Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām cietušam bērnam

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām cietušam bērnam tiek sniegts, lai atjaunotu bērna sociālās funkcionēšanas spējas un integrēšanos sabiedrībā.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtība:

Pakalpojumu piešķir bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, emocionālas, fiziskas vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris. Pakalpojums ietver 10 individuālas psihologa vai sociālā darbinieka konsultācijas.

 

Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek piešķirts gadījumos, kad pakalpojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem nenodrošina valsts.

 

Informācija par pakalpojuma saņemšanu ŠEIT