Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Atbalsta un izglītojošas nodarbības vecākiem

 

Atbalsta un izglītojošas nodarbības vecākiem (piemēram, “Ceļvedis audzinot pusaudzi”, “Bērnu emocionālā audzināšana”, “Sarunas un atbalsta grupa par bērnu audzināšanu”) tiek sniegtas ar preventīvu mērķi, lai vecākiem sniegtu nepieciešamās zināšanas un prasmes bērna audzināšanā. Pakalpojums ietver grupas nodarbības pēc noteiktas programmas.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtība:

Pakalpojumu piešķir ģimenei, kurās ir bērns līdz 18 gadu vecumam, pamatojoties uz personas iesniegumu un sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu.

 

 

! Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu