AKTUALITĀTES

tagad pārlūkojot pēc kategorijas

 

2021. GADA 1. OKTOBRĪ SPĒKĀ STĀSIES IEVĒROJAMAS IZMAIŅAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS JOMĀ KULDĪGAS NOVADĀ

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” informē, ka 2021. gada 26. augusta Kuldīgas novada domes sēdē tika apstiprināti jaunie Kuldīgas novada saistošie noteikumi par “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā”, “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā”, “Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti” un “Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiemLasīt tālāk

NO 1. OKTOBRA KULDĪGAS NOVADĀ SOCIĀLĀ JOMA TIKS DALĪTA SPECIALIZĀCIJĀS

Ar 2021. gada 1. oktobri Kuldīgas novada Sociālais dienests ir pārmaiņu priekšā, jo sociālā joma tiks dalīta specializācijās, kas nozīmē, ka pārmaiņas pozitīvi ietekmēs mūsu iedzīvotājus, jo iedzīvotāju problēmsituācijas palīdzēs risināt konkrēts speciālists.   Latvijā sociālais darbs attīstās, aug sociālā darba prasības gan darba veicējiem, gan klientiem, un ir pienācisLasīt tālāk

APMĀCĪBAS VECĀKIEM “SARUNAS PAR BĒRNU AUDZINĀŠANU”

Kuldīgas novada Sociālajā dienestā augustā sākās vecāku apmācību programma “Sarunas par bērnu audzināšanu”. Mācības balstītas Latvijā jau zināmajā vecāku apmācību programmā “Bērna emocionālā audzināšana” ( BEA), taču Sociālā dienesta piedāvāto nodarbību saturs nedaudz atšķiras no līdz šim vecākiem piedāvātajām nodarbībām. Programma norit grupās, vecākiem un nodarbību vadītājam, tiekoties vienu reiziLasīt tālāk

AICINĀM DARBĀ SOCIĀLO DARBINIEKU!

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar pilngadīgām personām (un cilvēkiem ar invaliditāti) Raņķu, Rudbāržu un Nīkrāces pagastos. PRASĪBAS: • 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā vai arī studijas sociālajā darbā; • izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu; • izpratne par personuLasīt tālāk

“PEP MAMMA” KONSULTĒ ARĪ KULDĪGAS NOVADĀ

Vai Tu zini, kas ir PEP mamma? Pirmās emocionālās palīdzības mamma (PEP mamma) ir profesionāla atbalsta persona māmiņām ar mazuli no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam. PEP mamma var būt pirmā izvēle gadījumos, kad māmiņai nepieciešama praktiska informācija vai arī emocionāls atbalsts, lai veidotu miera un prieka pilnas attiecības arLasīt tālāk

VAIRS NEPĀRTRAUKS ĪPAŠAS KOPŠANAS PABALSTA IZMAKSU

No 1. jūlija vairs netiks pārtraukta īpašas kopšanas pabalsta izmaksa personām, kuras saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pašvaldību un privātajos sociālās aprūpes centros, izņemot gadījumus, kad personas pakalpojuma saņemšana tiek finansēta no valsts pamatbudžeta.

NO 1. JŪLIJA IZMAIŅAS ASISTENTA PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANĀ

Grozījumi Invaliditātes likumā nosaka tiesības personai pašvaldībā saņemt no valsts budžeta finansētu asistenta, pavadoņa pakalpojumu un no pašvaldības budžeta finansētu aprūpes pakalpojumu, un nosaka to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šos pakalpojumus. No 2021. gada 1. jūlija stājas spēkā vairākas izmaiņas asistenta pakalpojuma nodrošināšanā, īpaši paplašinot atbalstu bērniem.  Lasīt tālāk

No 1. JŪLIJA IZMAIŅAS MĀJOKĻA PABALSTA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBĀ

No šī gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta vienota mājokļa pabalsta saņemšanas un aprēķināšanas kārtība. Izmaiņas būtiski skars arī Kuldīgas novada iedzīvotājus. Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus. Mājokļa pabalstu varēs saņemt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā esošajā vai īrētajāLasīt tālāk

IZSLUDINA PAPILDU APMĀCĪBU IESPĒJAS KURZEMNIEKIEM SASKARSMEI AR CILVĒKIEM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM, BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN BĒRNIEM ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ

Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūlijā izsludina pieteikšanos papildu apmācībām, lai sniegtu iespēju saskarsmes prasmju pilnveidošanai ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Uz tām ir īpaši gaidīti dažādu vispārējo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, izglītības iestāžu darbinieki, darba devēji vai to asociācijas,Lasīt tālāk

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VIDUSKURZEMĒ

Vēl tikai trīs mēnešus bērniem, kuriem funkcionālo traucējumu dēļ ir traucētas komunikācijas, mācīšanās, mobilitātes spējas, grūtības veikt ikdienas darbības un pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, būs iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā Nr.9.2.2.3/20/A/004 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē”.     Projektā jau aizritējuši nepilni deviņi mēnešiLasīt tālāk

KULDĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS IR ATSĀCIS ĀRA GRUPU NODARBĪBAS PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Kuldīgas novada p/a “Socialais dienests” ir atsācis grupu nodarbības personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras norisinās sadarbībā ar projektu “Kurzeme visiem”. Grupu nodarbības ir viena no aktivitātēm deinstitucionalizācijas procesā. ——— Kā informēja grupas vadītājas sociālā darbiniece Dina Šimpermane un sociālā darbiniece Dace Gulbe, tad šoreiz dalībnieki apguva prasmes neverbālajā komunikācijāLasīt tālāk

TIEŠSAISTĒ APMĀCĪS KURZEMNIEKUS SASKARSMEI AR CILVĒKIEM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM, BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN BĒRNIEM ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ

Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūnijā un jūlijā rīkos bezmaksas tiešsaistes apmācību ciklu, lai sniegtu iespēju saskarsmes prasmju pilnveidošanai ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Uz tām ir īpaši gaidīti dažādu vispārējo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, izglītības iestāžu darbinieki, darba devējiLasīt tālāk

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ NOSLĒGUSIES IEDZĪVOTĀJU APTAUJA UN TIEK IZLOZĒTI TRĪS APTAUJAS DALĪBNIEKI, KURI SAŅEMS PĀRSTEIGUMA BALVAS

No 2021. gada 1. februāra līdz 1. aprīlim Sociālais dienests organizēja Kuldīgas novada iedzīvotāju aptauju, ar mērķi noskaidrot un uzzināt iedzīvotāju viedokli par Sociālā dienesta darbu, sniegtajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.   Šogad Sociālā dienesta rīkotajā  iedzīvotāju aptaujā piedalījās 105 respondenti. Iedzīvotāju aptauja norisinājās gan interneta vidē, gan aptaujas anketasLasīt tālāk

KAS UN KĀ KULDĪGAS NOVADĀ VAR SAŅEMT ATBALSTU PAR ĀRSTĒŠANĀS IZDEVUMIEM

Lai Kuldīgas novadā deklarētie iedzīvotāji saņemtu atbalstu par ārstēšanās pakalpojumu izdevumiem, atbilstoši Kuldīgas  novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.2015/21 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”, tiem jādodas uz Kuldīgas novada Sociālo dienestu vai sava pagasta pārvaldi pēc faktiskās dzīvesvietas ar iesniegumu. Iesniegumā cilvēks apliecina, ka tam ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātasLasīt tālāk

IESPĒJA SAŅEMT KOMPENSĀCIJU PAR DŪMU DETEKTORA IEGĀDI UN UZSTĀDĪŠANU

Latvijā nu jau vairāk kā gadu ir spēkā likums, kurš nosaka, ka katrā mājoklī nepieciešams izvietot autonomo ugunsgrēku dūmu detektoru. Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem, Kuldīgas novada pašvaldība sniedz iespēju maznodrošinātām un trūcīgām mājsaimniecībām, kā arī daudzbērnu ģimenēm iegādāties detektoru un saņemt kompensāciju par šo pirkumu un detektora uzstādīšanu mājoklī. ŠāduLasīt tālāk

KULDĪGAS NOVADĀ VEIC JAUNIEŠU APTAUJU PAR VIŅU MENTĀLĀS VESELĪBAS STĀVOKLI

Arī Kuldīgas Sociālā dienesta viena no mērķgrupām ir JAUNIEŠI un līdz ar to, mums rūp Kuldīgas novada jauniešu šī brīža emocionālā veselība, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija ar tās radītajām sekām jauniešu ikdienā. Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs veic darbu ar jauniešiem no 13 līdz 25 gadu vecumam un sadarbībāLasīt tālāk