AKTUALITĀTES

tagad pārlūkojot pēc kategorijas

 

ATJAUNINĀTS PARTNERORGANIZĀCIJU SARAKSTS, KAS REALIZĒ ATBALSTA KOMPLEKTU, MALTĪŠU IZDALI UN PAPILDPASĀKUMU ORGANIZĒŠANU

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām un Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis līgumus ar 27 partnerorganizācijām par atbalsta paku un maltīšu izdali visā Latvijā. No 2021. gada aprīļa trūcīgas un maznodrošinātas personas 448 izdales vietās var saņemt pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus un 27 izdales vietās arī siltas maltītes.  Lasīt tālāk

TIEŠSAISTES SANĀKSMĒ PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERI TIEKAS AR TIESĪBSARGA BIROJA PĀRSTĀVJIEM UN PĀRRUNĀ PROJEKTA AKTUALITĀTES

Šogad pirmo reizi uz tikšanos tiešsaistē 25.martā pulcējās projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda un partneri – pārstāvji no Kurzemes pašvaldībām, valsts sociālās aprūpes centra un bērnu sociālās aprūpes iestādēm, lai pārrunātu pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī citas projekta aktualitātes. Tikšanās reizē piedalījāsLasīt tālāk

PALĪDZĪBU UGUNSNELAIMĒ SNIEDZ FONDS “PĒC UGUNSGRĒKA”

Kuldīgas Sociālais dienests informē, ka gadījumos, ja notikusi ugunsnelaime, pēc atbalsta ir iespējams vērsties labdarības fondā “Pēc ugunsgrēka”, kuru galvenais darbības virziens ir materiālās un finansiālās palīdzības sniegšana – ugunsgrēkā cietušiem cilvēkiem. Fonds skaidro, ka, lai saņemtu materiālo atbalstu, cietušajiem visbiežāk tiek lūgts sadarboties ar televīzijas raidījumu “Degpunkts”, kurš parLasīt tālāk

PARAKSTA LĪGUMU PAR GRUPU DZĪVOKĻU IZVEIDI KULDĪGĀ

Piektdien, 26. martā, Kuldīgā pie ēkas Leona Paegles ielā 12, kur nākotnē atradīsies grupu dzīvoklis pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, svinīgi parakstīja līgumu par ēkas pārbūvi.   Grupu dzīvoklis ir māja vai atsevišķs dzīvoklis, kurā cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina mājokli, individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociāloLasīt tālāk

NO 16. MARTA STĀJAS SPĒKĀ JAUNI COVID-19 IEROBEŽOJUMI. SOCIĀLAIS DIENESTS TURPINĀS DARBU GAN KLĀTIENĒ, GAN ATTĀLINĀTI

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” informē, ka pamatojoties uz valdības apstiprinātajām izmaiņām epidemioloģiskās drošības pasākumos, kas paredz maksimāli ieviest attālinātu darbu valsts un pašvaldību iestādēs, sociālais dienests darbu turpinās klātienē, nodrošinot darbinieku rotāciju, tomēr aicina klientus iespēju robežās jautājumus risināt attālināti. Sociālais dienests klātienes konsultācijas nodrošinās tikai īpašos gadījumos un pēcLasīt tālāk

KURZEMES REĢIONA PAŠVALDĪBĀS TURPINA PIEAUGT SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAS IESPĒJAS UN SAŅĒMĒJU SKAITS

2020.gadā Kurzemes reģionā deinstitucionalizācijas ietvaros attīstītas 4 jaunas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas, nodrošinot nepieciešamā atbalsta iespējas tuvāk dzīvesvietai vismaz 30 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 43 pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Turpinājis augt arī Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” kompensēto sociālo pakalpojumu saņēmēju skaitsLasīt tālāk

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS LŪGT PALĪDZĪBU SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ, JA DĒĻ COVID-19 ESAT PALIKUŠI BEZ IZTIKAS LĪDZEKĻIEM VAI TIE BŪTISKI IR SAMAZINĀJUŠIES

Laikā, kamēr valstī izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19 izplatību, Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” piešķir pabalstu krīzes situācijā iedzīvotājiem, kuri dēļ Covid-19 ietekmes ir palikuši bez iztikas līdzekļiem vai tie būtiski ir samazinājušies. Uz pabalstu var pretendēt TIKAI tie iedzīvotāji, kuri faktiski dzīvo un IR deklarēti Kuldīgas novada administratīvajāLasīt tālāk

VIDUSKURZEMĒ TURPINĀS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN TO ĢIMENĒM

Jau pagājuši pieci mēneši kopš bērni ar FT saņem biedrības „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.3/20/A/004 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē” atbalstu.   Projektā tika plānots iesaistīt 37 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākus, aizbildņus no Kuldīgas,Lasīt tālāk

