Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Privātuma politika

 

Kuldīgas novada pašvaldības privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai -datu subjektam- informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

  KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PRĪVĀTUMA POLITIKA

 

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests” datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. Vispārīgās datu aizsardzības regulu.

  Informācija par  datu apstrādi.