Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Klientu pieņemšana notiek Sākumskola, Raņķi, Raņķu pagasts

 

 

 

 

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Sintija Stepiņa (Pr., O., P.)

Kontakti: Tel. 28608498; sintija.stepina@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Una Pole (T.)

Kontakti: Tel. 29254339; una.pole@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Gunta Stiba (C.)

Kontakti: Tel. 29481085; gunta.stiba@kuldigasnovads.lv