Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

MŪSU MĒRĶIS

Nodrošināt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, lai palīdzētu mazināt sociālās problēmas, attīstot pašu resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

JAUNUMI

BIEDRĪBA “MINI SD” AICINA UZ LĪGO PASĀKUMU

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.  

SVĒTKU PABALSTS POLITISKI REPRESĒTAI PERSONAI

  Šā gada 25. maija Kuldīgas novada domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi “Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti”. Saistošajos noteikumos tiek saglabāti esošie pabalsti – pabalsts jaundzimušajam,  pabalsts senioram nozīmīgā jubilejā, pabalsts nozīmīgā laulības jubilejā un ieviests jauns pabalsts – svētku pabalsts politiski represētai personai vienu reizi gadā 50 EUR apmērā. Tiesības saņemt šo pabalstu būs personām, kurām piešķirts politiski represētas…

STARPTAUTISKĀ BĒRNU AIZSARDZĪBA DIENA

    Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas sociālie darbinieki un ģimenes asistenti sveic STARPTAUTISKAJĀ BĒRNU AIZSARDZĪBAS DIENĀ! Viktors Māris Igo ir teicis, ka “Bērns ir nākotne”, bet ko par bērniem saka cilvēki, kuri ikdienā strādā ar ģimenēm un bērniem?  Bērns dzīvo katrā vecāka sirdspukstā!  Bērns ir tas, ar kura ienākšanu pasaulē sākas jauns ceļš viņa vecākiem, jaunas pieredzes, klupieni, celšanās,…

PAR ASISTENTA PAKALPOJUMA PIEŠĶIRŠANU

  Dažādu pašvaldības un valsts nodrošionāto pakalpojumu piešķiršanā arvien notiek izmaiņas – piešķiršanas kārtība tiek pilnveidota, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu. Pēdējās veiktās izmaiņas paredz asistenta pakalpojuma pieejamību lielākā apjomā.  Asistenta pakalpojuma piešķiršanas soļi pilngadīgām personām   Asistenta pakalpojums bērnam ar invaliditāti   Kuldīgas novadā asistenta pakalpojuma piešķiršanu koordinē Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Pilngadīgo un personu ar invaliditāti…

DZELDĀ PĀRRUNĀ PROJEKTĀ “KURZEME VISIEM” PAVEIKTO UN APLŪKO JAUNIZVEIDOTOS GRUPU DZĪVOKĻUS CILVĒKIEM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

  2023. gada 24.maijā uz vienu no pēdējām tikšanās reizēm pulcējās projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona projekta komanda, pārstāvji no Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils novadu pašvaldībām, Liepājas un Ventspils valstspilsētām, kā arī no Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” un tā filiālēm. Tikšanos atklāja Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava, kura…

JAUNIEŠIEM PIEEJAMAS BEZMAKSAS KOUČINGA SESIJAS

  Straujiem soļiem tuvojas mācību gada noslēgums, un līdztekus darbam, hobijiem un citām aktivitātēm ir svarīgi ieplānot laiku arī savai izaugsmei.  Fonds “Tavs atbalsts” ir izveidojis projektu “Laiks izaugsmei!”, kurā Latvijas jauniešiem vecumā no 17 līdz 21 gadam ir iespēja pieteikties bezmaksas individuālām koučinga sesijām. Katram vasaras periodā tiks sniegtas 4 – 6 sesijas. Sertificēti kouči palīdzēs iegūt atbildes uz…

SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA “VIENAS PIETURAS AĢENTŪRA” LIEPĀJAS FILIĀLES ATKLĀŠANA

  19. maijā Liepājā tika atklāta Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) “Vienas pieturas aģentūra ārzemniekiem”.  SIF no šī gada sniedz jaunu pakalpojumu – ”Vienas pieturas aģentūra ārzemniekiem”. Tās mērķis ir nodrošināt informāciju un pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem, kas Latvijā ieradušies pēc patvēruma. Aģentūra nodrošina individuālās konsultācijas, kurās var saņemt informāciju par uzņemšanu, sociālo aizsardzību, nodarbinātību, un citiem jautājumiem. Tās notiek gan…

AICINĀM KURZEMĒ DZĪVOJOŠĀS ĢIMENES PIETEIKTIES BEZMAKSAS INTEGRATĪVAJĀM NOMETNĒM

  Šovasar Kurzemes reģionā dzīvojošajām ģimenēm ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja pieteikties dalībai bezmaksas integrējošās nometnēs. Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu, biedrību “Latvijas Mazpulki” un nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūlija beigās un augustā organizēs trīs aizraujošas piecu dienu (diennakts) integratīvās vasaras nometnes: “Veselīgie piedzīvojumi Uguņos” ,…

AICINĀM DARBĀ SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORU RUDBĀRŽOS, NĪKRĀCĒ UN RAŅĶOS

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” uz noteiktu laiku aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru darbam Rudbāržu, Nīkrāces un Raņķu pagastos. Galvenie darba pienākumi: informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, sniegt konsultācijas par problēmu risināšanas veidiem; organizēt sociālās palīdzības sniegšanu Kuldīgas novada iedzīvotājiem; novērtēt mājsaimniecības sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem…

BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM SAŅEM SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS

  Līdz 2023. gada 1. martam projektā “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Kuldīgas novadā” sociālās rehabilitācijas pakalpojumus uzsākuši saņemt 23 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecāki, aizbildņi. Bērni jau no projekta pirmā mēneša saņem speciālā pedagoga, logopēdijas – Montesori pedagoga, fizioterapijas nodarbības un logopēda konsultācijas, bet no šā gada janvāra arī psihoterapijas speciālista un…

PILNGADĪGAS PERSONAS AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM SAŅEM SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS

  Līdz 2023. gada 1. martam projektā “Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT Kuldīgas novadā” sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņem 11 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta pirmajos divos mēnešos pakalpojumus saņēma 10 personas ar GRT, bet ar š.g. janvāri projektā iesaistītas visas personas, kuras bija plānojušas piedalīties projektā. Pilngadīgas personas ar GRT piedalās sociālo prasmju un Dabas vides estētikas…

IZSTRĀDĀ METODIKU DARBAM AR SENIORIEM

  Labklājības ministrijas ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001 ietvaros tiek īstenotas aktivitātes metodiku izstrādei pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar dažādām klientu mērķa grupām un sociālā darba metodēm. Viena no šīm mērķa grupām ir seniori. Pašlaik norit mācības “Par metodikas sociālajam darbam ar senioriem izstrādi”, kurās piedalās Kuldīgas novada pašvaldības…

latvija-lv-logo-20131
Bane1

KĀ MŪS ATRAST?

Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads