Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Senioru Dienas aprūpes centra pakalpojums

Senioru Dienas aprūpes centra pakalpojuma mērķis

Senioru dienas aprūpes centra pakalpojums tiek sniegts, lai dienas laikā nodrošinātu uzraudzību senioriem, kuriem nepieciešams atbalsts sociālo prasmju uzturēšanai un kognitīvo spēju saglabāšanai.

Pakalpojumu piešķirt personai
  • kurai saskaņā ar ģimenes ārsta vai psihiatra noteikto diagnozi nav kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;
  • kurai vecuma vai vispārējās veselības traucējumu dēļ nepieciešami pašaprūpes, sociālo prasmju un kognitīvo spēju atjaunošanas/saglabāšanas pasākumi;
  • kurai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem veikts fizisko un garīgo spēju izvērtējums, nosakot nepieciešamo aprūpes līmeni.
Pakalpojumu nepiešķir

Pakalpojumu nepiešķir personai, kura noslēgusi uztura līgumu (tiek vērtēts uztura līguma saturs saskaņā ar saistošo noteikumu 112.10. apakšpunktu) vai kura saņem 2., 3. vai 4. aprūpes līmeņa aprūpes mājās pakalpojumu.

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojuma saņemšanai pakalpojuma saņēmējs slēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju un veic līdzmaksājumu 10 % apmērā no noteiktās pakalpojuma maksas. Līdzmaksājums nav jāveic personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām.

Senioru Dienas aprūpes centrā tiek nodrošināts
  • senioru uzraudzība 8 stundas dienā līdz 5 darba dienām nedēļā;
  • individuālās konsultācijas un grupu nodarbības kognitīvo spēju uzturēšanai un attīstīšanai;
  • sociālās aprūpes un rehabilitācijas programmas;
  • atbalsts pašaprūpes un sociālo prasmju atjaunošanai/saglabāšanai;
  • tējas pauzes un pusdienas.

 

Kuldīgas novadā senioru Dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošina Latvijas Samariešu apvienība. Senioru dienas aprūpes centrs atrodas Kuldīgā, Dzirnavu ielā 18. Centra vadītāja Anta Anševica, kontakttālrunis 26103007.

 

KONTAKTPERSONAS:
Sociālā darbiniece
Inese Jaunzeme,
Tel.: 27020734,
inese.jaunzeme@kuldiga.lv