Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

MŪSU MĒRĶIS

Nodrošināt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, lai palīdzētu mazināt sociālās problēmas, attīstot pašu resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

JAUNUMI

SOCIĀLO PRASMJU NODARBĪBAS SIEVIETĒM

  Sveikas rudenī! Kuldīgas novadā dzīvo pašaizliedzīgas, radošas, drosmīgas Latvijas sievietes. Mēs pamanām, novērtējam un ļoti lepojamies ar Jums. Lauku darbi apdarīti un tuvojas rudens tumšie vakari! Ko darīt? Lai tikai kāds pasaka, ka Latvijā “nekas nenotiek”! Pie mums notiek! Ja ir vēlēšanās ārpus mājām kaut ko jaunu iemācīties, satikt citus radošus cilvēkus un interesanti pavadīt laiku, tad ar 2023.…

KULDĪGAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM PIEEJAMAS BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS JURIDISKOS JAUTĀJUMOS

  Septiņās Latvijas pašvaldībās tiks īstenots pilotprojekts, sniedzot bezmaksas konsultācijas juridiskos jautājumos Septiņās Latvijas pašvaldībās – Aucē, Madonā, Kuldīgā, Liepājā, Ogrē, Rīgā un Siguldā, kā arī Mālpilī – no 2.oktobra līdz 8.decembrim tiks īstenots bezmaksas juridisko konsultāciju pilotprojekts. Tieslietu ministrijas, Eiropas Padomes komisijas tiesu efektivitātei (CEPEJ) un Juridiskās palīdzības administrācijas kopīgi īstenotā projekta ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas saņemt…

AICINĀM PIETEIKTIES ATBALSTA GRUPAI PERSONĀM AR VEĢETATĪVO DISTONIJU

   “Es Tevi saprotu. Tu nemirsi – viss ir tikai galvā” – tipisks teiciens no tiem, kuriem veģetatīvās distonijas nav. It kā apkārtējie Tevi saprot, bet Tevi nepārņem sajūta, ka tas ir pilnīgi un patiesi. Tev ir neērti dalīties ar tuviniekiem par savām sajūtām, jo tās regulāri atkārtojas. Savā iekšienē Tu jūties viens…. Lai uzlabotu dzīves kvalitāti, daži no priekšnosacījumiem…

AICINĀM DARBĀ DIENAS APRŪPES CENTRA VADĪTĀJU UZ NENOTEIKTU LAIKU

    Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina darbā Dienas aprūpes centra vadītāju uz nenoteiktu laiku   Prasības: augstākā izglītība sociālajā darbā, speciālajā pedagoģijā vai vadību zinībās; vismaz divu gadu pieredze sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem; vismaz divu gadu pieredze vadītāja amatā; izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;…

AICINĀM PIETEIKTIES VECĀKUS, KURI AUDZINA BĒRNUS VECUMĀ NO DZIMŠANAS LĪDZ 2 GADU VECUMAM!

  ”Sargeņģelis” – atbalsta grupa jaunajiem vecākiem! “Sargeņģeļa” programmu un  nodarbību saturu ir izstrādājis centrs “Dardedze”. Nodarbībās vecāki darbojas kopā ar saviem bērniem, un paralēli tiek pārrunātas dažādas aktuālas tēmas – par bērna attīstību konkrētā vecumposmā, par aprūpi, par drošu piesaisti, par barošanu, zobu nākšanu, par midzināšanas paņēmieniem, bērna drošību, podiņmācību, higiēnu un citiem tematiem. Kopā rotaļāsimies un, atbalstot viens…

APTAUJA PAR ATBALSTA GRUPU SENIORU TUVINIEKIEM UN APRŪPĒTĀJIEM

  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālā dienests” plāno organizēt atbalsta grupas nodarbības “Senioru tuviniekiem un aprūpētājiem”, lai tiktos ar sociālās aprūpes speciālistiem un  darbojoties kopā, katrs dalītos savā aprūpes pieredzē, gūtu jaunu pieredzi, saņemtu noderīgu informāciju sociālajā aprūpē, gūtu stiprinošu un emocionālu atbalstu, lai pārvarētu grūtības. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli un vēlmi piedalīties atbalsta grupas “Senioru tuviniekiem un…

BIEDRĪBA “MINI SD” AICINA UZ PAPILDPASĀKUMU

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.  

GADA BALVA CILVĒKU AR INVALIDITĀTI ATBALSTAM

  Īstais brīdis teikt “Paldies!” un pieteikt labo darbu darītājus konkursā “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” Tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku jau devīto gadu aicina iedzīvotājus būt vērīgiem, pamanīt un novērtēt mūsu līdzcilvēku nozīmīgo ieguldījumu, piesakot viņus konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. To iespējams paveikt līdz 2. oktobrim. Konkursa balvu…

NOSLĒGUSIES DIVU NEDĒĻU ILGA NOMETNE “MANS MANTOJUMS”

  No 14. līdz 25. augustam notika Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” organizēta dienas nometne “Mans mantojums”, vadītāja – Daiga Zemke, audzinātājas – Jana Aņišina, Līna Speciusa- Andersone. Nometnē piedalījās 17 jaunieši vecumā no 11 līdz 14 gadiem. 11 jaunieši bija no ģimenēm, kurām ir trūcīgas ģimenes statuss. Ņemot vērā, ka Covid-19 laikā jaunieši palikuši noslēgtāki, dalība nometnē bija…

IZSTRĀDĀ SOCIĀLĀ DIENESTA PAŠNOVĒRTĒJUMA STANDARTU

  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Sarmīte Segliņa piedalās Labklājības ministrijas īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Vadības kvalitātes modeļa” pilotprojektā, kura rezultāts ir izstrādāts Sociālā dienesta pašnovērtējuma standarts. Pilotprojektā, kurš ilgst no 1. maija līdz 30. novembrim, piedalās 18 sociālo dienestu vadītāji no visas Latvijas. Pilotprojekta mērķis ir izstrādāt vadības kvalitātes modeli, kas paredz…

SOCIĀLAIS DIENESTS ATGĀDINA PAR IESPĒJU SAŅEMT PABALSTUS SKOLĒNIEM UN STUDENTIEM

  Tuvojoties mācību gada sākumam, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” atgādina par iespēju saņemt šādus pabalstus:    Pabalsts pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē Pabalstu pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē piešķir bērnam, kurš apmeklē Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādi līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai (līdz piecgadnieku programmas uzsākšanai), ja bērna likumiskais pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Kuldīgas novada administratīvajā…

DIENAS CENTRS UN SPECIALIZĒTĀS DARBNĪCAS DZELDĀ

  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 313 Kuldīgas novada pašvaldība īsteno projektu “Kurzeme visiem”, deinstitucionālizācijas pasākumu ietvaros nodrošinot dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumus mērķa grupām – pilngadīgām personām ar garīga vai funkcionāla rakstura traucējumiem. Lai nodrošinātu iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, vajadzībām atbilstošus pakalpojumus un veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem reintegrāciju sabiedrībā, 2023. gada…

latvija-lv-logo-20131
eparaksts logo

KĀ MŪS ATRAST?

Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads