AKTUALITĀTES

tagad pārlūkojot pēc kategorijas

 

HIV PACIENTU INFORMĀCIJAI

SVARĪGI: Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārsti informē un lūdz ņemt vērā, ka plānveida ambulatorie pakalpojumi netiks sniegti pacientiem ar elpceļu slimību simptomiem!     Līdzestības kabinets pacientus klātienē nepieņem.     HIV pacienti poliklīnikā pagaidām tiek pieņemti, bet ārsts katru gadījumu izvērtē atsevišķi,Lasīt tālāk

ATKARĪGAJĀM PERSONĀM COVID-19 KRĪZES LAIKĀ PALĪDZĪBU SNIEDZ ATTĀLINĀTI VAI SAZINOTIES AR SPECIĀLISTIEM UN AR NOSŪTĪJUMU

Kuldīgas novada sociālais dienests ir apzinājis atkarību ārstēšanas un rehabilitācijas iestāžu darbību Latvijā, kas saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežojumiem un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, strādā ar zināmām izmaiņām.   Par kopienu un rehabilitācijas centriem – cilvēkus, kuri vēlās atbrīvoties no atkarību sloga, turpina uzņemt, bet ir stingrāki uzņemšanas noteikumi unLasīt tālāk

KULDĪGAS NOVADĀ GROZA SAISTOŠOS NOTEIKUMUS PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM, PAREDZOT PABALSTUS COVID-19 KRĪZĒ CIETUŠAJĀM ĢIMENĒM

Piektdien, 3. aprīlī, notika Kuldīgas novada Domes ārkārtas sēde, kurā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un 20. martā pieņemtajiem  grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā izdarīja grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem, paredzot pabalstus Covid-19 krīzē cietušajām ģimenēm, to apmērus un saņemšanas nosacījumus.   Pabalstu krīzesLasīt tālāk

PIEGĀDĀS SILTAS PUSDIENAS BĒRNIEM NO TRŪCĪGĀM, MAZNODROŠINĀTĀM, DAUDZBĒRNU UN KRĪZES SITUĀCIJĀ NONĀKUŠĀM ĢIMENĒM

No 6. aprīļa Kuldīgas novada pašvaldība nodrošinās siltu pusdienu piegādi Kuldīgas novadā deklarētajiem 1.-12. klašu skolēniem un pirmsskolas obligātās sagatavošanas programmas audzēkņiem no daudzbērnu, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kā arī ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā – tā 3. aprīļa ārkārtas Domes sēdē lēma Kuldīgas novada Domes deputāti.Šāds lēmums pieņemts, laiLasīt tālāk

NORĀDES ASISTENTIEM PAR MARTA ATSKAITI

Lai sniegtu atbalstu asistenta pakalpojuma saņēmējiem un pakalpojuma sniedzējiem (asistentiem) asistenta pakalpojuma saņemšanai laikā, kamēr visā Latvijas valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija COVID-19 epidēmijas izplatības ierobežošanai, Labklājības ministrija (turpmāk – Ministrija) ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistentaLasīt tālāk

KĀ TIEK ORGANIZĒTA EIROPAS ATBALSTA FONDA PĀRTIKAS UN HIGIĒNAS PAKU IZDALE PAGASTOS UN PILSĒTĀ

Sakarā ar to, ka Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” savu darbību pilda saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumiem, tad tas skar arī  Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām sniegtās palīdzības saņemšanu.   2020. gada 17. martā valdības sēdē tika pieņemtsLasīt tālāk

SOCIĀLAIS DIENESTS STRĀDĀ ATTĀLINĀTI, PALĪDZOT RISINĀT SITUĀCIJAS

Kuldīgas novada sociālais dienests, tāpat kā vairums valsts un pašvaldības iestāžu, saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežojumiem un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, strādā attālināti. Tas nozīmē, ka sociālā dienesta darbinieki un sociālā darba speciālisti ir pieejami saziņai telefoniski, izmantojot e-pastus un citus populāras elektroniskās saziņas veidus, par to vienojoties ar klientu.Lasīt tālāk

