AKTUALITĀTES

tagad pārlūkojot pēc kategorijas

 

LABDARĪBAS ORGANIZĀCIJA “PĒC UGUNSGRĒKA” SNIEDZ ATBALSTU NELAIMĒ

Labdarības fonda “Pēc ugunsgrēka” galvenais darbības virziens ir materiālās un finansiālās palīdzības sniegšana – ugunsgrēkā cietušiem cilvēkiem. Labdarības fonds “Pēc ugunsgrēka” apvieno to cilvēku pūles, kuri nav vienaldzīgi pret grūtā situācijā nokļuvušiem līdzcilvēkiem.   Ziedojumu vākšanā organizācija iesaistās, ja īpašums nav bijis apdrošināts!   Organizācija piedāvā palīdzību ar mantām, drēbēm,Lasīt tālāk

SOCIĀLAIS DARBS AR GRUPU

Dažādas grupu aktivitātes, ko organizē sociālais dienests, ir viena no sociālā darba metodēm.  Sociālais dienests piedāvā sociālā atbalsta grupas, organizē sociālo prasmju darbnīcas, apmāca vecākus bērnu emocionālajā audzināšanā, kā arī noteiktām klientu grupām palīdz mainīt ierasto negatīvo uzvedības modeli. Šī metode tiek izmantota paralēli klienta individuālajai konsultēšanai. Sociālie darbinieki grupuLasīt tālāk

AUG SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS IESPĒJAS KURZEMĒ

Pēdējo trīs gadu laikā kurzemniekiem pieejamais sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) klāsts kļuvis plašāks –  ne tikai izveidotas jaunas pakalpojumu sniegšanas vietas, bet arī sociālie dienesti un atsevišķi pakalpojumu sniedzēji ir dažādojuši pakalpojumu klāstu, liecina Kurzemes plānošanas reģiona veiktais deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums.   “Deinstitucionalizācijas processLasīt tālāk

PAR ASISTENTU ATSKAITI APRĪLĪ

Kuldīgas novada sociālais dienests informē, ka asistenta atskaites par 2020. gada aprīli NAV jāiesniedz! Asistentiem par sniegtajiem pakalpojumiem tiks aprēķināta vidējā alga ņemot vērā iepriekšējos 3 mēnešus.   → Asistents sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas funkcionēšanas ierobežojumiem aktivitātēm ārpus mājas, kad invaliditātes dēļ cilvēks to nevar patstāvīgi.Lasīt tālāk

KULDĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA KONSULTATĪVAIS ATBALSTS (ATTĀLINĀTI)

Lai sniegtu psihoemocionālo atbalstu saviem iedzīvotājiem, Kuldīgas novada sociālais dienests radījis iespēju saņemt attālinātās konsultācijas un atbalstu šādām mērķgrupām: 1. vecākiem, kuri audzina bērnus no 0-11 gadu vecumam; 2. pusaudžu vecākiem; 3. atkarīgām un līdzatkarīgām personām; 4. vardarbību piedzīvojušām personām. 📞 Zvani, jo mēs vēlamies Tev palīdzēt!

KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS PIEDĀVĀ ATTĀLINĀTO ATBALSTU VARDARBĪBAS RISKA MAZINĀŠANAI

Liela daļa gadījumu, kad ģimenē notikusi vardarbība, paliek noklusēti. Lielā mērā tas saistīts ar Latvijā izplatīto priekšstatu par vardarbību kā pieļaujamu normu, turklāt nereti cilvēki neatpazīst vardarbību un uzskata to par pieņemamu komunikācijas formu.   Sociālā dienesta sociālā darbiniece Daiga Zemke  uzklausīs Jūsu stāstu, palīdzēs rast atbildes un sniegs noderīguLasīt tālāk

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS NR. 6

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr. 6:Lasīt tālāk

SOCIĀLAIS DIENESTS PIEDĀVĀ ATTĀLINĀTAS KONSULTĀCIJAS UN ATBALSTU ATKARĪGĀM UN LĪDZATKARĪGĀM PERSONĀM

Kuldīgas novada sociālais dienests piedāvā attālinātu atbalstu atkarīgām personām un viņu tuviniekiem.  Atkarīgas personas un viņu tuviniekus pa tālruni 27021901 darba dienās no 09.00 līdz 17.00 uzklausīs sociālā darbiniece Leldi Rozevska – 27021901 .      

