SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA

Sociālās palīdzības nodaļas darbinieki strādā ar mērķi nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) un citām iedzīvotāju grupām, kuras deklarējušas  savu  dzīvesvietu Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Mūsu klienti ir:

 • trūcīgas personas/ģimenes
 • maznodrošinātās ģimenes/personas
 • pensionāri
 • pirmspensijas vecuma personas
 • bezdarbnieki
 • personas ar invaliditāti
 • ģimenes ar bērniem
 • daudzbērnu ģimenes
 • pilngadību sasniegušie bāreņi
 • aizbildņi
 • audžuģimenes
 • personas, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas pēc soda izciešanas
 • personas, kuras nonākušas krīzes situācijās (pēc ugunsgrēka, plūdiem u.tml.)
 • Covid-19 krīzē cietušās ģimenes (personas).

 

Sociālās palīdzības nodaļā klienti tiek apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta. Klientu ērtībai un drošībai piedāvājam izmantot attālinātā, jeb E-IESNIEGUMU veidlapas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa pieprasīšanai, pašvaldības sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu pieprasīšanai.

 

Iesniegumu iesniegšana attālināti:

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻAS KOMANDA

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

Madara Brūkle

Madara Brūkle

Tel. 63320213; 27020751
madara.brukle@kuldiga.lv

Ieva Rogozova

Sociālās palīdzības organizatore
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350600; 28626145
ieva.rogozova@kuldiga.lv

Elita Erba

Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350600
elita.erba@kuldiga.lv

Lolita Rožkalne-Skaržinska

Sociālās palīdzības organizatore
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350600; 27800188
lolita.rozkalne@kuldigasnovads.lv

Agnese Zīlīte

Sociālās palīdzības organizatore
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Padurē, Īvandē un Rumbā

Tel. 27844910
agnese.zilite@kuldiga.lv

Daiga Korpfa

Sociālās palīdzības organizatore
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Laidos, Turlavā un Snēpelē

Tel. 26620677
daiga.korpfa@kuldiga.lv

Aivija Blinde

Sociālās palīdzības organizatore
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Kabilē, Vārmē un Rendā

Tel. 29404212
aivija.blinde@kuldiga.lv

Gunta Alkšņuzara

Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Kurmālē (Vilgāle un Priedaine), Pelčos

Tel. 26349549
gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

Jolanta Dombrovska

Sociālās palīdzības organizatore
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Gudeniekos, Ēdolē un Alsungā

Tel. 27885233
jolanta.dombrovska@kuldiga.lv

Mirdza Raga

Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Kalēju iela 4, Skrundā un Skrundas pagastā

Tel. 28694587
mirdza.raga@kuldigasnovads.lv

Gunta Stiba

Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos

Tel. 29481085
gunta.stiba@kuldigasnovads.lv