Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem

Pakalpojuma mērķis

Sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem tiek sniegta personai ar funkcionālajiem traucējumiem pēc individuāla sociālās rehabilitācijas plāna, nodrošinot kompleksu pasākumu kopumu, lai veicinātu zaudēto prasmju apgūšanu vai atjaunošanu, palīdzot personai integrēties sabiedrībā un darba tirgū.

 

Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.