Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

VĀRMES PAGASTS

Klientu pieņemšana: „Avotiņi”, Vārme

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Iveta Gaspare (Pr., O., P.)

Tel. 27864780; iveta.gaspare@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Aivija Blinde (T.)

Tel. 29404212; aivija.blinde@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Dina Šimpermane (C.)

Tel. 28368352; dina.simpermane@kuldigasnovads.lv