Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

 

Klientu pieņemšana notiek „Bitīte”, Laidi, Laidu pagasts

 

 

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Daiga Korfa (Pr., O., P.)

Tel. 26620677; daiga.korpfa@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Ārija Brūdere (T.)

Tel. 27843923; arija.brudere@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Kudiņa (C.)

Tel. 26553069; laila.kudina@kuldigasnovads.lv