Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Klientu pieņemšana notiek „Arāji”, Padure, Padures pagasts

 

 

 

 

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Agnese Zīlīte (Pr., O., P.)

Tel. 27844910; agnese.zilite@kuldiga.lv@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Inese Šķēle (T.)

Tel. 28632702; inese.skele@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Dace Gulbe (C.)

Tel. 29335412; dace.gulbe@kuldiga.lv