SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻA

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests”, Sociālo pakalpojumu nodaļā iedzīvotāji var saņemt gan pašvaldības finansētos, gan arī valsts finansētos sociālos pakalpojumus. Šī ir lielākā nodaļa Sociālajā dienestā un šeit pieejami vairāk kā 30 dažādi sociālie pakalpojumi, kuru uzdevums ir veicināt personu socializēšanos, iekļaušanos sabiedrībā, sociālo aprūpi un rehabilitāciju.

 

Lai saņemtu pakalpojumus nepieciešams personas iesniegums vai  likumīgā pārstāvja iesniegums. Katram pakalpojumam var būt atšķirīga papildus nepieciešamo dokumentu iesniegšanas kārtība un apjoms. Par katru pakalpojumu detalizētāku informāciju sniegs Jūsu dzīvesvietas sociālais darbinieks.

PIEEJAMIE PAKALPOJUMI

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻAS SPECIĀLISTI

Sarmīte Embrika

Sarmīte Embrika

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

Tel. 63323427; 27020739
sarmite.embrika@kuldigasnovads.lv

Inese Jaunzeme

Sociālā darbiniece darbā ar senioriem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350602; 27020734
inese.jaunzeme@kuldiga.lv

Daiga Ezerniece

Sociālā darbiniece darbā ar senioriem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350602; 20293012
daiga.ezerniece@kuldigasnovads.lv

Ineta Enģele

Sociālā darbiniece darbā ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem,
tajā skaitā, deinstitucionalizācijas (DI) pakalpojumi
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga un Kuldīgas novads

Tel. 63350605; 27020733
ineta.engele@kuldiga.lv

Madara Baranovska

Sociālā darbiniece darbā ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem,
tajā skaitā, asistentu pakalpojums
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga un Kuldīgas novads

Tel. 63350605; 20293014
madara.baranovska@kuldiga.lv

Daiga Zemke

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Liepājas iela 37, Kuldīga

Tel. 63320217; 27020736
daiga.zemke@kuldiga.lv

Ārija Brūdere

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Snēpelē, Turlavā un Laidos

Tel. 27843923
arija.brudere@kuldiga.lv

Jana Aņišina

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Pelčos, Kurmālē (Vilgāle un Priedaine)

Tel. 27810191
jana.anisina@kuldiga.lv

Dina Šimpermane

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Kabilē, Vārmē un Rendā

Tel. 28368352
dina.simpermane@kuldiga.lv

Ilze Balode

Sociālais darbs ar pilngadīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Padurē, Rumbā un Īvandē

Tel. 29335412

ilze.balode@kuldigasnovads.lv

Maira Baumane

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Alsungā, Ēdolē un Gudeniekos

Tel. 27807982
maira.baumane@kuldigasnovads.lv

Ilva Kliemane

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Kalēju iela4, Skrunda un Skrundas pagasts

Tel. 28650529
ilva.kliemane@kuldigasnovads.lv

Sintija Stepiņa

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Nīkrāce, Raņķi un Rudbārži

Tel. 28608498
sintija.stepina@kuldigasnovads.lv