ĢIMEŅU AR BĒRNIEM ATBALSTA NODAĻA

Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas sociālie darbinieki veic sociālo darbu un koordinē sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, sniedz sociālo atbalstu vecākiem, vecvecākiem, aizbildņiem un audžuģimenēm. Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas darbinieki sniedz konsultācijas, pielietojot dažādas konsultēšanas metodes un pieejas, tajā skaitā psihosociālās konsultēšanas metodi.

 

Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļa var vērsties sastopoties ar:

  • jauniešu klaiņošanu;
  • ģimenes konfliktsituācijās;
  • krīzes situācijās (piem., vecāku šķiršanās);
  • vardarbības gadījumos;
  • alkohola, narkotiku, azartspēļu problēmām un citiem atkarības un līdzatkarības gadījumiem.

 

MĒS STRĀDĀJAM, LAI JUMS PALĪDZĒTU un:

 sniedzam individuālās konsultācijas un nepieciešamo informāciju;

 veicam pārrunas ar ģimeni un palīdzam rast spēkus pašiem risināt problēmas;

 palīdzam attīstīt nepieciešamās prasmes, lai uzlabotu ģimenes dzīves situācijas;

 palīdzam adaptācijas un sociālās rehabilitācijas procesā;

 piesaistām un sadarbojamies ar citu institūciju speciālistiem atbalsta sniegšanā ģimenei;

 organizējam izglītojošās un atbalsta grupas vecākiem un bērniem.

PIEEJAMIE PAKALPOJUMI

ĢIMEŅU AR BĒRNIEM ATBALSTA NODAĻAS SPECIĀLISTI

Lorita Rimaševska

Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas vadītāja

Tel. 63350601, 27020735
lorita.rimasevska@kuldiga.lv

Vineta Brūdere-Sedliņa

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63322276; 27020742
vineta.brudere@kuldiga.lv

Ligita Zemniece

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350601; 27020738
ligita.zemniece@kuldigasnovads.lv

Ieva Rancāne (Ilgstošā prombūtnē!)

Sociālā darbiniece darbā ar jauniešiem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350603; 27020746
ieva.rancane@kuldiga.lv

Ligita Bergmane 

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija  Ēdolē, Gudeniekos un Alsungā

Tel. 22013423
ligita.bergmane@kuldiga.lv

Laila Jankovska

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija  Kurmālē (Priedaine un Vilgāle), Pelčos

Tel. 25652169
laila.jankovska@kuldigasnovads.lv

Gunita Šternberga

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Padurē, Rumbā un Īvandē

Tel. 28632702
gunita.sternberga@kuldigasnovads.lv

Laila Kudiņa

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Turlavā, Snēpelē un Laidos

Tel. 26553069
laila.kudina@kuldigasnovads.lv

Iveta Gaspare

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Vārmē, Kabilē un Rendā

Tel. 27864780
iveta.gaspare@kuldigasnovads.lv

Inga Eikina 

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Kalēju ielā 4, Skrundā un Skrundas pagastā

Tel. 28641348
inga.eikina@kuldigasnovads.lv

Una Pole

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Nīkrācē, Raņķos un Rudbāržos

Tel. 29254339
una.pole@kuldigasnovads.lv