Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

 

Klientu pieņemšana notiek “Pagasta padome”, Dzelda, Nīkrāces pag.

 

 

 

 

 

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Inga Eikina  (Aizvietošanas laikā)

Kontakti: Tel. 28641348; inga.eikina@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Žanete Renkaite (C.)

Kontakti: Tel. 28608498; zanete.renkaite@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Gunta Stiba (T.)

Kontakti: Tel. 29481085; gunta.stiba@kuldigasnovads.lv