Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

SOCIĀLĀ DIENESTA MĀJAS LAPA IR IZSTRĀDES PROCESĀ. INFORMĒJAM, KA ATSEVIŠĶAS SADAĻAS VAR BŪT NEPILNĪGAS !

MŪSU MĒRĶIS

Sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, lai palīdzētu mazināt sociālās problēmas, attīstot pašu resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

JAUNUMI

KULDĪGAS NOVADĀ ATSĀKUŠĀS NODARBĪBAS PUSAUDŽU VECĀKIEM “CEĻVEDIS, AUDZINOT PUSAUDZI”

Tikko sācies jauns gads un Kuldīgas novada Sociālais dienests 6. janvārī atsāka organizēt pusaudžu vecāku izglītojošās grupas “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”. Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai sniegtu vecākiem…

NO 1. JANVĀRA IZMAIŅAS MĀJOKĻA PABALSTA SAŅEMŠANĀ. MĀJOKĻA PABALSTA SAŅEMŠANAI NO 1. JANVĀRA – 31. MAIJAM LABVĒLĪGĀKI NOSACĪJUMI !

Saistībā ar veiktajiem papildinājumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (turpmāk – Likums), daļa mājsaimniecību, kuras saistībā ar 2021. gada 1. jūlijā Latvijā ieviesto vienoto mājokļa pabalsta saņemšanas un aprēķināšanas kārtību zaudējuši mājokļa pabalstu, no 2022. gada 1. janvāra atkal var tam kvalificēties.   No 2022. gada 1. janvāra līdz 31. maijam tiek palielināts mājokļa pabalsta saņēmēju loks, sekojošām iedzīvotāju…

ARĪ 2022. GADĀ KULDĪGAS NOVADĀ ATBALSTĪS SOCIĀLĀS JOMAS BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMUS

Kuldīgas novada pašvaldība izsludinājusi konkursu pašvaldības finansējuma saņemšanai 2022. gadā biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība ir saistīta ar sociālo jomu. Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām.   Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas…

BIEDRĪBA “MINI SD” 17. DECEMBRĪ ORGANIZĒS PROJEKTA PAPILDPASĀKUMU

Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu.  “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.   Šī gada 17. decembrī, plkst. 15:00, “Pagasta padome”, Dzelda, Nīkrāces pagasts notiks “Mini…

KAS VAR SAŅEMT “PAĒDUŠAI LATVIJAI” PĀRTIKAS BANKAS PAKAS?

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” Latvijā organizē pārtikas bankas projektu “Paēdušai Latvijai” un atgādina, ka Ziemassvētki jau pavisam tuvu! Lai izvairītos no pirmssvētku stresa, “Paēdušai Latvijai” aicina laicīgi pieteikties atbalstam pārtikas pakas saņemšanai: aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/D1tYT4FZKZP6B6hJ8 sazinoties ar sev tuvāko izdales punktu http://paedusailatvijai.lv/kontakti Kuldīgas novadā “Paēdušai Latvijai” projektu koordinē “Mamma mammai fonds”, Ventspils ielā 15,  tel. 27733950, e-pasts: mammufonds@inbox.lv Atgādinām,…

VECĀKI PATEICĪGI PAR JAUNIEGŪTAJĀM ZINĀŠANĀM BĒRNU AUDZINĀŠANĀ

2021. gada oktobrī noslēdzās Sociālā dienesta organizētās vecāku apmācību grupas “Sarunas par bērnu audzināšanu”, kuras pēc ilgāka laika perioda šovasar atkal atsākās. Mācības balstītas Latvijā jau zināmajā vecāku apmācību programmā “Bērna emocionālā audzināšana” ( BEA), taču Sociālā dienesta piedāvāto nodarbību saturs tomēr atšķīrās no līdz šim vecākiem piedāvātajām nodarbībām.   Vecāku mācību programmu Sociālajā dienestā pirmo reizi vadīja pedagoģijas maģistre…

NO ŠĪ GADA 1. OKTOBRA – PALIELINĀTS BRĪVPUSDIENU SAŅĒMĒJU LOKS

Nu jau vairāk kā mēnesi spēkā ir stājušies jaunie Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi, kuros paredzēts un darbojas pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē (PII).  Pabalstu var saņemt par pusdienām bērniem, kuri apmeklē Kuldīgas novada PII līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai, ja bērna likumiskais pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Nosacījums pabalsta saņemšanai ir, ka…

SKAIDROJUMS PAR VAKCINĒŠANAS NOSACĪJUMIEM ASISTENTA, PAVADOŅA UN APRŪPES PAKALPOJUMA SNIEDZĒJIEM UN SAŅĒMĒJIEM

Šodien, 28. oktobrī Labklājības ministrija ir izdevusi skaidrojumu par vakcinēšanas nosacījumiem ASISTENTA, PAVADOŅA un ES finansētā APRŪPES pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem https://www.lm.gov.lv/lv/socialajiem-dienestiem Vakcinēšanās nepieciešamību un nosacījumus sociālo pakalpojumu jomā nosaka Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 3.5.apakšsadaļa un noslēguma jautājumi. Skaidrojums attiecas uz personām, kuras saņem vai sniedz valsts finansētu…

PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IETVAROS PIEAUG PIEEJAMAIS ATBALSTS UN TĀ SAŅEMŠANAS IESPĒJAS

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros mainījušies nosacījumi un paplašinātas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas gan cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu vecākiem. Tādējādi Kurzemes reģiona pašvaldības varēs saviem projektā iesaistītajiem iedzīvotājiem nodrošināt vēl plašākas atbalsta iespējas līdz pat projekta noslēgumam 2023. gadā.   Projektā izvērtētie cilvēki ar GRT turpmāk līdz pat projekta…

ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ AUTOMĀTISKI PAGARINĀS TRŪCĪGO UN MAZNODROŠINĀTO MĀJSAIMNIECĪBU IZZIŅU TERMIŅU

Sociālais dienests informē, ka uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku, klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beigsies 2021. gada 31. oktobrī vai vēlāk, piešķirtais statuss AUTOMĀTISKI tiks pagarināts bez klienta klātbūtnes un iesnieguma. Līdz ar to, izsniegtā IZZIŅA, kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, nav jāatjauno, jo izziņas derīguma termiņu Sociālais dienests pagarinās automātiski, izmantojot valsts un…

MAZAIZSARGĀTĀS MĀJSAIMNIECĪBAS VARĒS SAŅEMT PAPILDU PĀRTIKAS KOMPLEKTUS

Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros līdz gada beigām mazaizsargātajām mājsaimniecībām būs iespējams saņemt papildu pārtikas komplektu. Tas darīts ar mērķi, lai elastīgi un bez kavēšanās sniegtu papildu pārtikas atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām situācijā, kad palielinās patēriņa cenas, it īpaši pārtikai. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektus varēs saņemt tikai ģimene vai persona, kurai…

PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERI TIEŠSAISTĒ PĀRRUNĀ AKTUALITĀTES, IEPAZĪST “ATELPAS BRĪŽA” PAKALPOJUMU DOBELES NOVADĀ UN KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA CĪRAVAS TERITORIĀLO STRUKTŪRVIENĪBU

22. septembrī uz šogad otro tikšanos tiešsaistē pulcējas projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra  (VSAC) pārstāvji. Tikšanās laikā tika pārrunātas projekta ieviešanas aktualitātes, kā arī iepazītas “Atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanas iespējas Dobeles novadā un izglītības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā.   Tikšanos atklāja un par projekta ieviešanas…

KĀ MŪS ATRAST?

Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads