Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Bērnu ilgstošas sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

 

Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā tiek sniegts, lai bērnam bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un bērnam ar invaliditāti nodrošinātu mājokli, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju bērnu aprūpes institūcijā, ja bērna aprūpi un audzināšanu nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa vai bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nevar bērnu aprūpēt.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtība:

Pakalpojumu piešķir bērnam, kuru vecākiem pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, ģimenei, kurā ir bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuram nepieciešama diennakts uzraudzība un medicīniskā aprūpe.