Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Atelpas brīža pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

Atelpas brīža pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu īslaicīgu bērna ar funkcionāliem traucējumiem diennakts uzraudzību un sociālo aprūpi, aizstājot bērna aprūpes personu.

Pakalpojumu piešķir

Pakalpojumu piešķir bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kuram noteikta invaliditāte un izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašo kopšanu sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 30 dienām gadā.

Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.