Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu komplekss

Pakalpojuma mērķis

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu komplekss tiek sniegts, lai atjaunotu personas funkcionēšanas spējas, iekļaušanos sabiedrībā un pilnveidotu sociālās prasmes.

Pakalpojums ietver

Pakalpojums ietver izglītojošas, attīstošas nodarbības, atbalsta grupas, psihosociālo atbalstu un speciālistu konsultācijas saskaņā ar mērķa grupas vajadzībām atbilstošu programmu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojumu piešķir uz laiku, kāds paredzēts mērķa grupas vajadzībām izstrādātajā programmā.

Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.

! Pakalpojums tiek nodrošināts komplektējot grupu.