Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

MŪSU MĒRĶIS

Nodrošināt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, lai palīdzētu mazināt sociālās problēmas, attīstot pašu resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

JAUNUMI

TOPOŠIE ĢIMENES ASISTENTI UZSĀK SADARBĪBU AR KULDĪGAS NOVADA ĢIMENĒM

  Janvāra beigās 26 (6 no Kuldīgas novada) topošie ģimenes asistenti uzsāka “Mācību programmas ģimenes asistentiem” apguvi. Šobrīd visi seši topošie ģimenes asistenti uzsākuši sadarbību ar Kuldīgas novadā dzīvojošām ģimenēm. Plānots, ka pakāpeniski katrs ģimenes asistents varētu sadarboties ar līdz piecām/ sešām ģimenēm. Kā atzina topošā ģimenes asistente Rasma, “ļoti novērtēju iespēju palīdzēt, ar cerību, ka ģimene vēlāk varēs patstāvīgi…

BIEDRĪBA “MINI SD” 10. FEBRUĀRĪ RĪKOS PAPILDPASĀKUMU

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.      

BĒRNU SLIMNĪCA SNIEDZ ILGSTOŠU EMOCIONĀLU, SOCIĀLU UN GARĪGU ATBALSTU BĒRNIEM AR SMAGĀM SLIMĪBĀM UN VIŅU ĢIMENĒM

  Bērnu slimnīca uzsākusi vērienīgu projektu, kas sniedz iespējas līdz 2027. gada vidum ne tikai Bērnu slimnīcā, bet arī bērna dzīvesvietā, sadarbojoties ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, nodrošināt ģimenēm ilgstošu emocionālu, sociālu un garīgu atbalstu. Atbalsta veidus un apjomu bērniem ar smagām slimībām un viņu ģimenēm rekomendē, nodrošina un koordinē Bērnu slimnīcas speciālisti. Tagad bērniem ar smagām slimībām vai funkcionāliem traucējumiem,…

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM IR PIEEJAMAS BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS

  Laika posmā no 2023. gada janvāra līdz decembrim Latvijas iedzīvotāji varēs saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas, zvanot uz biedrības Skalbes atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 116006 divas reizes mēnesī, iepriekš izziņotos datumos. Šobrīd ir zināmas konsultāciju dienas janvārī un februārī – 20.01., 31.02., 10.02., 24.02. Bezmaksas konsultācijas būs pieejamas zvanot 116006 no plkst.16.00 – 20.00. Par citām akcijas dienām varēs uzzināt…

PAAUGSTINĀTS IENĀKUMU SLIEKSNIS MAZNODROŠINĀTĀM MĀJSAIMNIECĪBĀM EIROPAS ATBALSTA FONDA VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM ATBALSTA

  No 2023. gada 1. janvāra paaugstināts ienākumu slieksnis maznodrošinātām mājsaimniecībām Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta (turpmāk – pārtikas un higiēnas pakas) saņemšanai. Pārtikas un higiēnas pakas ir tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst: trūcīgas mājsaimniecības statusam; krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam; maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 376 euro (iepriekš 327 euro) pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro (iepriekš…

PAR IZMAIŅĀM AA SAPULČU NORISES VIETĀ

  No 2023. gada 10. janvāra Anonīmo alkoholiķu (AA) sapulces notiks Kuldīgas Annas baznīcas draudzes mājā Dzirnavu ielā 12. Tikšanās notiek katru otrdienu no plkst. 18.30. Katra mēneša pēdējā otrdienā notiek atklātā AA sapulce. Aicināti visi interesenti. Informācija: Normunds, tel. 28620882

IZSLUDINĀTA IEDZĪVOTĀJU BALSOŠANA KONKURSĀ “GADA BALVA SOCIĀLAJĀ DARBĀ 2022”

  Labklājības ministrija ik gadu izsludina konkursu ar mērķi apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā; pagodināt…

PAR FIZISKO AKTIVITĀŠU NODROŠINĀŠANU CILVĒKIEM AR GRT KULDĪGAS NOVADĀ

  Katram cilvēkam ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes (FA), lai varētu normāli funkcionēt. Mēs bieži runājam par fizisko aktivitāšu nepieciešamību bērniem, jo tieši pateicoties fiziskām kustībām bērni aug un attīstās. Tomēr samērā reti tiek runāts par fizisko aktivitāšu svarīgumu un atbilstību katra indivīda veselības stāvoklim un viņa fiziskajai sagatavotībai visos dzīves periodos. Organizētajām fiziskajām aktivitātēm jābūt pozitīvai ietekmei, lai uzlabotu katra…

AICINA PIETEIKTIES FINANSĒJUMAM SOCIĀLĀS JOMAS BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU DARBĪBAS ATBALSTAM

  Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu pašvaldības finansējuma saņemšanai 2023. gadā biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība ir saistīta ar sociālo jomu. Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām. Tāpat iespējams saņemt pašvaldības finansējumu sociālās jomas biedrību un nodibinājumu rīkotiem pasākumiem. Konkursa nolikums un…

PAR SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMIEM BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN TO ĢIMENĒM KULDĪGAS NOVADĀ

  No 2022. gada 1. novembra biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” Kuldīgā 27 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, aizbildņiem vai audžuvecākiem 12 mēnešu garumā nodrošinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Rehabilitācijas pakalpojumus sniegs starpdisciplināra speciālistu komanda saskaņā ar individuāli bērnam izstrādātu atbalsta plānu. Projektā bērni, atbilstoši vajadzību un spēju novērtējumam, var piedalīties speciālā pedagoga nodarbībās ar Barboletas, Dabas…

KULDĪGĀ UZSĀKTS PROJEKTS PILNGADĪGU PERSONU AR GRT ATBALSTAM

  No 2022. gada 1. novembra biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” Kuldīgā 11 vai vairāk pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 12 mēnešu garumā nodrošinās speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu un grupu nodarbības. Saskaņā ar individuāli personai izstrādātu pakalpojuma plānu starpdisciplināra speciālistu komanda projektā sniegs šādus sociālā atbalsta pakalpojumus: sociālo prasmju un Dabas vides estētikas nodarbības speciālā pedagoga vadībā,…

VALSTS NODROŠINĀTĀ JURIDISKĀ PALĪDZĪBA NOTEIKTĀM IEDZĪVOTĀJU GRUPĀM IR PIEEJAMA BEZ MAKSAS

  Fiziskām personām, kuras ir iesaistītas juridiskā strīdā un tām trūkst līdzekļu jurista pakalpojumu saņemšanai, Juridiskās palīdzības administrācijā var vērsties valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai. Administrācija norīko juridiskās palīdzības sniedzēju un apmaksā sniegto juridisko palīdzību noteiktajā apjomā. Juridiskās palīdzības sniedzējs ir persona, ar kuru administrācija, atbilstot noteiktiem profesionālajiem kritērijiem, noslēdz juridiskās palīdzības līgumu un kas tiek norīkots juridiskās palīdzības saņēmējam…

latvija-lv-logo-20131
Bane1

KĀ MŪS ATRAST?

Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads