Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Ilgstošas izmitināšanas pakalpojums personām ar zemām vajadzībām un sociālajām prasmēm

Pakalpojuma mērķis

Ilgstošas izmitināšanas pakalpojums personām ar zemām vajadzībām un sociālajām prasmēm tiek sniegts, lai nodrošinātu pastāvīgu pajumti, sociālo atbalstu un aprūpi personai, kurai ir zemas vajadzības un kura sociālo prasmju trūkuma dēļ ir pakļauta sociālās atstumtības riskam.

Pakalpojums ietver

Personas izmitināšanu, pamatvajadzību nodrošināšanu un sociālo un darba prasmju attīstīšanu. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību, resursu un ienākumu izvērtējumu,

Pakalpojums paredz personas līdzmaksājumu

Maksājot starpību starp personas ienākumiem un valstī noteikto garantētā minimālā ienākumu līmeņa slieksni, bet ne vairāk kā pilnu pakalpojuma maksu.