Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

STATUSA PIEŠĶIRŠANA

DOKUMENTI TRŪCĪGA VAI MAZNODROŠINĀTA STATUSA IEGŪŠANAI

 Iesniegums trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam IESNIEGUMS

 Apliecinājums par ienākumiem (iesnieguma pielikums)  APLIECINĀJUMS