Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

PADURES PAGASTS

Klientu pieņemšana notiek „Arāji”, Padure

Sociālās palīdzības organizatore Līna Speciusa-Andersone (T. )

Tel. 20293013; lina.speciusa@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Gunita Šternberga (Pr., O., P.)

Tel. 286320702; gunita.sternberga@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Santa Šūna – Šauba (C.)

Tel. 29335412; santa.suna-sauba@kuldigasnovads.lv