Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

PADURES PAGASTS

Klientu pieņemšana notiek „Arāji”, Padure

Sociālās palīdzības organizatore Līna Speciusa-Andersone (Pr., O., P.)

Tel. 20293013; lina.speciusa@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Ligita Zemniece (aizvieto) (T.)

Tel. 27020738;

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Ilze Balode (C.)

Tel. 29335412; ilze.balode@kuldigasnovads.lv