ĢIMEŅU ATBALSTA CENTRS

Ģimeņu atbalsta centra sociālie darbinieki veic sociālo darbu un koordinē sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, sniedz sociālo atbalstu vecākiem, vecvecākiem, aizbildņiem un audžuģimenēm. Ģimeņu atbalsta centra darbinieki sniedz konsultācijas, pielietojot dažādas konsultēšanas metodes un pieejas, tajā skaitā psihosociālās konsultēšanas metodi.

 

Ģimeņu atbalsta centrā palīdzību var lūgt sastopoties ar:

  • grūtībām bērna audzināšanā (tai skaitā izglītības iegūšanas procesā);
  • jauniešu klaiņošanu;
  • ģimenes konfliktsituācijās;
  • krīzes situācijās (piem., vecāku šķiršanās);
  • vardarbības gadījumos;
  • alkohola, narkotiku, azartspēļu problēmām un citiem atkarības un līdzatkarības gadījumiem.

 

MĒS STRĀDĀJAM, LAI JUMS PALĪDZĒTU un:

 sniedzam individuālās konsultācijas un nepieciešamo informāciju;

 veicam pārrunas ar ģimeni un palīdzam rast spēkus pašiem risināt problēmas;

 palīdzam attīstīt nepieciešamās prasmes, lai uzlabotu ģimenes dzīves situācijas;

 palīdzam adaptācijas un sociālās rehabilitācijas procesā;

 piesaistām un sadarbojamies ar citu institūciju speciālistiem atbalsta sniegšanā ģimenei;

 organizējam izglītojošās un atbalsta grupas vecākiem un bērniem.

PIEEJAMIE PAKALPOJUMI

ĢIMEŅU ATBALSTA CENTRA SPECIĀLISTI

Lorita Rimaševska

Ģimeņu atbalsta centra vadītāja

Tel. 63350601, 27020735
lorita.rimasevska@kuldiga.lv

Vineta Brūdere-Sedliņa

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63322276; 27020742
vineta.brudere@kuldiga.lv

Ligita Zemniece

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350601; 27020738
ligita.zemniece@kuldigasnovads.lv

Marlēna Vidmane

Speciālists darbā ar jauniešiem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350603
marlena.vidmane@kuldigasnovads.lv

Ieva Rancāne (Ilgstošā prombūtnē!)

Sociālā darbiniece darbā ar jauniešiem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350603; 27020746
ieva.rancane@kuldiga.lv

Ligita Bergmane 

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija  Ēdolē, Gudeniekos un Alsungā

Tel. 22013423
ligita.bergmane@kuldiga.lv

Laila Jankovska

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija  Kurmālē (Priedaine un Vilgāle), Pelčos

Tel. 25652169
laila.jankovska@kuldigasnovads.lv

Īslaicīgi aizvieto

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Padurē, Rumbā un Īvandē

Padure: 27020738;
Rumba: 27020742;
Īvande: 27020746

Laila Kudiņa

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Turlavā, Snēpelē un Laidos

Tel. 26553069
laila.kudina@kuldigasnovads.lv

Iveta Gaspare

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Vārmē, Kabilē un Rendā

Tel. 27864780
iveta.gaspare@kuldigasnovads.lv

Inga Eikina 

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Kalēju ielā 4, Skrundā un Skrundas pagastā

Tel. 28641348
inga.eikina@kuldigasnovads.lv

Una Pole

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Nīkrācē, Raņķos un Rudbāržos

Tel. 29254339
una.pole@kuldigasnovads.lv