīgā stāvoklī, izmantojot speciālu aprīkojumu saziņai ar operatoru zvanu centrā. 

Pakalpojumu piešķir

Personai, kurai vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv veselības vai dzīvības apdraudējums, pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu un ārsta atzinumu.

Pakalpojumu nepiešķir

Personai, kura noslēgusi uztura līgumu (tiek vērtēts uztura līguma saturs saskaņā ar saistošo noteikumu 112.10. apakšpunktu) vai kura drošības pogas pakalpojumu saņem aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros.