Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

VAKANCES

Sociālais darbinieks Alsungā, Gudeniekos, Ēdolē un Īvandē

.

 Uz nenoteiktu laiku

 Pieteikties līdz 2024. gada 19. martam

Sociālais rehabilitētājs

.

 Uz nenoteiktu laiku

 Pieteikties līdz 2024. gada 12. janvārim

Pilngadīgo un personu ar invaliditāti atbalsta nodaļas vadītājs

.

 Uz nenoteiktu laiku

 Pieteikties līdz 2024. gada 15. janvārim

Sociālās palīdzības organizators

.

 Uz nenoteiktu laiku

 Pieteikties līdz 2023. gada 18. oktobrim

Sociālā dienesta ēka Dzirnavu ielā

Dienas aprūpes centra vadītājs

.

 Uz nenoteiktu laiku

 Pieteikties līdz 2023. gada 17. oktobrim

Sociālais darbinieks darbam Alsungā, Ēdolē un Gudeniekos

.

 Uz nenoteiktu laiku

 Pieteikties līdz 2024. gada 12. janvārim.

Sociālais darbinieks darbam Skrundā

.

 Uz nenoteiktu laiku

 Pieteikties līdz 2023. gada 15. jūlijam

Sociālās palīdzības organizators Rudbāržos, Nīkrācē, Raņķos

 

 Uz noteiktu laiku

 Pieteikties līdz 2023. gada 30. aprīlim

Sociālais darbinieks darbam Īvandē, Padurē, Rumbā

.

 Uz nenoteiktu laiku

 Pieteikties līdz 2023. gada 14. aprīlim

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni ar bērniem Pelču un Kurmāles pagastos

.

 Uz noteiktu laiku

 Pieteikties līdz 2022. gada 15. decembrim