Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

ATBALSTS DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

Daudzbērnu ģimenes, pamatojoties uz iesniegtu iesniegumu un derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”, var saņemt šādu pašvaldības atbalstu:

 

 pusdienu apmaksu bērnam/-iem, kas apmeklē Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādi, ja bērns un viens no likumiskajiem bērna pārstāvjiem ir deklarējies Kuldīgas novadā. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam – saskaņā ar iesniegto rēķinu;

 

 autonomā ugunsgrēka dūmu detektora iegādei un uzstādīšanai. Pabalsta apmērs ir ne vairāk kā 10,00 euro vienu reizi viena detektora iegādes un uzstādīšanas izdevumu kompensēšanai vienā (faktiskās dzīvesvietas) adresē. Iesniegumam jāpievieno maksājuma apliecinošs dokuments.

 

 ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai, vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu audzēkņiem pārskaitot pakalpojuma sniedzējam – saskaņā ar rēķinu.