Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

TURLAVAS PAGASTS

Klientu pieņemšana notiek Gundegu iela 1, Turlavas pagasts

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Kudiņa (Pr., O., P.)

Tel. 26553069; laila.kudina@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Daiga Korpfa (T.)

Tel. 26620677; daiga.korpfa@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Ārija Brūdere (C.)

Tel. 27843923; arija.brudere@kuldiga.lv