Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Projekta numurs: 9.2.2.3/22/A/023

Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT Kuldīgas novadā

 

Projekta īstenotājs: biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra”

 

Projekta mērķis: nodrošināt speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu un grupu nodarbības 11 vai vairāk pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte un kuras dzīvo Kuldīgas novadā, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un funkcionālās spējas.

 

Projekta īstenošanas laiks: 2022. gada novembris – 2023. gada oktobris