Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

MŪSU MĒRĶIS

Nodrošināt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, lai palīdzētu mazināt sociālās problēmas, attīstot pašu resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

JAUNUMI

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ NOTIKS AIDS DIENAI VELTĪTS INFORMATĪVS SEMINĀRS

  Tavai veselībai un sirdsmieram! Kā ziņo Baltijas HIV asociācija, Latvijā ir viens no augstākajiem jauno HIV inficēšanās gadījumu rādītājiem Eiropas Savienībā. Kopš pirmā ziņojuma par slimību, ko tagad zinām kā HIV/AIDS, ir pagājuši 42 gadi. Šī slimība ir atnesusi neiedomājami daudz ciešanu un izmisuma, izraisot vairāk nekā 35 miljonus nāves gadījumu, ieskaitot latviešus, kuri katru gadu mirst no AIDS…

Sociālajā dienestā tiks organizētas atbalsta grupas sērojošajiem.

  CIEŠANAS, KURAS IR IZRAISĪJIS ZAUDĒJUMS Nodarbībās būs iespējams saņemt atbalstu vientulības mazināšanai, nākotnes stiprināšanai (iekšējā spēka meklējumi) izdzīvojot dziļās skumjas un spēcīgās alkas būt atkal kopā ar zaudēto personu.   Programmas mērķis: informēt interesentus par sociālā darbinieka kompetenci un atbalstu klientu dzīves labklājības pilnveidošanā ciešanu periodā, kuras ir izraisījis zaudējums, par sevis pilnveidošanu, krīzes situācijas pārvarēšanu. Programmas uzdevumi: Skaidrot…

BIEDRĪBA “MINI SD” AICINA UZ PAPILDPASĀKUMU NĪKRĀCĒ

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.  

BIEDRĪBA “MINI SD” AICINA UZ PAPILDPASĀKUMU SKRUNDĀ

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.  

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “SOCIĀLAIS DIENESTS” UZ NENOTEIKTU LAIKU AICINA DARBĀ SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORU DARBAM KULDĪGAS NOVADĀ

  Galvenie darba pienākumi: informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, sniegt konsultācijas par problēmu risināšanas veidiem; organizēt sociālās palīdzības sniegšanu Kuldīgas novada iedzīvotājiem; novērtēt mājsaimniecības sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem; klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus; datu un informācijas apstrāde programmā SOPA. Prasības pretendentam: iegūta augstākā izglītība.…

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS IZSLUDINA IESPĒJU ĢIMENĒM PIETEIKTIES DIVĀM BEZMAKSAS INTEGRATĪVAJĀM NOMETNĒM SKOLĒNU RUDENS BRĪVLAIKĀ

  Šajā rudenī – skolēnu rudens brīvlaikā – Kurzemes reģionā dzīvojošajām ģimenēm ar 7 – 16 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja pieteikties dalībai divās bezmaksas integrējošās nometnēs. Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu un nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizē divas aizraujošas trīs dienu (divu diennakšu) integratīvās rudens nometnes: 21.- 23. oktobrī…

IESPĒJA CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI UZLABOT PIEKĻŪSTAMĪBU SAVĀ DZĪVESVIETĀ

  Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā” ietvaros tiek plānots nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu. Kuldīgas novadā deklarētās personas vecumā no 18 līdz 63 gadiem ar I vai II invaliditātes grupu…

SOCIĀLO PRASMJU NODARBĪBAS SIEVIETĒM

  Sveikas rudenī! Kuldīgas novadā dzīvo pašaizliedzīgas, radošas, drosmīgas Latvijas sievietes. Mēs pamanām, novērtējam un ļoti lepojamies ar Jums. Lauku darbi apdarīti un tuvojas rudens tumšie vakari! Ko darīt? Lai tikai kāds pasaka, ka Latvijā “nekas nenotiek”! Pie mums notiek! Ja ir vēlēšanās ārpus mājām kaut ko jaunu iemācīties, satikt citus radošus cilvēkus un interesanti pavadīt laiku, tad ar 2023.…

KULDĪGAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM PIEEJAMAS BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS JURIDISKOS JAUTĀJUMOS

  Septiņās Latvijas pašvaldībās tiks īstenots pilotprojekts, sniedzot bezmaksas konsultācijas juridiskos jautājumos Septiņās Latvijas pašvaldībās – Aucē, Madonā, Kuldīgā, Liepājā, Ogrē, Rīgā un Siguldā, kā arī Mālpilī – no 2.oktobra līdz 8.decembrim tiks īstenots bezmaksas juridisko konsultāciju pilotprojekts. Tieslietu ministrijas, Eiropas Padomes komisijas tiesu efektivitātei (CEPEJ) un Juridiskās palīdzības administrācijas kopīgi īstenotā projekta ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas saņemt…

VĒL MĒNESI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM IESPĒJAMS SAŅEMT SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMUS PROJEKTĀ

  Projektā “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Kuldīgas novadā” no 2022. gada 1. novembra līdz šim ir jau iesaistīta visa plānotā mērķa grupa – 27 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecāki, aizbildņi. Nepilnos 11 mēnešos projektā notikušas 300 speciālā pedagoga nodarbības, 275 Montesori pedagoga prasmju attīstošas nodarbības, 88 logopēda konsultācijas, 267 fizioterapijas nodarbības, 89…

VĒL MĒNESI CILVĒKIEM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM IESPĒJAMS SAŅEMT SABIEDRĪBĀ BALSTĪTUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS PROJEKTĀ

  Projektā “Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT Kuldīgas novadā” no 2022. gada 1. novembra līdz šim ir iesaistīta visa plānotā mērķa grupa – 11 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem. Nepilnos 11 mēnešos projektā notikušas 66 sociālo prasmju un Dabas vides estētikas nodarbības speciālā pedagoga vadībā, 66 Montesori nodarbības, 190 fizioterapijas konsultācijas, 53 Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciālista konsultācijas, 96…

AICINĀM PIETEIKTIES ATBALSTA GRUPAI PERSONĀM AR VEĢETATĪVO DISTONIJU

   “Es Tevi saprotu. Tu nemirsi – viss ir tikai galvā” – tipisks teiciens no tiem, kuriem veģetatīvās distonijas nav. It kā apkārtējie Tevi saprot, bet Tevi nepārņem sajūta, ka tas ir pilnīgi un patiesi. Tev ir neērti dalīties ar tuviniekiem par savām sajūtām, jo tās regulāri atkārtojas. Savā iekšienē Tu jūties viens…. Lai uzlabotu dzīves kvalitāti, daži no priekšnosacījumiem…

latvija-lv-logo-20131
eparaksts logo

KĀ MŪS ATRAST?

Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads