Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"