Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Zupas virtuves pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

Zupas virtuves pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personas pamatvajadzības vai atbalstu krīzes situācijā.

Pakalpojums ietver

Silta ēdiena (saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu) nodrošināšanu 1 reizi dienā. 

Pakalpojumu piešķir

Pakalpojumu piešķir trūcīgām, maznodrošinātām vai krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu un saskaņā ar sociālā rehabilitācijas plānu, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, vai krīzes situācijas pārvarēšanai.

Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.