#paliecmājās BRĪVPRĀTĪGO PALĪDZĪBAS KUSTĪBA

Brīvprātīgo palīdzības kustības mērķis ir savest kopā brīvprātīgos ar cilvēkiem, kam palīdzība nepieciešama ir visvairāk – senioriem un citiem cilvēkiem pašizolācijā, kuriem noderētu kāds, kas aiziet uz veikalu vai aptieku. Visi brīvprātīgie un cilvēki, kuriem palīdzība ir nepieciešama, reģistrējas brīvprātīgo palīdzības kustības platformā, līdz ar to saziņa ar starp cilvēkiemLasīt tālāk

PAZIŅOJUMS PAR SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBU SAISTĪBĀ AR COVID-19 PREVENCIJU

Informācija uz 19.03.2020. Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” paziņojums   Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” savu darbību pilda saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumiem. Galvenokārt tas attiecas uz pienākumu valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienesLasīt tālāk

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VĒSTNIECE SAŅEM SERTIFIKĀTU

Vakar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā tika pasniegti sertifikāti sociālās uzņēmējdarbības vēstniekiem, kuru starpā ir arī Kuldīgas sociālā dienesta speciāliste Sarmīte Segliņa.   Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki ir aktīvi un radoši dažādu jomu profesionāļi, kuri Latvijas pilsētu un novadu iedzīvotājiem palīdz labāk iepazīt un izprast sociālās uzņēmējdarbības iespējas un nianses. Kā pastāstījaLasīt tālāk

SKRUNDĀ PĀRRUNĀ ATBALSTA SNIEGŠANU PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM PĀREJAI UZ DZĪVI ĀRPUS INSTITŪCIJAS

26. februārī uz tikšanos Skrundā pulcējās projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kuldīgas, Saldus un Skrundas novadu un Liepājas pilsētas pašvaldības, lai pārrunātu sociālo mentoru piesaisti un atbalsta sniegšanas kārtību personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuras pāries no institūcijas uz dzīvi sabiedrībā šo pašvaldību veidotajos grupu dzīvokļos.   Tikšanās laikāLasīt tālāk

APMĀCĪBU PROGRAMMA PUSAUDŽU VECĀKIEM “CEĻVEDIS AUDZINOT PUSAUDZI”

„Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (CAP)   Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiemLasīt tālāk

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr.4: ViņiLasīt tālāk

VENTSPILĪ PĀRRUNĀ PROJEKTA “KURZEME VISIEM” AKTUALITĀTES

Šī gada 22.janvārī uz tikšanos Ventspilī pulcējās Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” partneri – pašvaldību, valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” un bērnu sociālās aprūpes centra “Selga” pārstāvji, lai pārrunātu projektā paveikto un darāmo, kā arī iepazītos ar Ventspils pilsētas pieredzi sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Tikšanās laikā arī projekta partneriLasīt tālāk

UZSĀK KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA IEVIEŠANAS PROGRESA IZVĒRTĒŠANU

2020.gada 15.janvārī uz tikšanos Kuldīgā pulcējās Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupa. Tās dalībnieki – KPR Administrācijas, Kurzemes pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji (NVO) – pārrunāja projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paveiktās un plānotās aktivitātes, kā arī pieņēma lēmumu par KPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtēšanu.   Tikšanās sākumāLasīt tālāk

“DZĪVĪBAS KOKS” – PROGRAMMA, KAS SALIEK VISU PA “PLAUKTIŅIEM”

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” izsludina pieteikšanos 2020.gada psihosociālās rehabilitācijas programmai „Spēka Avots”, kas domāta cilvēkiem, kurus skāris vēzis. Programmā var pieteikties gan pacients, kas gājis cauri visam procesam, kas sākas ar diagnozi un ārstēšanu, gan tuvinieks, kurš grib labāk saprast- kā palīdzēt sev tuvajam cilvēkam.   Psihosociālās rehabilitācijasLasīt tālāk