Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

GUDENIEKU PAGASTS

Klientu pieņemšana: „Pagastmāja”, Gudenieki

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Jolanta Dombrovska (Pr., O., P.)

Tel. 27885233; jolanta.dombrovska@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Ligita Bergmane (T.)

Tel. 22013423; ligita.bergmane@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām  (C.)

Tel. 27807982