Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Ģimenes asistenta pakalpojums

 

Pakalpojums nodrošina atbalstu ģimenei ar bērniem.
Pakalpojuma mērķis ir veicināt sociālo prasmju apguvi, pilnveidi un jau apgūto prasmju nostiprināšanu, nodrošinot individuālu konsultatīvu, praktisku, izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtība:

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegums.
Pakalpojumu piešķir līdz 32 stundām mēnesī un uz laiku līdz 6 mēnešiem, pamatojoties uz ģimenes vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plāna uzdevumiem