Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Mentora pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

Mentora pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu atbalstu personai, kura sava dzīvesveida, nepietiekamu sociālo prasmju vai tuvinieku atbalsta trūkuma dēļ nespēj nodrošināt sociālo funkcionēšanu sabiedrībā.

Pakalpojums ietver

Pakalpojums ietver mentora pakalpojumus līdz 24 stundām mēnesī. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

Pakalpojumu piešķir

Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.