Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

 

Klientu pieņemšana notiek „Avotiņi”, Vārme, Vārmes pagasts

 

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Gita Remesa (Pr., O., P.)

Tel. 27864780; gita.remesa@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Aivija Blinde (T.)

Tel. 29404212; aivija.blinde@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Dina Šimpermane (C.)

Tel. 28368352; dina.simpermane@kuldiga.lv