UZ NOTEIKTU LAIKU AICINĀM DARBĀ SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORU KURMĀLES, PELČU UN ĪVANDES PAGASTOS

 

Galvenie darba pienākumi:

 • informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, sniegt konsultācijas par problēmu risināšanas veidiem;
 • organizēt sociālās palīdzības sniegšanu Kuldīgas novada iedzīvotājiem;
 • novērtēt mājsaimniecības sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus;
 • datu un informācijas apstrāde programmā SOPA.

 

Prasības pretendentam:

 • iegūta augstākā izglītība un vēlme iegūt izglītību sociālajā jomā. Izglītība sociālajā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas prasmes, emocionāla noturība un augsta atbildības sajūta;
 • izpratne par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem;
 • spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • izpratne par dažādu sociālo grupu sociālajām vajadzībām;
 • prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība un savs transports.

 

Darba pieredze sociālās palīdzības organizēšanā un darbā ar lietotājprogrammu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Mēs piedāvājam:

 • dinamisku, radošu, atbildīgu darbu;
 • ​profesionālu kolēģu atbalstu ikdienas darbā;
 • profesionālās pilnveides mācības;
 • iespēju strādāt mērķtiecīgā komandā;
 • atalgojumu bruto līdz 1178 euro;
 • veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta gada.

 

Pieteikumu un CV sūtīt līdz 2024. gada 1. jūlijam (ieskaitot) sociālā dienesta direktorei Sarmītei Segliņai e-pastā: sarmite.seglina@kuldigasnovads.lv vai pa pastu, adresējot Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301, vai iesniegt personīgi.

Kontaktpersona: Sociālās palīdzības un atbalsta nodaļas vadītāja Madara Brūkle, tālrunis: 63320213, 27020751