Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Bērnu aprūpe pie ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzēja

 

Bērnu aprūpes pakalpojums pie ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzēja tiek sniegts, lai nodrošinātu bērnam diennakts uzraudzību, aprūpi, rehabilitāciju un audzināšanu, ja vecāki savas veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt vai bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nevar viņu aprūpēt.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtība:

Pakalpojumu piešķir pēc vecāku lūguma uz laiku bērnam, kura vecāki veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt; vai, ja bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nevar viņu aprūpēt. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu un vecāka vai bērna veselības stāvokli apliecinošiem dokumentiem.