Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē

   PROJEKTA AKTUALITĀTES

Projekta Nr. (Nr.9.2.2.3/20/A/004).

 

 

 

Kuldīgā no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.septembrim biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” īsteno projektu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē”.

Projektu finansē Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds.