Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

GUDENIEKU PAGASTS

Klientu pieņemšana: „Pagastmāja”, Gudenieki

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Jolanta Dombrovska (Pr., O., P.)

Tel. 27885233; jolanta.dombrovska@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Jankovska (C.)

Tel. 22013423; laila.jankovska@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem Eva Bērziņa (T.)

Tel. 29335412; eva.berzina@kuldigasnovads.lv