Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Laidu pagasts

Klientu pieņemšana: „Bitīte”, Laidi, Laidu pagasts

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Daiga Korfa (Pr., O., P.)

Tel. 26620677; daiga.korpfa@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Ārija Brūdere (T.)

Tel. 27843923; arija.brudere@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Kudiņa (C.)

Tel. 26553069; laila.kudina@kuldigasnovads.lv