Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām un vardarbības cietušām personām

Pakalpojuma mērķis

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām un vardarbības cietušām personām tiek sniegts, lai no prettiesiskām darbībām cietis bērns un no vardarbības cietusi pilngadīga persona atjaunotu sociālās funkcionēšanas spējas un integrētos sabiedrībā.

Pakalpojums ietver

Pakalpojums ietver individuālas psihologa vai sociālā darbinieka konsultācijas bērnam, individuālas psihologa vai sociālā darbinieka, vai jurista konsultācijas pilngadīgajai personai.

Pakalpojumu piešķir
  • Bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris;
  • Pilngadīgai personai, kura cietusi no vardarbības – fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles.
  • Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

 

 

Informācija par pakalpojuma saņemšanu ŠEIT