Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

STATUSA PIEŠĶIRŠANA

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 343 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 250 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 446 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 312 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

DOKUMENTI TRŪCĪGA VAI MAZNODROŠINĀTA STATUSA IEGŪŠANAI

 Iesniegums trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam IESNIEGUMS

 Apliecinājums par ienākumiem (iesnieguma pielikums)  APLIECINĀJUMS

Informācija par pakalpojuma saņemšanu ŠEIT