Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

PADURES PAGASTS

Klientu pieņemšana: „Arāji”, Padure

Sociālās palīdzības organizatore Līna Speciusa-Andersone (C. )

Tel. 20293013; lina.speciusa@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Štāle (Pr.)

Tel. 25652169; laila.stale@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Ieva Paiča (O.)

Tel. 27810191; ieva.paica@kuldigasnovads.lv