Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

STATUSA PIEŠĶIRŠANA

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 313 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 219 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 407 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 285 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

DOKUMENTI TRŪCĪGA VAI MAZNODROŠINĀTA STATUSA IEGŪŠANAI

 Iesniegums trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam IESNIEGUMS

 Apliecinājums par ienākumiem (iesnieguma pielikums)  APLIECINĀJUMS