Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Vienošanās Nr. 2020.FEAD/PO.04/27/19

Eiropas Sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai

Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds
Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”
Īstenošanas laiks: 31.03.2024.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Sabiedrības integrācijas fonds 2014. gadā iesaistījās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajā personām (turpmāk – Fonds) darbības programmas īstenošanā. Kopš 2015.gada Fonda atbalstu var saņemt visā Latvijā.Sabiedrības integrācijas fonds, turpinot atbalsta sniegšanu mazaizsargātām personām, iesaistīts Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. – 2027. gadam īstenošanā, kas apstiprināta 2022. gada 21. oktobrī Eiropas Komisijā.

  Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?

Kas var saņemt palīdzību?

Tiesības saņemt Fonda pārtikas un pamata materiālo palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras:

 atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
 nonākušas krīzes situācijā;
 atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 288 euro.

 

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atbalstu?

Svarīgi 

Personai ir jāvēršas pašvaldības Sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu.

 

Kādu atbalstu var saņemt?

Atbalsta pakas

 pārtikas preču komplekti;
 higiēnas un saimniecības preču komplekti;
 pārtikas preču komplekti maziem bērniem (2 veidi atkarībā no bērna vecuma);
 higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
 skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem).

 

Zupas virtuves

Ar Fonda atbalstu Latvijā 29 zupas virtuves nodrošina maltīšu izsniegšanu.

Svarīgi

Lai saņemtu maltītes, personai nav jāuzrāda statusa izziņa.

 

Papildpasākumi

Papildpasākumu mērķis ir mazināt personu sociālo atstumtību, kā arī veicināt personu patstāvību savu sociālo problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.

 

Kādi ir Sabiedrības integrācijas fonda pienākumi programmas ieviešanā?

Sabiedrības integrācijas fonds veic pārtikas un pamata materiālās palīdzības publiskos iepirkumus. Iepirkuma ietvaros paredzēta iepriekšminēto preču iegāde, iepakošana un piegāde atbalsta komplektu izdales vietās.

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu nodrošina Partnerorganizācijas. Partnerorganizāciju atlasi, izsludinot atklātu atlasi, veic Sabiedrības integrācijas fonds.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Latvijā paredzēts atbalstīt šādu materiālās nenodrošinātības veidu risināšanu:

 nenodrošinātība ar pārtiku;
 materiālā nenodrošinātība zemu ienākumu mājsaimniecībās, tajā skaitā mājsaimniecībās ar bērniem.

 

Aktuālais atbalsta paku saturs:

 Pārtikas pakas saturs (“P2023”)

 Maltītes nodrošināšanai paredzētais pārtikas pakas saturs (“Z2023”)

 Higiēnas un saimniecības preču pakas saturs (“H2023-2”)

 Higiēnas paku zīdaiņiem un maziem bērniem saturs (“BH1”, “BH-2”, “BH-3”, “BH4” 2023/2)

 Skolas piederumu paku saturs (“S1-2023” un “S2-2023”)

 Pārtikas paku maziem bērniem saturs (“BP2-2023”, “BP3-2023”)

Kuldīgas novada atbalsta komplektu izdales un maltīšu saņemšanas vietas

“Latvijas Sarkanais Krusts” Kuldīgas nodaļa,

Baznīcas iela 29A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3310

Tatjana Zabarina 28954822

Katru darba dienu 10.00 – 16.00

Kalēju iela 4, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326

Inga Eikina, 63331296

Pirmdiena – ceturtdiena 9.00-12.00; 13.00-17.00;

Piektdiena 9.00-15.00

“Dārdedzes” , Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3324

Gunta Stiba, 29481085

Pirmdiena-ceturtdiena 9.00-12.00, 13.00-17.00;

Piektdiena 9.00-15.00

“Dzelda”, Saieta nams, Torņa iela 6, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads, LV-3320

Gunta Stiba, 29481085

Pirmdiena – ceturtdiena 9.00-12.00; 13.00-17.00;

Piektdiena 9.00-15.00

Raņķu pagasta pārvalde, Sākumskola, Raņķi, Raņķu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3323

Inga Eikina, 28897498

Pirmdiena – ceturtdiena 9.00-12.00, 13.00-17.00;

Piektdiena 9.00-15.00

Alsunga, Pils iela 1, Kuldīgas novads, LV-3306

Jolanta Dombrovska, 27885233

Pirmdienas 8.30-12.30 13.00-17.30;

Otrdienas 8.00-12.30 13.00-17.00,

Trešdienas, Ceturtdienas 8.30-12.30 13.00-16.30;

Piektdienas 8.00 -12.30 13.00-15.30

Ēdoles pagasta pārvalde, Dārza iela 6, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3310

Ligita Bergmane; 22013423

Pirmdienās 9.00-12.30 13.00-17.00,

Ceturtdienās 9.00-12.30 13.00-15.00

Gudenieku pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads, LV-3312

Jolanta Dombrovska, 27885233

Pirmdienās 9.00-12.30 13.00-17.30,

Ceturtdienās 9.00-12.30 13.00-16.30

Īvandes pagasta pārvalde, „Skolas nams”, Īvande, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads, LV-3313

Santa Šūna – Šauba, 29335412

Pirmdienās 8:00 – 12:30

Kabiles pagasta pārvalde, „Spārītes”, Kabile, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3314

Aivija Blinde, 29404212

Pirmdienās 09.00 – 17.00,

Trešdienās 09.00 – 16.00

Kurmāles pagasta pārvalde „Pagastmāja, Vilgāle, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3332

Keisija Heidemane, 26349549

Pirmdienās 8:00-17:30,

Ceturtdienās 8:00-16:30

Laidu pagasta pārvalde, „Bitīte”, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3317

Daiga Korpfa, 28302341

Pirmdienās 9.00-16.00

Padures pagasta pārvalde, “Arāji”, Padure, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321

Līna Speciusa – Andersone, 20293013

Ceturtdienās 08:00 – 16:30

Pelču pagasta pārvalde, “Pelču pils”, Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3322

Jana Aņišina, 27810191

Pirmdienās, ceturtdienās 9.00 -12.30 13.00 – 16.00

Rendas pagasta pārvalde, „Illītes”, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319

Aivija Blinde, 29404212

Pirmdienās 8:00-12:30 13:00 -17:30,

Ceturtdienās 8:00-12:30 13:00 -16:30

Snēpeles pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328

Ārija Brūdere, 27843923

Pirmdienas 08.00-12.30 13.00-17.30;

Ceturtdienas 08.00-12.30 13.00-16.30

Turlavas pagasta pārvalde, “Gundegas – 1”, Turlava, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3329

Laila Kudiņa, 28358350

Pirmdienas, Trešdienas 9.00-12:00 13:00-16.00;

Piektdienas 9.00-12:00 13:00-15:30

Vārmes pagasta pārvalde, „Avotiņi”, Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads, LV-3333

Iveta Gaspere, 27864780

Pirmdienās 08.00-12.30 13.00-17.30;

Otrdienās 08.00-12.30 13.00-17.00;

Piektdienās 08.00.-12.30 13.00.-15.00

Biedrība “Mamma mammai fonds”, Ventspils iela 15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Bonija Lasmane, 26640256

Otrdienās 13.30-15.00

Zupas virtuves izdales vieta – Baznīcas iela 29A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3310

Iveta Skude- Raksa, 29273629

Darba dienās 12.00-13.00