ATTĀLINĀTĀS KONSULTĀCIJAS UN ATBALSTS VECĀKIEM, KURI AUDZINA BĒRNUS NO 0 LĪDZ 11 GADU VECUMAM

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” ir uzsācis attālinātā atbalsta sniegšanu vecākiem, kuri audzina  bērnus no dzimšanas līdz 11 gadu vecumam. Nodarbību vadītāja Inga Mālniece, kur ir īpaši apmācīta speciāliste, lai sniegtu psihoemocionālo atbalstu vecākiem nodrošinās atbalstošu sarunu pa tālruni 30 minūšu garumā par dažādiem satraucošiem jautājumiem, kas skar būšanu kopāLasīt tālāk

ATTĀLINĀTĀS KONSULTĀCIJAS UN ATBALSTS PUSAUDŽU VECĀKIEM

Jebkura krīze ievieš jaunu kārtību un liek mainīties. Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” ir ieviesis attālinātās konsultācijas PUSAUDŽU VECĀKIEM, kuras no otrdienas līdz piektdienai, laikā no plkst. 12:00 – 16:00 sniegs Gita Remesa (mob. 20514134).

KULDĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA DARBA ORGANIZĀCIJA DARBĀ AR ATKARĪGĀM PERSONĀM UN VIŅU ĢIMEŅU LOCEKĻIEM SAISTĪBĀ AR COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOJUMIEM UN VALSTĪ IZSLUDINĀTO ĀRKĀRTAS STĀVOKLI

Mēdz teikt, ka atkarība ir emociju slimība, un saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežojumiem un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli ārsti, psihologi un citi speciālisti aicina atcerēties par cilvēku psihisko veselību. Šie apstākļi, kādus mēs esam spiesti piedzīvot, no mums neatkarīgu apstākļu dēļ, var ļoti slikti ietekmēt mūsu emocionālo pašsajūtu un emocijuLasīt tālāk

ZVANI VAI RAKSTI UN SAŅEM ATBALSTU

Sociālais dienests ir apkopojis Latvijā pieejamos, galvenos uzticības un konsultatīvos tālruņus, kur zvanot, iedzīvotāji var saņemt psihoemocionālo atbalstu, kā arī praktiskus ieteikumus kā rīkoties konkrētā situācijā. → 25661991 BRĪVPRĀTĪGO PALĪDZĪBAS KUSTĪBA #PALIEC MĀJĀS COVID-19 KRĪZES MAZINĀŠANAI PALĪDZĪBAS TĀLRUNIS. Darba laiks: Visu diennakti; Valodas: latviešu, krievu, angļu.   → Ārkārtējās situācijasLasīt tālāk

UZTICĪBAS TĀLRUNIS 116111 PALĪDZ KRĪZES SKARTAJĀM ĢIMENĒM

Ārkārtējās situācijas laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija īpaši aicina bērnus un vecākus izmantot Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 piedāvāto bezmaksas psiholoģisko palīdzību, kas ir pieejama visu diennakti. Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi. Lai izvairītos no tās sekām, psihologa konsultācijaLasīt tālāk

HIV PACIENTU INFORMĀCIJAI

SVARĪGI: Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārsti informē un lūdz ņemt vērā, ka plānveida ambulatorie pakalpojumi netiks sniegti pacientiem ar elpceļu slimību simptomiem!     Līdzestības kabinets pacientus klātienē nepieņem.     HIV pacienti poliklīnikā pagaidām tiek pieņemti, bet ārsts katru gadījumu izvērtē atsevišķi,Lasīt tālāk

ATKARĪGAJĀM PERSONĀM COVID-19 KRĪZES LAIKĀ PALĪDZĪBU SNIEDZ ATTĀLINĀTI VAI SAZINOTIES AR SPECIĀLISTIEM UN AR NOSŪTĪJUMU

Kuldīgas novada sociālais dienests ir apzinājis atkarību ārstēšanas un rehabilitācijas iestāžu darbību Latvijā, kas saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežojumiem un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, strādā ar zināmām izmaiņām.   Par kopienu un rehabilitācijas centriem – cilvēkus, kuri vēlās atbrīvoties no atkarību sloga, turpina uzņemt, bet ir stingrāki uzņemšanas noteikumi unLasīt tālāk

KULDĪGAS NOVADĀ GROZA SAISTOŠOS NOTEIKUMUS PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM, PAREDZOT PABALSTUS COVID-19 KRĪZĒ CIETUŠAJĀM ĢIMENĒM

Piektdien, 3. aprīlī, notika Kuldīgas novada Domes ārkārtas sēde, kurā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un 20. martā pieņemtajiem  grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā izdarīja grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem, paredzot pabalstus Covid-19 krīzē cietušajām ģimenēm, to apmērus un saņemšanas nosacījumus.   Pabalstu krīzesLasīt tālāk