ĢIMEŅU AR BĒRNIEM ATBALSTA NODAĻA

Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas sociālie darbinieki veic sociālo darbu un koordinē sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, sniedz sociālo atbalstu vecākiem, vecvecākiem, aizbildņiem un audžuģimenēm. Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas darbinieki sniedz konsultācijas, pielietojot dažādas konsultēšanas metodes un pieejas, tajā skaitā psihosociālās konsultēšanas metodi.

 

Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļa var vērsties sastopoties ar:

  • jauniešu klaiņošanu;
  • ģimenes konfliktsituācijās;
  • krīzes situācijās (piem., vecāku šķiršanās);
  • vardarbības gadījumos;
  • alkohola, narkotiku, azartspēļu problēmām un citiem atkarības un līdzatkarības gadījumiem.

 

MĒS STRĀDĀJAM, LAI JUMS PALĪDZĒTU un:

 sniedzam individuālās konsultācijas un nepieciešamo informāciju;

 veicam pārrunas ar ģimeni un palīdzam rast spēkus pašiem risināt problēmas;

 palīdzam attīstīt nepieciešamās prasmes, lai uzlabotu ģimenes dzīves situācijas;

 palīdzam adaptācijas un sociālās rehabilitācijas procesā;

 piesaistām un sadarbojamies ar citu institūciju speciālistiem atbalsta sniegšanā ģimenei;

 organizējam izglītojošās un atbalsta grupas vecākiem un bērniem.

PIEEJAMIE PAKALPOJUMI

ĢIMEŅU AR BĒRNIEM ATBALSTA NODAĻAS SPECIĀLISTI

Lorita Rimaševska

Lorita Rimaševska

Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas vadītāja

Tel. 63350601, 27020735
lorita.rimasevska@kuldigasnovads.lv

Ligita Bergmane 

Vecākā sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija  Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350601; 27020738
ligita.bergmane@kuldigasnovads.lv

Vineta Brūdere - Sedliņa

Vineta Brūdere-Sedliņa

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63322276; 27020742
vineta.brudere@kuldigasnovads.lv

Ieva Rancāne 

Sociālā darbiniece darbā ar jauniešiem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 25649585
ieva.rancane@kuldigasnovads.lv

Laila Jankovska

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Ēdole, Alsunga, Gudenieki, Īvande

Tel. 22013423
laila.jankovska@kuldigasnovads.lv

Laila Štāle

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Kurmāle (Priedaine un Vilgāle), Pelči, Padure

Tel. 25652169
laila.stale@kuldigasnovads.lv

Laila Kudiņa

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Turlava, Snēpele un Laidi

Tel. 26553069
laila.kudina@kuldigasnovads.lv

Iveta Gaspare

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Vārme, Kabile, Renda, Rumba

Tel. 27864780
iveta.gaspare@kuldigasnovads.lv

Inga Eikina

Inga Eikina 

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Kalēju iela 4, Skrunda un Skrundas pagasts

Tel. 28641348
inga.eikina@kuldigasnovads.lv

Una Pole

Una Pole

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Nīkrāce, Raņķi un Rudbārži

Tel. 29254339
una.pole@kuldigasnovads.lv