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA TURPINĀS ATBALSTĪT SOCIĀLĀS JOMAS BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMUS

25. februāra Kuldīgas novada Domes sēdē deputāti lēma arī 2021. gadā finansiāli atbalstīt sociālās jomas biedrības un nodibinājumus. Kopumā šim mērķim atvēlēti 11 120 eiro,  atbalstu saņems 15 biedrības un nodibinājumi.   Finansējumu biedrībām un nodibinājumiem piešķīra konkursa kārtībā. Ikgadējā konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomāLasīt tālāk

KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLIE DARBINIEKI SNIEGS KONSULTĀCIJAS, LAI ZTI NEVEIKTU PIEDZIŅAS PROCESU NO 500 EIRO ĢIMENES VALSTS PABALSTA

Sociālā dienesta klienti nereti pie sociālā darbinieka vēršas ar lūgumu palīdzēt, jo no kredītiestāžu kontiem Zvērinātie tiesu izpildītāji (turpmāk – ZTI) ikmēnesi atvelk noteiktu naudas summu, kā rezultātā rodas gadījumi, kad atvilkums tiek veikts no ģimenes valsts pabalsta, uzturlīdzekļiem vai arī pašvaldības piešķirtajiem pabalstiem.   Kā noskaidroja Kuldīgas novada p/aLasīt tālāk

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA KULDĪGAS NOVADĀ, JA ESI NONĀCIS COVID-19 KRĪZĒ

Laikā, kamēr valstī izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19 izplatību Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” piešķir pabalstu krīzes situācijā iedzīvotājiem, kuri dēļ Covid-19 ietekmes ir palikuši bez iztikas līdzekļiem vai tie būtiski ir samazinājušies. Uz pabalstu var pretendēt TIKAI tie iedzīvotāji, kuri faktiski dzīvo un IR deklarēti Kuldīgas novada administratīvajāLasīt tālāk

AICINĀM DARBĀ SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM PELČU UN KURMĀLES PAGASTOS

Kuldīgas novada sociālais dienests ir mūsdienīgas pašvaldības aģentūra, kuras mērķis ir atbalstīt un palīdzēt cilvēkiem. Mūsu darbiniekiem jāspēj pielāgoties dažādiem apstākļiem, jāspēj palīdzēt grūtībās nonākušajiem, jāspēj saredzēt un sadzirdēt to, kas ne vienmēr ir redzams, jāspēj paredzēt un novērst sekas un cēloņus.  Ja esi gatavs (-a) enerģiskam darbam, sadarbībai arLasīt tālāk

VAR SAŅEMT SOCIĀLO PABALSTU PAR DŪMVADU TĪRĪŠANU

Lai arī ik gadu tiek runāts, ka apkures sezona jāsagaida ar iztīrītiem dūmvadiem, pieredze rāda, ka tā ne vienmēr notiek. Arī šoziem Kuldīgas novadā ugunsdzēsēji saņēmuši izsaukumus uz vietām, kur nelaimi izraisījis dūmvads vai apkures ierīces.   Sociālais dienests informē, ka Kuldīgas novadā mājsaimniecībām, kurām sociālais dienests piešķīris trūcīgu vaiLasīt tālāk

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS SAŅEMT VALSTS FINANSĒTĀS, VAIRĀKKĀRT LIETOJAMAJĀM SEJAS UN DEGUNA AIZSARGMASKAS

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina iedzīvotājus saņemt valsts finansētās mutes un deguna aizsargmaskas. Lai pieteiktos sejas un deguna aizsargmasku saņemšanai, Kuldīgas Sociālais dienests ir izstrādājis noteiktu kārtību, lai izdales process noritētu ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības. → Kuldīgas pilsētā dzīvojošie iedzīvotāji aicināti iepriekš pieteikt vizīti sociālajā dienestā paLasīt tālāk

PROJEKTĀ “KURZEME VISIEM” IZVĒRTĒTAJIEM BĒRNIEM – VĒL VAIRĀK SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

Lai sniegtu atbalstu Kurzemes bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Kurzeme visiem” palielināts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb FT pieejamo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjoms līdz 100 reizēm.  Tas nozīmē, ka projekta ietvaros izvērtēto bērnu vecākiem nepieciešams sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu, lai pieteiktos sociālāsLasīt tālāk

2021. GADĀ IZMAIŅAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS JOMĀ

No 2021. gada 1. janvāra ir stājušās spēkā vairākas izmaiņas sociālajā jomā. Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” iepazīstina ar dažām no šīm izmaiņām, kuras jāņem vērā arī Kuldīgas novada iedzīvotājiem.   No 1. janvāra valstī ir palielināts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) slieksnis, kas līdzšinējo 64 eiro vietā nu irLasīt tālāk