Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

PABALSTS BĒRNA IZGLĪTĪBAI

Pabalstu piešķir: obligātās izglītības, vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu audzēkņiem, ja mājsaimniecībai noteikta atbilstība trūcīgam vai maznodrošinātam statusam:

 

 reizi gadā mācību līdzekļu iegādei – 35 euro;

 ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam – saskaņā ar rēķinu;

 reizi gadā ēdināšanas izdevumu apmaksai bērnu un jauniešu nometnēs, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam  – saskaņā ar rēķinu;

 bērnam līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai par pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē – saskaņā ar rēķinu.

Atbalstu var saņemt Kuldīgas novadā deklarētas personas, kuras atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

 

Pabalstu pusdienu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē, vidējās vai vidējās profesionālās izglītības ieguves iestādē var saņemt arī daudzbērnu ģimenes.

 

Lai saņemtu pabalstu, sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un mājsaimniecībai jāatbilst trūcīgas / maznodrošinātas mājsaimniecības statusam vai daudzbērnu ģimenes statusam, kuru apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”. Iesniegumam jāpievieno Latvijas Goda ģimenes apliecības kopija.