Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Raņķu pagasts

Klientu pieņemšana: Sākumskola, Raņķi, Raņķu pagasts

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Gunta Stiba (Pr., O., P.)

Kontakti: Tel. 28608498; gunta.stiba@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Una Pole (T.)

Kontakti: Tel. 29254339; una.pole@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Gunta Rīnava (C.)

Kontakti: Tel. 29481085; gunta.rinava@kuldigasnovads.lv