ĢIMEŅU ATBALSTA CENTRS

Ģimeņu atbalsta centra sociālie darbinieki veic sociālo darbu un koordinē sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, sniedz sociālo atbalstu vecākiem, vecvecākiem, aizbildņiem un audžuģimenēm. Ģimeņu atbalsta centra darbinieki sniedz konsultācijas, pielietojot dažādas konsultēšanas metodes un pieejas, tajā skaitā psihosociālās konsultēšanas metodi.

 

Ģimeņu atbalsta centrā palīdzību var lūgt, sastopoties ar:

  • grūtībām bērna audzināšanā (tai skaitā izglītības iegūšanas procesā);
  • jauniešu klaiņošanu;
  • ģimenes konfliktsituācijās;
  • krīzes situācijās (piem., vecāku šķiršanās);
  • vardarbības gadījumos;
  • alkohola, narkotiku, azartspēļu problēmām un citiem atkarības un līdzatkarības gadījumiem.

 

MĒS STRĀDĀJAM, LAI JUMS PALĪDZĒTU un:

 sniedzam individuālās konsultācijas un nepieciešamo informāciju;

 veicam pārrunas ar ģimeni un palīdzam rast spēkus pašiem risināt problēmas;

 palīdzam attīstīt nepieciešamās prasmes, lai uzlabotu ģimenes dzīves situācijas;

 palīdzam adaptācijas un sociālās rehabilitācijas procesā;

 piesaistām un sadarbojamies ar citu institūciju speciālistiem atbalsta sniegšanā ģimenei;

 organizējam izglītojošās un atbalsta grupas vecākiem un bērniem.

ĢIMEŅU ATBALSTA CENTRA KOMANDA

Ģimeņu atbalsta centra vadītāja

Lorita Rimaševska

Lorita Rimaševska_ģimeņu atbalsta centra vadītāja_1

Tel. 63350601, 27020735
lorita.rimasevska@kuldiga.lv

Vineta Brūdere-Sedliņa

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63322276; 27020742
vineta.brudere@kuldiga.lv

Kristīne Ivanovska

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350601, 27020738
kristine.ivanovska@kuldiga.lv

Ligita Gertnere

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. ———–
ligita.gertnere@kuldigasnovads.lv

Ieva Rancāne

Sociālā darbiniece darbā ar jauniešiem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350603; 27020746
ieva.rancane@kuldiga.lv

Ligita Bergmane 

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija  Ēdolē, Gudeniekos un Alsungā

Tel. 22013423
ligita.bergmane@kuldiga.lv

Keisija Heidemane

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija  Kurmālē (Priedaine un Vilgāle), Pelčos

Tel. ———–
keisija.heidemane@kuldigasnovads.lv

Inese Šķēle

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Padurē, Rumbā un Īvandē

Tel. 28632702
inese.skele@kuldiga.lv

Laila Kudiņa

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Turlavā, Snēpelē un Laidos

Tel. 26553069
laila.kudina@kuldigasnovads.lv

Gita Remesa

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Vārmē, Kabilē un Rendā

Tel. 27864780
gita.remesa@kuldiga.lv

Inga Eikina 

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Kalēju ielā 4, Skrundā un Skrundas pagastā

Tel. 28641348
inga.eikina@kuldigasnovads.lv

Luīze Līze Reine

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Nīkrācē, Raņķos un Rudbāržos

Tel. ——–
luize-lize.reine@kuldigasnovads.lv