Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Snēpeles pagasts

Klientu pieņemšana: „Pagastmāja”, Snēpeles pagasts

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Ārija Brūdere (Pr., O., P.)

Tel. 27843923; arija.brudere@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Daiga Korfa (C.)

Tel. 26620677; daiga.korpfa@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Kudiņa (T.)

Tel. 26553069; laila.kudina@kuldigasnovads.lv