Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Pavadoņa pakalpojums

 

Pavadoņa pakalpojums tiek sniegts personai ar invaliditāti, kura funkcionālo traucējumu dēļ nevar patstāvīgi pārvietoties un izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību.

Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Pakalpojumu nevar saņemt persona, kura saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā.