PILNGADĪGO UN PERSONU AR INVALIDITĀTI ATBALSTA NODAĻA

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests” Pilngadīgo un personu ar invaliditāti atbalsta nodaļas sociālie darbinieki veic sociālo darbu ar pilngadīgām personām, personām ar invaliditāti un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Pilngadīgo un personu ar invaliditāti atbalsta nodaļas sociālie darbinieki sniedz konsultācijas, izvērtē iedzīvotāju individuālās vajadzības; attīstot pašas personas resursus, palīdz risināt un mazināt sociālās problēmas, lai veicinātu personu socializēšanos, iekļaušanos sabiedrībā, sociālo aprūpi un rehabilitāciju.

Lai saņemtu pakalpojumus nepieciešams personas iesniegums vai  likumīgā pārstāvja iesniegums. Katram pakalpojumam var būt atšķirīga papildus nepieciešamo dokumentu iesniegšanas kārtība un apjoms. Par katru pakalpojumu detalizētāku informāciju sniegs Jūsu dzīvesvietas sociālais darbinieks.

PIEEJAMIE PAKALPOJUMI

PILNGADĪGO UN PERSONU AR INVALIDITĀTI ATBALSTA NODAĻAS SPECIĀLISTI

Gunita Sternberga

Gunita Šternberga

Pilngadīgo un personu ar invaliditāti atbalsta nodaļas vadītāja

Tel. 27020739
gunita.sternberga@kuldigasnovads.lv

Jana Aņišina

Jana Aņišina

Vecākā sociālā darbiniece

Tel. 26467345
jana.anisina@kuldigasnovads.lv

Inese Jaunzeme

Inese Jaunzeme

Sociālā darbiniece darbā ar senioriem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350602; 27020734
inese.jaunzeme@kuldigasnovads.lv

Daiga Ezerniece

Daiga Jansone

Sociālā darbiniece darbā ar senioriem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350602; 20293012
daiga.jansone@kuldigasnovads.lv

Ineta Engele

Ineta Enģele

Sociālā darbiniece darbā ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem,
tajā skaitā, deinstitucionalizācijas (DI) pakalpojumi
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Liepājas iela 14, Kuldīga un Kuldīgas novads

Tel. 63350605; 27020733
ineta.engele@kuldigasnovads.lv

Madara Baranovska

Madara Baranovska

Sociālā darbiniece darbā ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem,
tajā skaitā, asistentu pakalpojums
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Liepājas iela 14, Kuldīga un Kuldīgas novads

Tel. 63350605; 20293014
madara.baranovska@kuldigasnovads.lv

Daiga Zemke

Daiga Zemke

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63320217; 27020736
daiga.zemke@kuldigasnovads.lv

Ieva Paiča

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Padure, Pelči, Kurmāle (Vilgāle un Priedaine)

Tel. 27810191
ieva.paica@kuldigasnovads.lv

Ārija Brūdere

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Snēpele, Turlava un Laidi

Tel. 27843923
arija.brudere@kuldigasnovads.lv

Dina Simpermane

Dina Šimpermane

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Kabile, Vārme, Renda, Rumba

Tel. 28368352
dina.simpermane@kuldigasnovads.lv

Sociālā dienesta logo

Eva Bērziņa

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Alsunga, Gudenieki, Ēdole, Īvande

Tel. 29335412;
eva.berzina@kuldigasnovads.lv

Sociālā dienesta logo

Lāsma Lasmane

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Kalēju iela4, Skrunda un Skrundas pagasts

Tel. 28650529
lasma.lasmane@kuldigasnovads.lv

Gunta Stiba

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Nīkrāce, Raņķi un Rudbārži

Tel. 28608498
gunta.stiba@kuldigasnovads.lv

Sintija Stepina

Sintija Stepiņa (ilgstošā prombūtnē)

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Nīkrāce, Raņķi un Rudbārži

Tel. 28608498
sintija.stepina@kuldigasnovads.lv