Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Informācija par sociālā atbalsta iespējām un kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējām jauniešiem Kuldīgas novadā

info vecakiem