Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Piekļūstamība

Tīmekļvietne veidota, vadoties pēc starptautiskām normām un standartiem, lai nodrošinātu piekļūstamību ikvienam satura interesentam. Piekļūstamības principi paredz funkcionalitātes daudzveidību un jēgpilnumu. Aicinām sazināties ar mums, ja tīmekļvietnes izmantošanas laikā saskaraties ar kļūdām vai neērtībām, – Jūsu viedoklis tīmekļvietni ļaus padarīt vēl ērtāku.

Piekļūstamības paziņojums

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” apņemas veidot savu tīmekļvietni piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk uzskaitīto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:
      • nepieciešams uzlabot galvenes navigāciju, rediģējot atsevišķu laukumu izmēru un redzamību;
      • tastatūras piekļuves – atbilstoši TAB pārejas;
      • tīmekļvietnes krāsu kontrasts;

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 07.07.2023. Izvērtēšanu veica Marlēna Vidmane, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” direktora vietniece.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (PDF dokuments)

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” rakstot:

soc.dienests@kuldigasnovads.lv vai zvanot: tālr. +371 63350107 (Kuldīga); +371 63331295 (Skrunda)

vai iesniedzot savu pieteikumu caur tīmekļvietnes saziņu – Saziņas forma – Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: soc.dienests@kuldigasnovads.lv

Tālrunis: +371 63350107 (Kuldīga); +371 63331295 (Skrunda)

Adrese: Dzirnavu iela 9, Kuldīga, LV-3301

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Marlēna Vidmane, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” direktora vietniece.

E-pasts: marlena.vidmane@kuldigasnovads.lv

Tālrunis: +371 63350603 (Kuldīga);